Nordisk Tidskrift 2/2020

NT 2-2020 (sid 117-180)
NT2-2020 (sid 181-234)

Innehåll

Artiklar
Tema politik och ekonomi i Norden 2019:
Väljarna i rörelse, oroligt i politiken 2019. Guy Lindström
Fra udlændinge til klima. Dansk politik 2019. Arne Hardis
Vänstersväng med komplikationer. Finland år 2019. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2019. Arna Schram
Velgervandringer og flertallsregjeringens sammenbrudd. Politikk og økonomi i Norge 2019. Harlad Stanghelle
De udda konstellationernas år. Svensk politik 2019. Maggie Strömberg
Utfordringar i dei sjølvstyrde områda. Politikk og økonomi i 2019 – Færøyane, Grønland og Åland. Jan Kløvstad
Satirteckningar i Danmark och Sverige. Hannibal Munk & Orla Vigsø
Prins Eugens Waldemarsudde – ett allkonstverk. Karin Sidén

NT-Intervjun
Paula Lehtomäki – första kvinnan som chef för Nordiska ministerrådet. Henrik Wilén

För egen räkning
Sexhundra år tillsammans. Sverige och Finland. Mats Hellström

Krönika om nordiskt samarbete
COVID-19 och Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Beate Sydhoff (1938-2020) in memoriam. Lena Wiklund
In memoriam Inge Jonsson (1928-2020). Per Thullberg

Bokessä
Et oppgjør med litteraturteorien? Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Den omstridte konge Christian 2. Carsten Bach-Nielsen
Många krig och freder 1808-1814. Ett stycke svensk historia. Per Thullberg
En händelserik resa från Savolax till Bryssel. Erkki Liikanen minns. Patrik Harald
“En fest og en plage”. Nils Nordberg
Göran Greider: en roadmovie genom samhället och hans 60-åriga liv. Lars J Eriksson

Mandatställningen i de nordiska parlamenten och Nordiska mandat i Europaparlamentet. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Pressmeddelande: Sigrún Árnadóttir, Island tilldelas nordiskt översättarpris för 2020

2020 är nionde året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är från 2018 på 100.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Sigrún Árnadóttir, översättare, Island tilldelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2020.

Motivering:
”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris för 2020 tilldelas Sigrún Árnadóttir, översättare, Island. Sigrún Àrnadóttir är översättare sedan 1980. Hennes praktik är främst inom barn- och ungdomslitteratur från de nordiska språken till isländska, framförallt från svenska. Gärningen omfattar drygt 60 översatta titlar, bland annat 20 av svenska barnboksförfattaren Astrid Lindgren.”

Prisutdelning äger rum i höst.

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ett översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org.

 

Pressmeddelande: Annette Lassen, Danmark tilldelas nordisk förtjänstmedalj för 2020

Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj utgör en belöning för en framstående insats för främjandet av det nordiska samarbetet. Medaljen delas i år ut för 40:e gången.

Annette Lassen, universitets-lektor Det Arnamagnæanske Institut, Köpenhamns universitet, Danmark tilldelas förtjänstmedaljen för 2020.

Motivering:
”Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj för 2020 tilldelas Annette Lassen, universitets-lektor Det Arnamagnæanske Institut, Köpenhamns universitet, Danmark. Annette Lassen har en stark plats i norrøn nordiska forskningsnätverk och har verkat i samarbete med olika institutioner för att berätta om hur Norden återfinns i modern tappning, som ett kulturellt och andligt rum för gemensam nordisk härkomst mitt i världen mellan förtid och modernitet.”

Medaljutdelning äger rum i höst.

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag till nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och en nordisk förtjänstmedalj samt utger sedan 1878 Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. www.letterstedtska.org

 

NT söker ny redaktionssekreterare

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri söker ny redaktionssekreterare med goda kunskaper om de nordiska ländernas samhällen, politik och kultur. Nordisk Tidskrift är en av Nordens äldsta kulturtidskrifter. Den utges sedan 1878 av Letterstedtska Föreningen och utkommer med fyra nummer per år. Tjänsten är på ca 40%. Redaktionen är placerad i Stockholm. Ansökan inkommen senast den 1 oktober 2020.

———-

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri är en av Nordens äldsta kulturtidskrifter. NT utges sedan 1878 av Letterstedtska föreningen, sedan 1925 i ny serie i samarbete med Föreningen Norden. NT vill framför allt ställa sina krafter i det nordiska kulturutbytets tjänst. Särskilt vill tidskriften uppmärksamma frågor och ämnen som direkt hänför sig till de nordiska ländernas gemenskap och samarbete. Tidskriften redigeras av den samnordiska redaktionen med huvudredaktör och redaktionssekreterare i Sverige och nationella redaktörer i Danmark, Finland, Island och Norge. Arbetsspråken är danska, norska och svenska. Artiklar på finska och isländska översätts till något av de skandinaviska språken. I Nordisk Tidskrift publiceras översikter, artiklar, intervjuer, bokessäer, recensioner, krönikor samt under rubriken För egen räkning personligt hållna bidrag om nordiskt samarbete. I varje årgång återkommer ett temanummer om Politik och ekonomi i Norden respektive Litteraturen i Norden under det gångna året. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år.

Letterstedtska föreningen är en förening för nordiskt samarbete grundad 1875. Föreningen delar bland annat ut anslag till forskare och konstnärer, arrangerar nordiska seminarier, delar ut en nordisk förtjänstmedalj och ett nordiskt översättarpris samt ger ut Nordisk Tidskrift.

Nordisk Tidskrifts redaktion/Letterstedtska föreningens sekretariat med 2 personer, huvudstyrelsens sekreterare/huvudredaktören och redaktionssekreteraren, finns i lokaler i centrala Stockholm, i en nordisk miljö tillsammans med bland andra Föreningen Norden.

Arbetsuppgifter NT redaktionssekreterare:
Införskaffa och skriva artiklar (Sverige), manusgranskning, redigering, korrektur, hemsidan.
Bistå huvudstyrelsens sekreterare i förberedelser och uppföljning samt delta i föreningens olika möten, beredningen av ansökningar samt i arrangerandet av LF medlemsseminarier. Tjänsten är på ca 40%.

Vi ser framför oss på posten en journalist/akademiker med goda kunskaper om de nordiska ländernas samhällen, politik och kultur. Van att arbeta självständigt och verka samarbetsinriktat.

Ansökan inkommen senast den 1 oktober 2020 till: Letterstedtska föreningen/Nordisk Tidskrift, Box 1074, 101 39 Stockholm, info@letterstedtska.org.

Frågor besvaras av:
LF ordf. Björn von Sydow, Bjorn.von.Sydow@letterstedtska.org, 070-5761729
Styrelseledamot Lars-Åke Engblom, Lars-Ake.Engblom@telia.com, 070-8796279
Huvudredaktör NT Lena Wiklund, lena.wiklund@letterstedtska.org, 070-4050031

 

 

Nordisk Tidskrift 2/2020. Tidigare nr 2018-2020

Nordisk Tidskrift 2020:

Nordisk Tidskrift 2/2020 i tryck juni 2020. På nätet.

Nordisk Tidskrift 1/2020. På nätet.

 

Nordisk Tidskrift 2019:

Nordisk Tidskrift 4/2019. På nätet.

Nordisk Tidskrift 3/2019. På nätet.

Nordisk Tidskrift 2/2019. På nätet.

Nordisk Tidskrift 1/2019. På nätet.

 

Nordisk Tidskrift 2018:

Nordisk Tidskrift 4/2018 på nätet.

Nordisk Tidskrift 3/2018 på nätet.

Nordisk Tidskrift 2/2018 på nätet.

Nordisk Tidskrift 1/2018 på nätet.

 

Nordisk Tidskrift 1/20

NT 1/20 (pdf)

INNEHÅLL

Artiklar
Regeringsbildningen i Sverige. Fredrik Sterzel
Sophienholm – det nære og det visionære i tæt favntag. Eva Pohl
Finlands svenska författareförening och författarsamarbete i Norden. Henrika Tandefelt & Stefan Nygård
Nordiskt och vardagsnära – kultur och utbildning på Biskops Arnö. Lena Wiklund
Unni Lindells kriminalromaner – “eventyrbøker for voksne”. Hans H. Skei

NT-Intervjun
Her synger hver nordisk fugl med sit næb. Samtale med
forstander Bjørn Bredal, Johan Borups Højskole. Lisbeth Bonde

För egen räkning
De nordiska samarbetsbanden. Helgi þorsteinsson

Krönika om nordiskt samarbete
Norden manas att planera för ökande andel äldre människor. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av anslag 2019

Bokessä
Henry Parlands Skrifter. Tomi Riitamaa

Kring böcker och människor
Knut Hamsun – tekst og kontekst. Hans H. Skei
Mångfasetterad skildring lyfter fram den åldrande Carl von Linné. Gunnar Öquist
Letlæst litteraturhistorie om Islands litterære mirakel. Thomas Bredsdorff
Diplomaten René Nyberg om patriarker och oligarker. Björn Vikström
William Heinesen som billedmager. Trine Ross
Ett pågående samtal med skådespelaren Keve Hjelm. Anna Hedelius
Halldór Ásgrimsson – ett händelserikt politikerliv. Björn Bjarnason
Köket – hemmets hjärta. Lena Wiklund
Om kallstanken i skjønnlitteraturen. Ole Karlsen

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 4/19

NT 4-2019 (pdf)

Artiklar
William Heinesen – kulturbryder og kulturbærer. Bergur Rønne Moberg
På spaning efter teaterns själ. Anna Hedelius
Det isländska språkets villkor 1818, 1918 och 2018. Haraldur Bernharðsson
Svanen lyfter nordiskt miljösamarbete. Lena Wiklund
Poetisk inspiration og determineret vilje. Om Selma Lagerlöfs
litterære betydning. Henrik Wivel
Vennskap gir kjennskap. Foreningen Norden 100 år. Svein Olav Hansen

NT-Intervjun
Nu har han pakket sine kufferter ud. Samtale med den danske digter Henrik Nordbrandt. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Kan færøyingar køyre bil i Sverige? Om et grensehinder i Norden. Jan Kløvstad

Krönika om nordiskt samarbete
Vision om hållbarhet och integration på NR-sessionen 2019. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Jacob Letterstedts nordiske fortjenestemedalje 2019. Tildelt Arne Torp, Norge. Hans H-Skei
Det nordiska översättarpriset ur de nyhlénska medlen 2019. Tilldelat Birgita Bonde Hansen, Danmark. Lena Wiklund
Takketale Letterstedtska föreningens oversætterpris 2019. Birgita Bonde Hansen
LF avdelningar, styrelser och medlemmar 2019
LF anslagsutlysning för 2020

Bokessä
Stark president med kringskurna maktbefogenheter. Om Sauli Niinistö. Henrik Wilén

Kring böcker och människor
Alfred Nobel – dynamiten, ensamheten och priserna. Per Thullberg
Biografi og tragisk historie. Om Reiulf Steen. Harald Stanghelle
Anders Wiklöf – murargrabben som blev mångmiljonär. Anja Kuusisto
Styrka och utsatthet hand i hand. Kommunals Annelie Nordström minns. Bo Höglander
Tage Erlander och Clement Attlee. Och en smula Churchill. Björn von Sydow
Andreas M. Feragen – skolemesternes konge. Gro-Renée Rambø
Statsman lyfts fram ur glömskan i Finland. Om Väinö Tanner. Ralf Friberg
Plattformen Läsväskan engagerar barn och ungdomar i Svenskfinland. Anja Kuusisto
När musiken tar tag. Livet med körsång. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2019

Nordisk Tidskrift 3/2019

NT 3/2019 (pdf)

Artiklar
Litteraturen i Norden 2018:
Forfatternes historiske bevidsthed. Henrik Wivel
Et træ er en bog er et træ. Dansk skønlitteratur 2018. Lars Bukdahl
Metoo, jämställdhet och ekofilosofi. Finsk litteratur 2018. Mervi Kantokorpi
Berättare med språket i sin makt. Aktuell finlandssvensk litteratur. Gustaf Widén
Det finstilta och det dolda. Det isländska bokåret 2018. Úlfhildur Dagsdóttir
Noen lyspunkter i et heller grått år. Litteraturen i Norge i 2018. Hans H. Skei
Kvinnodominans på bokscenen. Den svenska litteraturen 2018. Therese Eriksson

Sverige, Norden och EU:s framtid. Göran von Sydow
Amos Rex – ett nytt och annorlunda konstmuseum. Guy Lindström

NT-Intervjun
Statsminister och deckarexpert. Samtal med Katrín Jakobsdóttir. Höskuldur Kári Schram

För egen räkning
Meningen med föreningen – Föreningarna Norden 100 år. Henrik Wilén

Krönika om nordiskt samarbete
Allt större fokus på Arktis – klimat, miljö och säkerhet. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av anslag 2018

Bokessä
Christian X´s islandske dagbøger. Jes Fabricius Møller

Kring böcker och människor
Ord som trøstet og samlet Norge. Jarle Skjørestad
Lysande biografi över “profeten” och poeten Gunnar Björling. Tomi Riitamaa
Gudrun Schyman – en politikens estradör. Lars J. Eriksson

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2018. Lena Wiklund
Författatregister_NT3/2019 (pdf)

Sammanfattning
Tiivistelmä