Nordisk Tidskrift 4/19

NT 4-2019 (pdf)

Artiklar
William Heinesen – kulturbryder og kulturbærer. Bergur Rønne Moberg
På spaning efter teaterns själ. Anna Hedelius
Det isländska språkets villkor 1818, 1918 och 2018. Haraldur Bernharðsson
Svanen lyfter nordiskt miljösamarbete. Lena Wiklund
Poetisk inspiration og determineret vilje. Om Selma Lagerlöfs
litterære betydning. Henrik Wivel
Vennskap gir kjennskap. Foreningen Norden 100 år. Svein Olav Hansen

NT-Intervjun
Nu har han pakket sine kufferter ud. Samtale med den danske digter Henrik Nordbrandt. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Kan færøyingar køyre bil i Sverige? Om et grensehinder i Norden. Jan Kløvstad

Krönika om nordiskt samarbete
Vision om hållbarhet och integration på NR-sessionen 2019. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Jacob Letterstedts nordiske fortjenestemedalje 2019. Tildelt Arne Torp, Norge. Hans H-Skei
Det nordiska översättarpriset ur de nyhlénska medlen 2019. Tilldelat Birgita Bonde Hansen, Danmark. Lena Wiklund
Takketale Letterstedtska föreningens oversætterpris 2019. Birgita Bonde Hansen
LF avdelningar, styrelser och medlemmar 2019
LF anslagsutlysning för 2020

Bokessä
Stark president med kringskurna maktbefogenheter. Om Sauli Niinistö. Henrik Wilén

Kring böcker och människor
Alfred Nobel – dynamiten, ensamheten och priserna. Per Thullberg
Biografi og tragisk historie. Om Reiulf Steen. Harald Stanghelle
Anders Wiklöf – murargrabben som blev mångmiljonär. Anja Kuusisto
Styrka och utsatthet hand i hand. Kommunals Annelie Nordström minns. Bo Höglander
Tage Erlander och Clement Attlee. Och en smula Churchill. Björn von Sydow
Andreas M. Feragen – skolemesternes konge. Gro-Renée Rambø
Statsman lyfts fram ur glömskan i Finland. Om Väinö Tanner. Ralf Friberg
Plattformen Läsväskan engagerar barn och ungdomar i Svenskfinland. Anja Kuusisto
När musiken tar tag. Livet med körsång. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2019

Nordisk Tidskrift 3/2019

NT 3/2019 (pdf)

Artiklar
Litteraturen i Norden 2018:
Forfatternes historiske bevidsthed. Henrik Wivel
Et træ er en bog er et træ. Dansk skønlitteratur 2018. Lars Bukdahl
Metoo, jämställdhet och ekofilosofi. Finsk litteratur 2018. Mervi Kantokorpi
Berättare med språket i sin makt. Aktuell finlandssvensk litteratur. Gustaf Widén
Det finstilta och det dolda. Det isländska bokåret 2018. Úlfhildur Dagsdóttir
Noen lyspunkter i et heller grått år. Litteraturen i Norge i 2018. Hans H. Skei
Kvinnodominans på bokscenen. Den svenska litteraturen 2018. Therese Eriksson

Sverige, Norden och EU:s framtid. Göran von Sydow
Amos Rex – ett nytt och annorlunda konstmuseum. Guy Lindström

NT-Intervjun
Statsminister och deckarexpert. Samtal med Katrín Jakobsdóttir. Höskuldur Kári Schram

För egen räkning
Meningen med föreningen – Föreningarna Norden 100 år. Henrik Wilén

Krönika om nordiskt samarbete
Allt större fokus på Arktis – klimat, miljö och säkerhet. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av anslag 2018

Bokessä
Christian X´s islandske dagbøger. Jes Fabricius Møller

Kring böcker och människor
Ord som trøstet og samlet Norge. Jarle Skjørestad
Lysande biografi över “profeten” och poeten Gunnar Björling. Tomi Riitamaa
Gudrun Schyman – en politikens estradör. Lars J. Eriksson

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2018. Lena Wiklund
Författatregister_NT3/2019 (pdf)

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 2/2019

NT 2/2019 (pdf)

INNEHÅLL

Artiklar
Tema politik och ekonomi i Norden 2018:
Regeringsbildningar och -ombildningar i Norge och Sverige 2018. Guy Lindström
Gik alle konger frem på rad. Dansk politik 2018. Arne Hardis
Trögt för Sipilä trots god ekonomi. Finland år 2018. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2018. Arna Schram
For første gang siden 1985: Borgerlig flertallsregjering. Politikk og økonomi i Norge 2018. Harald Stanghelle
De långa förhandlingarnas år. Svensk politik 2018. Maggie Strömberg

Nils Aas – Frå strek og minimalisme til det storfelte og monumentale. Arild Bye
Växtkraft. NordGen förvaltar Nordens gröna arv. Lena Wiklund

NT-Intervjun
Der går en engel gennem verden. Samtale med fotograf Per Bak Jensen. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Nordisk samvirke kan være så mangt. Hans H. Skei

Krönika om nordiskt samarbete
Ett förändrat politiskt landskap i Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Hängiven nordist. Claes Wiklund 1942-2019. Björn von Sydow
I Nordens tjänst. Minnesord om Claes Wiklund. Lars-Åke Engblom
Med pennan för Norden. Ord om Claes Wiklund. Bengt Sundelius
Nordist i ord och handling. Claes Wiklund till minne. Guy Lindström
Det kommer ikke mange som ham. Hovedredaktøren Claes Wiklund. Guy Lindström, Snjólaug Ólafsdóttir, Hans H. Skei, Henrik Wivel
Ettertankens øyeblikk. Hans H. Skei

Bokessä
Nynorsk litteraturhistorie – eit problematisk praktverk. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Nordiskt operativt försvarssamarbete. Jan-Erik Enestam
Omringat land. Mats Bergquist
Manden af pergament. Per Kirkeby biograferet. Henrik Wivel
Donners sista strid är en rännil av ord. Anja Kuusisto
Rubbad balans i politikbevakningen. Lars-Åke Engblom
M-ledaren Kinberg Batras uppgång och fall 2015-2017. Claes Wiklund

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund
Sammanfattning
Tiivistelmä

Pressmeddelande: Birgita Bonde Hansen, Danmark tilldelas nordiskt översättarpris för 2019

2019 är åttonde året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är från 2018 på 100.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Birgita Bonde Hansen, översättare, Danmark tilldelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2019.

Styrelsens motivering:

”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris för 2019 tilldelas Birgita Bonde Hansen, Danmark. Hon har med sina många pregnanta översättningar till danska av den moderna finska och estniska litteraturens mest framstående verk, gjort de nutida finska och estniska samhällena till en förtrogen verklighet för västnordiska läsare”.

Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen 2019 äger rum i höst.

 

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ett översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org.

 

Pressmeddelande: Arne Torp, professor em i nordiska språk, Norge, tilldelas nordisk förtjänstmedalj för 2019

Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj 2019 tilldelas Arne Torp, professor em., Norge. Förtjänstmedaljen utgör en belöning för en framstående insats till främjandet av det nordiska samarbetet. Medaljen delas i år ut för 39:e gången.

Motiveringen från Letterstedtska föreningens huvudstyrelse är:

”Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj för 2019 tilldelas Arne Torp, professor em., Norge för hans långvariga och omfattande insats för att öka språkförståelsen mellan de nordiska länderna. I tal och skrift har han gett viktiga bidrag till förståelsen av hur språken både håller samman och skiljer sig åt.”

Utdelningen av förtjänstmedaljen kommer att äga rum på hösten 2019.

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag till nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och en nordisk förtjänstmedalj samt utger sedan 1878 Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. www.letterstedtska.org

 

 

 

 

Nordisk Tidskrift 1/2019

NT 1/2019 (pdf)

Artiklar
Tema Nordisk film och teater i förändring:
Nordisk film – igår, idag, imorgon. Astrid Söderbergh Widding
Teatersalongen, ett rum för skrivande. Beate Grimsrud
Nordisk teater – nedslag i likheter och skillnader. Karin Helander
Teaterkritikens utveckling över tid. Lars Ring
Nordiskt filmsamarbete. Petri Kemppinen
Spirituellt samtal om nordisk film och TV. Bo Höglander
Bilduppslag LF-seminarium Nordisk film och teater i förändring

Vänortsförnyelse – på startlinjen. I hundraårsjubileets tecken. Bo Andersson
Havets tone i kunsten. Billedkunstneren Aka Høegh. Eva Pohl

NT-Intervjun
Språket är möderneslandet. Samtal med NR-litteraturpristagaren Auður Ava Ólafsdóttir. Úlfhildur Dagsdóttir

För egen räkning
Nordens framtid. Bengt Lindroth

Krönika om nordiskt samarbete
Valen i Norden 2019. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
LF-medaljen 2018 till Aka Høegh. Claes Wiklund
LF översättarpris 2018 till Turid Farbregd. Lena Wiklund
Takketale. Turid Farbregd
Översättarens arbete – som att lösa korsord. Samtal mellan Björn von Sydow och Turid Farbregd. Bo Höglander
Skuld och privilegier. Den andra Letterstedt-föreläsningen. Lena Wiklund

Bokessä
Nøgler til hygge og lykke. Poul Houe

Kring böcker och människor
Träffande om hotet mot demokratin. Anja Kuusisto
Nyttig bok om nordisk mat. Mari Herranen
Nordisk ledarskapsstil. Lena Wiklund
Populärvetenskapligt om norska efternamn. Birgitta Agazzi
Gediget och passionerat om Vilhelm Moberg. Anna Hedelius
Kritisk Trygve Lie-biografi om FNs rolle i Midt-Østen. Jarle Skjørestad

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 4/18

Nordisk Tidskrift 4/18 pdf

Innehåll

Artiklar
Tema Islands självständighet 100 år:
En stat bland andra stater. Islands suveränitet 1918 – bakgrund och betydelse. Björg Thorarensen
Självständighet för nybörjare. När Island blev en suverän stat 1918. Gunnar Þór Bjarnason
Spanska sjukan 1918 – Island och omvärlden. Haraldur Briem
Nordens hus i Reykjavík 50 år. Lars-Åke Engblom

NT-Intervjun
Diplomatins kraft. Samtal med FN-ambassadör Olof Skoog om Sveriges plats i säkerhetsrådet 2017-2018. Lena Wiklund

Thorvald Stoltenberg. Statsmann, nordist og fredsentusiast. Harald Stanghelle
Norden i ny och nedan. Reflexioner kring framgångar och bakslag inom det nordiska samarbetet. Claes Wiklund
Vidar Sandbecks forfatterskap. Ole Karlsen
Dansk landskabsmaleri i en opdyrket natur. Billedkunstneren Ivan Andersen. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Östersjöregionen – med östligt fokus. De baltiska länderna firar 100 år som nationer. Mats Hellström

Krönika om nordiskt samarbete
Migration och integration i Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Antologifinal på Nordens hus i Köpenhamn. Claes Wiklund
Avdelningar, styrelser och medlemmar 2018
Anslagsutlysning för 2019

Bokessä
Stjernernes sprog. Om Inger Christensens forfatterskab. Henrik Wivel

Kring böcker och människor
Karl Warburg. Den varsamme vägvisaren. Inge Jonsson
Beundrarporträtt av skygg tidningsmagnat. Henrik Wilén
Ett passionerat liv med Husis. Anja Kuusisto
Gemenskap runt Östersjön. Finland – Danmark 100 år. Ralf Friberg
Jenny Nyström – folkkär illustratör. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2018 pdf

Nordisk Tidskrift 3/2018

NT 3/2018 (pdf)

Innehåll

Artiklar
Tema Litteraturen i Norden 2017:
Et svigt af fællesnordisk sprog og identitet. Henrik Wivel
Saa åpenede stratosphæren seg – Årets danske skønlitteratur 2017. Lars Bukdahl
Poesi och prosa söker brytningar. Finsk litteratur 2017. Mervi Kantokorpi
Glömda röster i tystnadens arkeologi. Finlandssvensk litteratur 2017. Gustaf Widén
Skuggor och skyltfönster. Det isländska bokåret 2017. Úlfhildur Dagsdóttir
Et bokår med et par høydepunkter. Litteraturen i Norge 2017. Hans. H. Skei
Dystopierna står som spön i backen. Den svenska litteraturen 2017. Therese Eriksson
Kriminalromanen i Norden: 5. Sverige. Från äventyr och pusselmysterier till samhällskritiska polisromaner, starka kvinnor och genrehybrider. Kerstin Bergman
Kan FN reformeras? Jouni Laaksonen
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och startade om. Sinikka Bohlin

NT-Intervjun
Ljus och färg i Nordens skattkammare. Samtal med museichefen Susanna Pettersson. Lena Wiklund

För egen räkning
Nordkalottkonferenser i närmare 60 år. Vad har uppnåtts, hur ser framtiden ut? Henrik Wilén

Krönika om nordiskt samarbete
Illiberala krafter hotar det nordiska samarbetet. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Bertil Jobeus. In memoriam. Claes Wiklund

Bokessä
Ingmar Bergmans skrifter – Ett utgivningsprojekt till hundraårsdagen. Astrid Söderbergh Widding

Kring böcker och människor
Vetenskap och politik. Sex svenska statsvetare. Björn von Sydow
Solid biografi om André Bjerke til 100-årsmarkeringen av dikterens fødsel. Hans H. Skei
Djup inblick i svensk diplomati. Anders Lidén ser tillbaka. Henrik Wilén
Torgslaget i Kristiania 1829. Per Thullberg

Författarregister NT 3/2018

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 2/2018

Nordisk Tidskrift 2/2018 (pdf)

Innehåll

Artiklar

Tema Politik och ekonomi i Norden 2017:
Parlamentsval i Island och Norge 2017. Claes Wiklund
Blåt sammenbrud. Dansk politik 2017. Arne Hardis
Populistpartiet sprack – regeringen sitter kvar. Finland år 2017. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2017. Arna Schram
Det utrolige året. Politikk og økonomi i Norge i 2017. Harald Stanghelle
Misstroendets år. Svensk politik 2017. Maggie Strömberg

Avtal och beslut – seder och bruk i Norden. Bo Andersson
Ledande nordiska publicister: 5. Børge Outze. Peter Wivel
Världar av fantasi och verklighet. Konstnären Peter Dahls liv och verk. Lena Wiklund
Den skandinaviske møntunion – en parallel till euro´en? Jørn H. Kjær
Energiknippet Birgitta Ulfsson. Anja Kuusisto

NT-Intervjun
“Utan Norden mister vi en avgörande del av identiteten”. Samtal med NR-pristagaren Susanna Mälkki. Wilhelm Kvist

För egen räkning
Tal på den svenska Nationaldagen. Björn von Sydow

Krönika om nordiskt samarbete
Samarbetet över Atlanten och i Europa viktigt för Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Antologiseminar i Oslo 2018 om “Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet”. Jan Kløvstad
Seminarium om LF-antologin i Reykjavik 2018. Snjólaug Ólafsdóttir

Bokessä
När Leijonborg blev “Lejonkung” 2002. Claes Wiklund

Kring böcker och människor
Poetisk eksperiment mellom to grannespråk. Hans H. Skei
Helgi Tómasson – isländsk balettstjärna med världen som scen. Sesselja G. Magnúsdóttir
Skandinavismens historia. Guy Lindström
Globaliseringen ger både vinnare och förlorare. Patrik Harald

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Pressmeddelande: Konstnären Aka Høegh, Grönland, tilldelas nordisk förtjänstmedalj för 2018

Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj har i år tilldelats den grönländska konstnären Aka Høegh. Hon är den första grönländare som tilldelats förtjänstmedaljen som utgör en belöning för en framstående insats till främjandet av det nordiska samarbetet. Medaljen delas i år ut för 38:e gången.

Motiveringen från Letterstedtska föreningens huvudstyrelse är:

”Aka Høegh har gjort en lång karriär som bildkonstnär i Grönland och Danmark. Hon har även ställt ut sin arktiska konst i Finland, Island, Norge och Sverige. Hon betraktas som sin generations ledande grönländska konstnär”.

Utdelningen av förtjänstmedaljen kommer att äga rum på hösten 2018.


Kontakt och mer information
Claes Wiklund, huvudstyrelsens sekreterare
Letterstedtska föreningen
info@letterstedtska.org
+46-(0)8- 654 75 70

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag till nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och en nordisk förtjänstmedalj samt utger sedan 1878 Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. www.letterstedtska.org