Nordisk Tidskrift 2/2018

Nordisk Tidskrift 2/2018 (pdf)

Innehåll

Artiklar

Tema Politik och ekonomi i Norden 2017:
Parlamentsval i Island och Norge 2017. Claes Wiklund
Blåt sammenbrud. Dansk politik 2017. Arne Hardis
Populistpartiet sprack – regeringen sitter kvar. Finland år 2017. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2017. Arna Schram
Det utrolige året. Politikk og økonomi i Norge i 2017. Harald Stanghelle
Misstroendets år. Svensk politik 2017. Maggie Strömberg

Avtal och beslut – seder och bruk i Norden. Bo Andersson
Ledande nordiska publicister: 5. Børge Outze. Peter Wivel
Världar av fantasi och verklighet. Konstnären Peter Dahls liv och verk. Lena Wiklund
Den skandinaviske møntunion – en parallel till euro´en? Jørn H. Kjær
Energiknippet Birgitta Ulfsson. Anja Kuusisto

NT-Intervjun
“Utan Norden mister vi en avgörande del av identiteten”. Samtal med NR-pristagaren Susanna Mälkki. Wilhelm Kvist

För egen räkning
Tal på den svenska Nationaldagen. Björn von Sydow

Krönika om nordiskt samarbete
Samarbetet över Atlanten och i Europa viktigt för Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Antologiseminar i Oslo 2018 om “Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet”. Jan Kløvstad
Seminarium om LF-antologin i Reykjavik 2018. Snjólaug Ólafsdóttir

Bokessä
När Leijonborg blev “Lejonkung” 2002. Claes Wiklund

Kring böcker och människor
Poetisk eksperiment mellom to grannespråk. Hans H. Skei
Helgi Tómasson – isländsk balettstjärna med världen som scen. Sesselja G. Magnúsdóttir
Skandinavismens historia. Guy Lindström
Globaliseringen ger både vinnare och förlorare. Patrik Harald

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Pressmeddelande: Konstnären Aka Høegh, Grönland, tilldelas nordisk förtjänstmedalj för 2018

Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj har i år tilldelats den grönländska konstnären Aka Høegh. Hon är den första grönländare som tilldelats förtjänstmedaljen som utgör en belöning för en framstående insats till främjandet av det nordiska samarbetet. Medaljen delas i år ut för 38:e gången.

Motiveringen från Letterstedtska föreningens huvudstyrelse är:

”Aka Høegh har gjort en lång karriär som bildkonstnär i Grönland och Danmark. Hon har även ställt ut sin arktiska konst i Finland, Island, Norge och Sverige. Hon betraktas som sin generations ledande grönländska konstnär”.

Utdelningen av förtjänstmedaljen kommer att äga rum på hösten 2018.


Kontakt och mer information
Claes Wiklund, huvudstyrelsens sekreterare
Letterstedtska föreningen
info@letterstedtska.org
+46-(0)8- 654 75 70

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag till nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och en nordisk förtjänstmedalj samt utger sedan 1878 Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. www.letterstedtska.org

 

 

 

 

Pressmeddelande: Turid Farbregd, Norge tilldelas nordiskt översättarpris för 2018

2018 är sjunde året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är från och med i år 100.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Turid Farbregd, Norge, tilldelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2018.

Styrelsens motivering:

”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris för 2018 tilldelas Turid Farbregd, Norge för hennes omfattande översättargärning av litteratur från finska och estniska till norska. Hon översätter inom skilda genrer som historiska romaner, kriminallitteratur, drama, poesi och dokumentärer. Hon har också grundlagt lexikografin mellan finska respektive estniska och norska. Hon står som författare eller medförfattare av samtliga nyare ordböcker mellan dessa språk.”

Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen 2018 äger rum i höst i Stockholm.

Kontakt och mer information
Lena Wiklund, redaktionssekreterare Nordisk Tidskrift/Letterstedtska föreningen
lena.wiklund@letterstedtska.org
+46-(0)8-6547570

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ett översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org.

 

Nordisk Tidskrift 1/2018

Nordisk Tidskrift 1/2018 (pdf)

Innehåll

Artiklar
Mødested Paris 1870-90. Atelier Bonnat og skandinavisk kunst. Kristian Hvidt
Se Hammershøi over skulderen. Eva Pohl
Ingrid Vang Nyman – Pippi fra Vejen. Teresa Nielsen
Kriminalromanen i Norden: 4. Norge. Detektivfortellinger og kriminalromaner – lystlesning og blodig alvor. Norsk krim 1840-2018. Hans H. Skei
Ledande nordiska publicister: 4. Matthías Johannessen. Styrmir Gunnarsson
Aktuella tendenser inom Nordenforskning. Peter Stadius
Sangerprinsen Gustaf. Odd Inge Skjævesland

NT-Intervjun
Barnet – en smertefuld helleristning. Samtale med NR-litteraturpristager Kirsten Thorup. Marianne Krogh Andersen

För egen räkning
Rovaniemi spirit – arktisk framåtanda ger bärkraftig utveckling. Guy Lindström

Krönika om nordiskt samarbete
Norden, EU och Brexit. Anders Ljunggren

Bokessä
Den fryntlige misantropen: Tage Erlander i helfigur. Daniel Tarschys

Kring böcker och människor
Snorri Sturluson, skaldedikten och myterna. Lars Lönnroth
Bastant Bildt-biografi. Claes Wiklund
Med lov skal land bygges. Og det blev det. Bo Lidegaard
Demokratins öde. Guy Lindström
Stridbar bondeledare tog ställning för EU – om Bo Dockereds vägval. Bo Höglander
Isländsk dignitär med danska rötter. Björn Bjarnason
Edén och Branting – rätt män i rätt tid. Björn von Sydow
Lys over mørkets gjerninger. Ola Hegdal
“Scenen är min plats på jorden”. Marie Göranzons liv och skådespel. Lena Wiklund
Skådespelaren Mikael Persbrandt minns. Anna Hedelius

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 4/17

Nordisk Tidskrift 4/17 (pdf)

Artiklar
Finland 100 år av självständighet:
Livlinan. Nordens betydelse för det självständiga Finland. Henrik Meinander
Mauno Koivisto – folkkär statsman. Ralf Friberg
Tanken på en tvillingstat Finland – Estland. Seppo Zetterberg
Kvinnor i politik – kvinnopolitik? Sonja Sjöholm
Kriminalromanen i Norden: 3. Finland. Skurkar från öst, rasism och obskyra detektiver i kriminalromaner på flera språk. Tomi Riitamaa
Ledande nordiska publicister: 3. Jan-Magnus Jansson. Henrik Wilén

NT-Intervjun
Nordisten Jan Vapaavuori – Helsingfors nya borgmästare. Henrik Wilén

För egen räkning
Strategiska stegen framåt – nordiskt samarbete och gränshinder. Mari Herranen

Krönika om nordiskt samarbete
Norden och EU/EES. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Birgitta Malmros in memoriam. Bert Isacsson och Eva Smekal
Nordiska förtjänstmedaljen 2017 till Janne Virkkunen. Guy Lindström
Nordiska översättarpriset 2017 till Gun-Britt Sundström. Lena Wiklund
Miniseminarier med anledning av antologin “Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet”. Lena Wiklund
Styrelser, medlemmar och anslag 2017
Anslagsutlysning 2018

Bokessä
Mannerheimgestalten. Mats Bergquist

Kring böcker och människor
In på livet på Alexander “Alex” Stubb. Anja Kuusisto
Fascinerande korrespondens mellan väsensskilda syskonsjälar – Jean Sibelius och Adolf Paul. Mats Liljeroos
Dansk Sibeliusbiografi med fräscha infallsvinklar. Mats Liljeroos
Nordiska försvarstvillingar i allt tätare samarbete. Henrik Wilén
Hjalmar Söderberg i helfigur. Anna Hedelius
Uppbrott, genombrott, sammanbrott. Den svenska modernisten Sigrid Hjerténs liv och verk. Lena Wiklund
Ragnvald Blix – satirens nordiske mästare. Lars-Åke Engblom
Om Sverige–Norge under andra världskriget. Torbjörn Nilsson

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift årsregister 2017 (pdf)

Nordisk Tidskrift 3/17

Nordisk Tidskrift 3-17 (pdf) 

INNEHÅLL

Artiklar
Litteraturen i Norden 2016:
De store fortællingers tid. Henrik Wivel
Afskedigede postkasser og sunkne breve. Årets danske skønlitteratur 2016. Lars Bukdahl
Romanen förnyas när genregränser utmanas. Den finska litteraturen 2016. Mervi Kantokorpi
Drömmar mitt i livets kaos. Finlandssvensk litteratur 2016. Gustaf Widén
Öriket, omvärlden och arvet. Isländsk litteratur 2016. Úlfhildur Dagsdóttir
Mye å glede seg over – lite å juble for. Litteraturen i Norge 2016. Hans H. Skei
Essäistiken på frammarsch. Den svenska litteraturen 2016. Therese Eriksson

Ledande nordiska publicister: 2. Arve Solstad – en norsk redaktør. Hans Fredrik Dahl
Från atombomba till överklass-safari. Nyord i svenskan med sidoblickar på danska och norska. Birgitta Agazzi

NT-Intervjun
Översättningen tar läsaren närmare berättelsen. Samtal med Gun-Britt Sundström. Lena Wiklund

För egen räkning
Finnkampen jubileumsåret 2017. Claes Wiklund

Krönika om nordiskt samarbete
Samverkan i digitaliseringens tidevarv. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
In memoriam. Kolbjørn Skaare (1931-2017). Hans H. Skei
In memoriam. Lars J. Hultén (1940-2017). Claes Wiklund

Bokessä
Fra gullalderen for svenske “pusseldeckare”. H.-K. Rönbloms ti detektivromaner. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Norden i backspegeln. Bengt Lindroth
Finlands svenska historia. Guy Lindström
Från “fjällräv och arbetsmyra” till “att bära världen”: om Dag Hammarskjöld. Mats Bergquist
Tommy Berggren – arbetargrabben som blev dramatenskådespelare. Astrid Söderbergh Widding
Pregnant och intressant om Skånes historia. Per Thullberg

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2016. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelm

Register författare Litteraturen i Norden 2016

Nordisk Tidskrift 2/17

NT 2/17 pdf

INNEHÅLL

Artiklar
Politik och ekonomi i Norden 2016:
Turbulent på Island under 2016. Claes Wiklund
Borgerlige samlivsproblemer. Dansk politik 2016. Arne Hardis
Bättre men ännu inte bra. Finland år 2016. Jan-Anders Ekström
Spännande presidentjakt. Politik och ekonomi på Island 2016. Arna Schram
Eksperimentet som viste seg levedyktig. Politikk og økonomi i Norge i 2016. Harald Stanghelle
De svenska värderingarnas år. Svensk politik 2016. Maggie Strömberg

Kriminalromanen i Norden: 2. Danmark.
Strissere, snushaner og et par friske journalistpiger. Bo Tao Michaëlis

Finland 100 år av självständighet:
Lars Huldén – en universell hembygdsdiktare. Gustaf Widén
Nationalekonomen Bengt Holmström – en länge tippad ekonomipristagare. Patrik Harald

NT-Intervjun
Dagfinn Høybråten styr NMR-skutan. Henrik Wilén

För egen räkning
Finland inför nästa sekel. Pär Stenbäck

Krönika om nordiskt samarbete
Migration är detta århundrades viktigaste tema. Anders Ljunggren

Bokessä
Å være menneske: To bøker med ulike tilnærminger til spørsmål. om etikk og moral, terror och litteratur. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Utomlands men ändå inte? Rikssvenskar i Helsingfors. Mats Bergquist
Wilhelm Kåge – keramisk kung. Lena Wiklund
Diskussioner om framtiden i Norden och världen. Guy Lindström
Færøyene via en fotografs linse og en journalists synvinkel. Anne-Kari Skardhamar
Förhållandet Danmark-Norge över tid. Per Thullberg
Isländska kvinnors bokkultur genom århundradena. Eva Maria Jónsdóttir
Jens Stoltenbergs historie. Jarle Skjørestad
Röntgenbild av isländsk surrealism – om Sjón. Jón Karl Helgason

Sammanfattning
Tiivistelmä

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Antologi: Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet

Med stöd av Letterstedtska föreningen utkom boken “Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet” med Bengt Sundelius och Claes Wiklund som redaktörer i april 2017.

Det nordiska samarbetet har tjänat de nordiska invånarna väl under efterkrigstiden och kan karakteriseras av fyra spårbyten.

Efter det första spårbytet på 1950-talet bildades, efter ett kollapsat försök till en skandinavisk försvarsgemenskap, Nordiska rådet och individens fria rörlighet inom Norden stod i fokus. Det andra spårbytet ägde rum 20 år senare, då man övergick till ett sektorbaserat programsamarbete genom ett fyrtiotal nordiska institutioner och tre centrala politiska sekretariat.

Efter ytterligare ungefär 20 år sker ett tredje spårbyte i det finländska och det svenska EU-inträdets fotspår. Då misslyckas försöket att geografiskt bygga upp ett s.k. trepelarsystem inom Nordiska rådet.

Det fjärde spårbytet, huvudämnet i denna antologi, började 2007–2009 då ett nordiskt försvarspolitiskt samarbete formades. NORDEFCO bildas, Thorvald Stoltenbergs rapport 2009, en nordisk solidaritetsförklaring antas av utrikesministrarna 2011 och civil säkerhet blir viktigare. Därmed är cirkeln sluten. Samarbetet är tillbaka där man började: säkerheten. För ögonblicket lever vi mellan en europeisk säkerhetsgemenskap och Rysslands geopolitiska återkomst. Att sätta säkerheten främst känns angeläget i Norden.

I denna volym fångas erfarenhetsbaserade insikter inifrån den nordiska verkstaden och de lyckta mötesrummen.

Förord av Björn von Sydow

Medverkande författare:
Birgitta Agazzi, Alyson Bailes, Mats Bergquist, Bengt Dennis, Jan-Erik Enestam, Lars-Åke Engblom, Gunnel Gustafsson, Henrik Hagemann, Arne Hardis, Guy Lindström, Snjólaug Ólafsdóttir, Carolina Sandö, Hans H. Skei, Fredrik Sterzel, Bengt Sundelius, Jacob Westberg, Claes Wiklund, Lena Wiklund, Henrik Wilén och Henrik Wivel.

Santérus Förlag, www.santerus.se.

Omslag Norden sett inifrån (pdf)

Nordisk Tidskrift 1/17

Nordisk Tidskrift 1/17 (pdf)

Artiklar

Ledande nordiska publicister: 1. Bo Strömstedt. Bengt Lindroth
Kriminalromanen i Norden: 1. Island. Höstrusk, hinsidesvärldar och vanliga mord. Om den isländska kriminalromanens situation. Katrín Jakobsdótti
På den vilde side – Gerda og Einar Wegener i fokus. Henrik Wivel
Norsk ordbok frå a till å i tolv band. Dagfinn Worren
Nordiske bud på gode europæere. Poul Houe
Konstnären Asger Jorn i möte med Edvard Munch. Lena Wiklund

Finland 100 år av självständighet:
Saima kanal. Seppo Zetterberg
Drömmar och luftslott – vad blev det av musikhuset i Helsingfors? Wilhelm Kvist

NT-Intervjun
Sökande och utforskande poesi. Samtal med NR-pristagaren Katarina Frostenson. Lena Wiklund

För egen räkning
Skandinavisk språkforståelse i dag. Espen Stedje

Krönika om nordiskt samarbete
Ett myller av nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Nordiska förtjänstmedaljen 2016 till Rannveig Guðmundsdóttir. Snjólaug Ólafsdóttir

Bokessä
Under censur kan vi bruge vores penne som tandstikkere. Peter Wivel

Kring böcker och människor
Viggo Kampmann – gal og genial dansk statsminister. Bo Lidegaard
Kriminaljournalistikk – på dansk vis. Hans H. Skei
Viktig disputats om litteraturen og identiteten 1945-2010. Bo Hakon Jørgensen
Föregångaren Miina Sillanpää. Anja Kuusisto
Erlanders dagbokssvit fullbordad. Claes Wiklund
Mångsysslaren Björn Rosengren minns. Barbro Hedvall

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 4/16

Nordisk Tidskrift 4-2016 (pdf)

Artiklar
Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen:
Massmedierna i Norden – strukturella likheter och skillnader. Ingela Wadbring
En dag i medierna. Göran Greider
Bilduppslag seminariet Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen
Samarbeid som innovasjonsmotor. Anne Jacobsen
Dørvogtere ved et tomt festlokale. Om opinionsdannelsens forskydning
Den nordiska TV-frågan – i spillrorna av Nordsat. Lars-Åke Engblom
Demokratin och den digitala utvecklingen. Medielaboratoriet Island som exempel. Þorbjörn Broddason
Norden och nordiska media. Samtal med nordiska korrespondenter. Bo Höglander

Här står jag och kan icke annat. Tryckfriheten i Sverige och Finland 250 år. Björn von Sydow
Naturunderet og samværet. Bodil Kaalund på Sophienholm. Eva Pohl

NT-Intervjun
Nordiskt film- och TV-samarbete som gör nytta. Samtal med direktör Petri Kemppinen. Lena Wiklund

För egen räkning
Oversættelsens glæder. Takketale ved overrækkelsen af Letterstedtska föreningens oversætterpris. Erik Skyum-Nielsen

Krönika om nordiskt samarbete
Inget nytt Jalta. Låt Helsingforsavtalets principer gälla. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av det nordiska översättarpriset ur de nyhlénska medlen 2016. Lena Wiklund
Styrelser, medlemmar och anslag 2016
Anslagsutlysning 2017

Bokessä
Forskningsbaserat om nordiskt samarbete. Bengt Sundelius

Kring böcker och människor
Nordens Karlsson har gått bort. Några minnen från Presidiesekretariatet på Tyrgatan. Claes Wiklund
Finlandssvenska Yrsa Stenius´ liv i med- och motvind. Ralf Friberg
Norge (og Island) sett med finske ambassadørøyne. Jarle Skjørestad
“Operadivan Karita Mattila – en scenisk naturkraft”. Mats Liljeroos
Vem är tokig nog att ge sig in i politiken? Henrik Wilén

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift årsregister 2016