Nordisk Tidskrift 4/20

NT 4/2020 (pdf)

Artiklar
Genforeningen – Den tysk-danske grænseændring i 1920. Hans Schultz Hansen
Færøernes tilblivelse som moderne nation. Charlotte Langkilde
Folktinget 100 år – Rätten att tala svenska i Finland. Camilla Lindberg
Forestillinger om verdighet: St Olavs Ordenen til glede og besvær 1814-1920. Svein H. Gullbekk
Dukkehjemmets Nora – mindre hjemme end ude. Poul Houe
Liv og kunst væves sammen – Om den danske maler Laurits Andersen Ring. Eva Pohl
Friluftsliv som kultur. På tur i norsk och svensk fjällnatur. Anna Hedelius
Sjón og forvandlingens magi. Rósa María Hjörvar
Finland drabbades först i Norden av andra världskrigets prövningar. Ralf Friberg

NT-Intervjun
Det gäller att hitta nordiska lösningar på gemensamma problem. Samtal med Finlands Norden-minister Thomas Blomqvist. Henrik Wilén

För egen räkning
Nytt kapitel i det nordiska samarbetet om utrikes- och säkerhetsfrågor. Björn Bjarnason

Krönika om nordiskt samarbete
Starkare nordiskt samarbete inom försvar och säkerhet. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Avdelningar, styrelser och medlemmar 2020
Anslagsutlysning för 2021

Bokessä
Finansministern – Från Sträng till Borg. Fredrik Sterzel

Kring böcker och människor
Kjell Aukrust – 100 år. Hans H. Skei
Ödesåret 1944 för Finland. Mats Bergquist
Ålands demilitarisering. Hanna Ojanen

Sammanfattning
Tiivistelmä

NT Årsregister 2020

Nordisk Tidskrift 3/20

INNEHÅLL

Nordisk Tidskrift 3/20 (pdf)

Artiklar
Tema Litteraturen i Norden 2019:
Krisen i de litterære akademier i Norden. Henrik Wivel
Jeg vil ikke tilbage til månen. Dansk skønlitteratur 2019. Lars Bukdahl
Reduceras litteraturen alltmer till prat om författaren? Den finländska litteraturen 2019. Mervi Kantokorpi
Ett rikt bokår präglat av avsked. Den finlandssvenska skönlitteraturen 2019. Tomi Riitamaa
Svanfolkets bebådelse: Natur, nornor och pundkurs. Isländsk litteratur 2019. Úlfhildur Dagsdóttir
Etablerte forfattere med årets beste bøker. Litteraturen i Norge i 2019. Hans H. Skei
Spretigt som brukligt. Den svenska litteraturen 2019. Therese Eriksson
Norden forenet med vold? Danmark og “svenskekrigene” 1657-60. Lars Christensen
Forskinga som ein kumulativ og kollektiv prosess. Om samfunnsvitaren Stein Rokkan. Arild Stubhaug

NT-Intervjun
Før natten tager os tilbage. Samtale med digter Søren Ulrik Thomsen. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Nordens sak är vår – del 2. Bo Andersson

Krönika om nordiskt samarbete
Risk att den nordiska språkförståelsen försämras – när den behövs som allra bäst. Anders Ljunggren

Bokessä
Teaterkritik. Anna Hedelius

Kring böcker och människor
Demokratibygge i Sverige och Finland. Anja Kuusisto
Mellom skarpsyn og utmattende gammelmannsmimring. Even Arntzen
Hemma på många ställen, och även ingenstans. Journalisten Lumikeros memoarer. Henrik Wilén

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2019. Lena Wiklund
Författarregister 2019 – NT3-20

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 2/2020

NT 2-2020 (sid 117-180)
NT2-2020 (sid 181-234)

Innehåll

Artiklar
Tema politik och ekonomi i Norden 2019:
Väljarna i rörelse, oroligt i politiken 2019. Guy Lindström
Fra udlændinge til klima. Dansk politik 2019. Arne Hardis
Vänstersväng med komplikationer. Finland år 2019. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2019. Arna Schram
Velgervandringer og flertallsregjeringens sammenbrudd. Politikk og økonomi i Norge 2019. Harlad Stanghelle
De udda konstellationernas år. Svensk politik 2019. Maggie Strömberg
Utfordringar i dei sjølvstyrde områda. Politikk og økonomi i 2019 – Færøyane, Grønland og Åland. Jan Kløvstad
Satirteckningar i Danmark och Sverige. Hannibal Munk & Orla Vigsø
Prins Eugens Waldemarsudde – ett allkonstverk. Karin Sidén

NT-Intervjun
Paula Lehtomäki – första kvinnan som chef för Nordiska ministerrådet. Henrik Wilén

För egen räkning
Sexhundra år tillsammans. Sverige och Finland. Mats Hellström

Krönika om nordiskt samarbete
COVID-19 och Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Beate Sydhoff (1938-2020) in memoriam. Lena Wiklund
In memoriam Inge Jonsson (1928-2020). Per Thullberg

Bokessä
Et oppgjør med litteraturteorien? Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Den omstridte konge Christian 2. Carsten Bach-Nielsen
Många krig och freder 1808-1814. Ett stycke svensk historia. Per Thullberg
En händelserik resa från Savolax till Bryssel. Erkki Liikanen minns. Patrik Harald
“En fest og en plage”. Nils Nordberg
Göran Greider: en roadmovie genom samhället och hans 60-åriga liv. Lars J Eriksson

Mandatställningen i de nordiska parlamenten och Nordiska mandat i Europaparlamentet. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Pressmeddelande: Sigrún Árnadóttir, Island tilldelas nordiskt översättarpris för 2020

2020 är nionde året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är från 2018 på 100.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Sigrún Árnadóttir, översättare, Island tilldelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2020.

Motivering:
”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris för 2020 tilldelas Sigrún Árnadóttir, översättare, Island. Sigrún Àrnadóttir är översättare sedan 1980. Hennes praktik är främst inom barn- och ungdomslitteratur från de nordiska språken till isländska, framförallt från svenska. Gärningen omfattar drygt 60 översatta titlar, bland annat 20 av svenska barnboksförfattaren Astrid Lindgren.”

Prisutdelning äger rum i höst.

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ett översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org.

 

Pressmeddelande: Annette Lassen, Danmark tilldelas nordisk förtjänstmedalj för 2020

Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj utgör en belöning för en framstående insats för främjandet av det nordiska samarbetet. Medaljen delas i år ut för 40:e gången.

Annette Lassen, universitets-lektor Det Arnamagnæanske Institut, Köpenhamns universitet, Danmark tilldelas förtjänstmedaljen för 2020.

Motivering:
”Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj för 2020 tilldelas Annette Lassen, universitets-lektor Det Arnamagnæanske Institut, Köpenhamns universitet, Danmark. Annette Lassen har en stark plats i norrøn nordiska forskningsnätverk och har verkat i samarbete med olika institutioner för att berätta om hur Norden återfinns i modern tappning, som ett kulturellt och andligt rum för gemensam nordisk härkomst mitt i världen mellan förtid och modernitet.”

Medaljutdelning äger rum i höst.

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag till nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och en nordisk förtjänstmedalj samt utger sedan 1878 Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. www.letterstedtska.org

 

Nordisk Tidskrift 4/2020. Tidigare nr 2018-2020

Nordisk Tidskrift 2020:

Nordisk Tidskrift 4/2020. På nätet.

Nordisk Tidskrift 3/2020. På nätet.

Nordisk Tidskrift 2/2020. På nätet.

Nordisk Tidskrift 1/2020. På nätet.

 

Nordisk Tidskrift 2019:

Nordisk Tidskrift 4/2019. På nätet.

Nordisk Tidskrift 3/2019. På nätet.

Nordisk Tidskrift 2/2019. På nätet.

Nordisk Tidskrift 1/2019. På nätet.

 

Nordisk Tidskrift 2018:

Nordisk Tidskrift 4/2018 på nätet.

Nordisk Tidskrift 3/2018 på nätet.

Nordisk Tidskrift 2/2018 på nätet.

Nordisk Tidskrift 1/2018 på nätet.

 

Nordisk Tidskrift 1/20

NT 1/20 (pdf)

INNEHÅLL

Artiklar
Regeringsbildningen i Sverige. Fredrik Sterzel
Sophienholm – det nære og det visionære i tæt favntag. Eva Pohl
Finlands svenska författareförening och författarsamarbete i Norden. Henrika Tandefelt & Stefan Nygård
Nordiskt och vardagsnära – kultur och utbildning på Biskops Arnö. Lena Wiklund
Unni Lindells kriminalromaner – “eventyrbøker for voksne”. Hans H. Skei

NT-Intervjun
Her synger hver nordisk fugl med sit næb. Samtale med
forstander Bjørn Bredal, Johan Borups Højskole. Lisbeth Bonde

För egen räkning
De nordiska samarbetsbanden. Helgi þorsteinsson

Krönika om nordiskt samarbete
Norden manas att planera för ökande andel äldre människor. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av anslag 2019

Bokessä
Henry Parlands Skrifter. Tomi Riitamaa

Kring böcker och människor
Knut Hamsun – tekst og kontekst. Hans H. Skei
Mångfasetterad skildring lyfter fram den åldrande Carl von Linné. Gunnar Öquist
Letlæst litteraturhistorie om Islands litterære mirakel. Thomas Bredsdorff
Diplomaten René Nyberg om patriarker och oligarker. Björn Vikström
William Heinesen som billedmager. Trine Ross
Ett pågående samtal med skådespelaren Keve Hjelm. Anna Hedelius
Halldór Ásgrimsson – ett händelserikt politikerliv. Björn Bjarnason
Köket – hemmets hjärta. Lena Wiklund
Om kallstanken i skjønnlitteraturen. Ole Karlsen

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 4/19

NT 4-2019 (pdf)

Artiklar
William Heinesen – kulturbryder og kulturbærer. Bergur Rønne Moberg
På spaning efter teaterns själ. Anna Hedelius
Det isländska språkets villkor 1818, 1918 och 2018. Haraldur Bernharðsson
Svanen lyfter nordiskt miljösamarbete. Lena Wiklund
Poetisk inspiration og determineret vilje. Om Selma Lagerlöfs
litterære betydning. Henrik Wivel
Vennskap gir kjennskap. Foreningen Norden 100 år. Svein Olav Hansen

NT-Intervjun
Nu har han pakket sine kufferter ud. Samtale med den danske digter Henrik Nordbrandt. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Kan færøyingar køyre bil i Sverige? Om et grensehinder i Norden. Jan Kløvstad

Krönika om nordiskt samarbete
Vision om hållbarhet och integration på NR-sessionen 2019. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Jacob Letterstedts nordiske fortjenestemedalje 2019. Tildelt Arne Torp, Norge. Hans H-Skei
Det nordiska översättarpriset ur de nyhlénska medlen 2019. Tilldelat Birgita Bonde Hansen, Danmark. Lena Wiklund
Takketale Letterstedtska föreningens oversætterpris 2019. Birgita Bonde Hansen
LF avdelningar, styrelser och medlemmar 2019
LF anslagsutlysning för 2020

Bokessä
Stark president med kringskurna maktbefogenheter. Om Sauli Niinistö. Henrik Wilén

Kring böcker och människor
Alfred Nobel – dynamiten, ensamheten och priserna. Per Thullberg
Biografi og tragisk historie. Om Reiulf Steen. Harald Stanghelle
Anders Wiklöf – murargrabben som blev mångmiljonär. Anja Kuusisto
Styrka och utsatthet hand i hand. Kommunals Annelie Nordström minns. Bo Höglander
Tage Erlander och Clement Attlee. Och en smula Churchill. Björn von Sydow
Andreas M. Feragen – skolemesternes konge. Gro-Renée Rambø
Statsman lyfts fram ur glömskan i Finland. Om Väinö Tanner. Ralf Friberg
Plattformen Läsväskan engagerar barn och ungdomar i Svenskfinland. Anja Kuusisto
När musiken tar tag. Livet med körsång. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2019