Nordisk Tidskrift 1/2019

NT 1/2019 (pdf)

Artiklar
Tema Nordisk film och teater i förändring:
Nordisk film – igår, idag, imorgon. Astrid Söderbergh Widding
Teatersalongen, ett rum för skrivande. Beate Grimsrud
Nordisk teater – nedslag i likheter och skillnader. Karin Helander
Teaterkritikens utveckling över tid. Lars Ring
Nordiskt filmsamarbete. Petri Kemppinen
Spirituellt samtal om nordisk film och TV. Bo Höglander
Bilduppslag LF-seminarium Nordisk film och teater i förändring

Vänortsförnyelse – på startlinjen. I hundraårsjubileets tecken. Bo Andersson
Havets tone i kunsten. Billedkunstneren Aka Høegh. Eva Pohl

NT-Intervjun
Språket är möderneslandet. Samtal med NR-litteraturpristagaren Auður Ava Ólafsdóttir. Úlfhildur Dagsdóttir

För egen räkning
Nordens framtid. Bengt Lindroth

Krönika om nordiskt samarbete
Valen i Norden 2019. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
LF-medaljen 2018 till Aka Høegh. Claes Wiklund
LF översättarpris 2018 till Turid Farbregd. Lena Wiklund
Takketale. Turid Farbregd
Översättarens arbete – som att lösa korsord. Samtal mellan Björn von Sydow och Turid Farbregd. Bo Höglander
Skuld och privilegier. Den andra Letterstedt-föreläsningen. Lena Wiklund

Bokessä
Nøgler til hygge og lykke. Poul Houe

Kring böcker och människor
Träffande om hotet mot demokratin. Anja Kuusisto
Nyttig bok om nordisk mat. Mari Herranen
Nordisk ledarskapsstil. Lena Wiklund
Populärvetenskapligt om norska efternamn. Birgitta Agazzi
Gediget och passionerat om Vilhelm Moberg. Anna Hedelius
Kritisk Trygve Lie-biografi om FNs rolle i Midt-Østen. Jarle Skjørestad

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 4/18

Nordisk Tidskrift 4/18 pdf

Innehåll

Artiklar
Tema Islands självständighet 100 år:
En stat bland andra stater. Islands suveränitet 1918 – bakgrund och betydelse. Björg Thorarensen
Självständighet för nybörjare. När Island blev en suverän stat 1918. Gunnar Þór Bjarnason
Spanska sjukan 1918 – Island och omvärlden. Haraldur Briem
Nordens hus i Reykjavík 50 år. Lars-Åke Engblom

NT-Intervjun
Diplomatins kraft. Samtal med FN-ambassadör Olof Skoog om Sveriges plats i säkerhetsrådet 2017-2018. Lena Wiklund

Thorvald Stoltenberg. Statsmann, nordist og fredsentusiast. Harald Stanghelle
Norden i ny och nedan. Reflexioner kring framgångar och bakslag inom det nordiska samarbetet. Claes Wiklund
Vidar Sandbecks forfatterskap. Ole Karlsen
Dansk landskabsmaleri i en opdyrket natur. Billedkunstneren Ivan Andersen. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Östersjöregionen – med östligt fokus. De baltiska länderna firar 100 år som nationer. Mats Hellström

Krönika om nordiskt samarbete
Migration och integration i Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Antologifinal på Nordens hus i Köpenhamn. Claes Wiklund
Avdelningar, styrelser och medlemmar 2018
Anslagsutlysning för 2019

Bokessä
Stjernernes sprog. Om Inger Christensens forfatterskab. Henrik Wivel

Kring böcker och människor
Karl Warburg. Den varsamme vägvisaren. Inge Jonsson
Beundrarporträtt av skygg tidningsmagnat. Henrik Wilén
Ett passionerat liv med Husis. Anja Kuusisto
Gemenskap runt Östersjön. Finland – Danmark 100 år. Ralf Friberg
Jenny Nyström – folkkär illustratör. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2018 pdf

Nordisk Tidskrift 3/2018

NT 3/2018 (pdf)

Innehåll

Artiklar
Tema Litteraturen i Norden 2017:
Et svigt af fællesnordisk sprog og identitet. Henrik Wivel
Saa åpenede stratosphæren seg – Årets danske skønlitteratur 2017. Lars Bukdahl
Poesi och prosa söker brytningar. Finsk litteratur 2017. Mervi Kantokorpi
Glömda röster i tystnadens arkeologi. Finlandssvensk litteratur 2017. Gustaf Widén
Skuggor och skyltfönster. Det isländska bokåret 2017. Úlfhildur Dagsdóttir
Et bokår med et par høydepunkter. Litteraturen i Norge 2017. Hans. H. Skei
Dystopierna står som spön i backen. Den svenska litteraturen 2017. Therese Eriksson
Kriminalromanen i Norden: 5. Sverige. Från äventyr och pusselmysterier till samhällskritiska polisromaner, starka kvinnor och genrehybrider. Kerstin Bergman
Kan FN reformeras? Jouni Laaksonen
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och startade om. Sinikka Bohlin

NT-Intervjun
Ljus och färg i Nordens skattkammare. Samtal med museichefen Susanna Pettersson. Lena Wiklund

För egen räkning
Nordkalottkonferenser i närmare 60 år. Vad har uppnåtts, hur ser framtiden ut? Henrik Wilén

Krönika om nordiskt samarbete
Illiberala krafter hotar det nordiska samarbetet. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Bertil Jobeus. In memoriam. Claes Wiklund

Bokessä
Ingmar Bergmans skrifter – Ett utgivningsprojekt till hundraårsdagen. Astrid Söderbergh Widding

Kring böcker och människor
Vetenskap och politik. Sex svenska statsvetare. Björn von Sydow
Solid biografi om André Bjerke til 100-årsmarkeringen av dikterens fødsel. Hans H. Skei
Djup inblick i svensk diplomati. Anders Lidén ser tillbaka. Henrik Wilén
Torgslaget i Kristiania 1829. Per Thullberg

Författarregister NT 3/2018

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 2/2018

Nordisk Tidskrift 2/2018 (pdf)

Innehåll

Artiklar

Tema Politik och ekonomi i Norden 2017:
Parlamentsval i Island och Norge 2017. Claes Wiklund
Blåt sammenbrud. Dansk politik 2017. Arne Hardis
Populistpartiet sprack – regeringen sitter kvar. Finland år 2017. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2017. Arna Schram
Det utrolige året. Politikk og økonomi i Norge i 2017. Harald Stanghelle
Misstroendets år. Svensk politik 2017. Maggie Strömberg

Avtal och beslut – seder och bruk i Norden. Bo Andersson
Ledande nordiska publicister: 5. Børge Outze. Peter Wivel
Världar av fantasi och verklighet. Konstnären Peter Dahls liv och verk. Lena Wiklund
Den skandinaviske møntunion – en parallel till euro´en? Jørn H. Kjær
Energiknippet Birgitta Ulfsson. Anja Kuusisto

NT-Intervjun
“Utan Norden mister vi en avgörande del av identiteten”. Samtal med NR-pristagaren Susanna Mälkki. Wilhelm Kvist

För egen räkning
Tal på den svenska Nationaldagen. Björn von Sydow

Krönika om nordiskt samarbete
Samarbetet över Atlanten och i Europa viktigt för Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Antologiseminar i Oslo 2018 om “Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet”. Jan Kløvstad
Seminarium om LF-antologin i Reykjavik 2018. Snjólaug Ólafsdóttir

Bokessä
När Leijonborg blev “Lejonkung” 2002. Claes Wiklund

Kring böcker och människor
Poetisk eksperiment mellom to grannespråk. Hans H. Skei
Helgi Tómasson – isländsk balettstjärna med världen som scen. Sesselja G. Magnúsdóttir
Skandinavismens historia. Guy Lindström
Globaliseringen ger både vinnare och förlorare. Patrik Harald

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Pressmeddelande: Konstnären Aka Høegh, Grönland, tilldelas nordisk förtjänstmedalj för 2018

Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj har i år tilldelats den grönländska konstnären Aka Høegh. Hon är den första grönländare som tilldelats förtjänstmedaljen som utgör en belöning för en framstående insats till främjandet av det nordiska samarbetet. Medaljen delas i år ut för 38:e gången.

Motiveringen från Letterstedtska föreningens huvudstyrelse är:

”Aka Høegh har gjort en lång karriär som bildkonstnär i Grönland och Danmark. Hon har även ställt ut sin arktiska konst i Finland, Island, Norge och Sverige. Hon betraktas som sin generations ledande grönländska konstnär”.

Utdelningen av förtjänstmedaljen kommer att äga rum på hösten 2018.


Kontakt och mer information
Claes Wiklund, huvudstyrelsens sekreterare
Letterstedtska föreningen
info@letterstedtska.org
+46-(0)8- 654 75 70

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag till nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och en nordisk förtjänstmedalj samt utger sedan 1878 Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. www.letterstedtska.org

 

 

 

 

Pressmeddelande: Turid Farbregd, Norge tilldelas nordiskt översättarpris för 2018

2018 är sjunde året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är från och med i år 100.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Turid Farbregd, Norge, tilldelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2018.

Styrelsens motivering:

”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris för 2018 tilldelas Turid Farbregd, Norge för hennes omfattande översättargärning av litteratur från finska och estniska till norska. Hon översätter inom skilda genrer som historiska romaner, kriminallitteratur, drama, poesi och dokumentärer. Hon har också grundlagt lexikografin mellan finska respektive estniska och norska. Hon står som författare eller medförfattare av samtliga nyare ordböcker mellan dessa språk.”

Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen 2018 äger rum i höst i Stockholm.

Kontakt och mer information
Lena Wiklund, redaktionssekreterare Nordisk Tidskrift/Letterstedtska föreningen
lena.wiklund@letterstedtska.org
+46-(0)8-6547570

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ett översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org.

 

Nordisk Tidskrift 1/2018

Nordisk Tidskrift 1/2018 (pdf)

Innehåll

Artiklar
Mødested Paris 1870-90. Atelier Bonnat og skandinavisk kunst. Kristian Hvidt
Se Hammershøi over skulderen. Eva Pohl
Ingrid Vang Nyman – Pippi fra Vejen. Teresa Nielsen
Kriminalromanen i Norden: 4. Norge. Detektivfortellinger og kriminalromaner – lystlesning og blodig alvor. Norsk krim 1840-2018. Hans H. Skei
Ledande nordiska publicister: 4. Matthías Johannessen. Styrmir Gunnarsson
Aktuella tendenser inom Nordenforskning. Peter Stadius
Sangerprinsen Gustaf. Odd Inge Skjævesland

NT-Intervjun
Barnet – en smertefuld helleristning. Samtale med NR-litteraturpristager Kirsten Thorup. Marianne Krogh Andersen

För egen räkning
Rovaniemi spirit – arktisk framåtanda ger bärkraftig utveckling. Guy Lindström

Krönika om nordiskt samarbete
Norden, EU och Brexit. Anders Ljunggren

Bokessä
Den fryntlige misantropen: Tage Erlander i helfigur. Daniel Tarschys

Kring böcker och människor
Snorri Sturluson, skaldedikten och myterna. Lars Lönnroth
Bastant Bildt-biografi. Claes Wiklund
Med lov skal land bygges. Og det blev det. Bo Lidegaard
Demokratins öde. Guy Lindström
Stridbar bondeledare tog ställning för EU – om Bo Dockereds vägval. Bo Höglander
Isländsk dignitär med danska rötter. Björn Bjarnason
Edén och Branting – rätt män i rätt tid. Björn von Sydow
Lys over mørkets gjerninger. Ola Hegdal
“Scenen är min plats på jorden”. Marie Göranzons liv och skådespel. Lena Wiklund
Skådespelaren Mikael Persbrandt minns. Anna Hedelius

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 4/17

Nordisk Tidskrift 4/17 (pdf)

Artiklar
Finland 100 år av självständighet:
Livlinan. Nordens betydelse för det självständiga Finland. Henrik Meinander
Mauno Koivisto – folkkär statsman. Ralf Friberg
Tanken på en tvillingstat Finland – Estland. Seppo Zetterberg
Kvinnor i politik – kvinnopolitik? Sonja Sjöholm
Kriminalromanen i Norden: 3. Finland. Skurkar från öst, rasism och obskyra detektiver i kriminalromaner på flera språk. Tomi Riitamaa
Ledande nordiska publicister: 3. Jan-Magnus Jansson. Henrik Wilén

NT-Intervjun
Nordisten Jan Vapaavuori – Helsingfors nya borgmästare. Henrik Wilén

För egen räkning
Strategiska stegen framåt – nordiskt samarbete och gränshinder. Mari Herranen

Krönika om nordiskt samarbete
Norden och EU/EES. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Birgitta Malmros in memoriam. Bert Isacsson och Eva Smekal
Nordiska förtjänstmedaljen 2017 till Janne Virkkunen. Guy Lindström
Nordiska översättarpriset 2017 till Gun-Britt Sundström. Lena Wiklund
Miniseminarier med anledning av antologin “Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet”. Lena Wiklund
Styrelser, medlemmar och anslag 2017
Anslagsutlysning 2018

Bokessä
Mannerheimgestalten. Mats Bergquist

Kring böcker och människor
In på livet på Alexander “Alex” Stubb. Anja Kuusisto
Fascinerande korrespondens mellan väsensskilda syskonsjälar – Jean Sibelius och Adolf Paul. Mats Liljeroos
Dansk Sibeliusbiografi med fräscha infallsvinklar. Mats Liljeroos
Nordiska försvarstvillingar i allt tätare samarbete. Henrik Wilén
Hjalmar Söderberg i helfigur. Anna Hedelius
Uppbrott, genombrott, sammanbrott. Den svenska modernisten Sigrid Hjerténs liv och verk. Lena Wiklund
Ragnvald Blix – satirens nordiske mästare. Lars-Åke Engblom
Om Sverige–Norge under andra världskriget. Torbjörn Nilsson

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift årsregister 2017 (pdf)

Nordisk Tidskrift 3/17

Nordisk Tidskrift 3-17 (pdf) 

INNEHÅLL

Artiklar
Litteraturen i Norden 2016:
De store fortællingers tid. Henrik Wivel
Afskedigede postkasser og sunkne breve. Årets danske skønlitteratur 2016. Lars Bukdahl
Romanen förnyas när genregränser utmanas. Den finska litteraturen 2016. Mervi Kantokorpi
Drömmar mitt i livets kaos. Finlandssvensk litteratur 2016. Gustaf Widén
Öriket, omvärlden och arvet. Isländsk litteratur 2016. Úlfhildur Dagsdóttir
Mye å glede seg over – lite å juble for. Litteraturen i Norge 2016. Hans H. Skei
Essäistiken på frammarsch. Den svenska litteraturen 2016. Therese Eriksson

Ledande nordiska publicister: 2. Arve Solstad – en norsk redaktør. Hans Fredrik Dahl
Från atombomba till överklass-safari. Nyord i svenskan med sidoblickar på danska och norska. Birgitta Agazzi

NT-Intervjun
Översättningen tar läsaren närmare berättelsen. Samtal med Gun-Britt Sundström. Lena Wiklund

För egen räkning
Finnkampen jubileumsåret 2017. Claes Wiklund

Krönika om nordiskt samarbete
Samverkan i digitaliseringens tidevarv. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
In memoriam. Kolbjørn Skaare (1931-2017). Hans H. Skei
In memoriam. Lars J. Hultén (1940-2017). Claes Wiklund

Bokessä
Fra gullalderen for svenske “pusseldeckare”. H.-K. Rönbloms ti detektivromaner. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Norden i backspegeln. Bengt Lindroth
Finlands svenska historia. Guy Lindström
Från “fjällräv och arbetsmyra” till “att bära världen”: om Dag Hammarskjöld. Mats Bergquist
Tommy Berggren – arbetargrabben som blev dramatenskådespelare. Astrid Söderbergh Widding
Pregnant och intressant om Skånes historia. Per Thullberg

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2016. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelm

Register författare Litteraturen i Norden 2016

Nordisk Tidskrift 2/17

NT 2/17 pdf

INNEHÅLL

Artiklar
Politik och ekonomi i Norden 2016:
Turbulent på Island under 2016. Claes Wiklund
Borgerlige samlivsproblemer. Dansk politik 2016. Arne Hardis
Bättre men ännu inte bra. Finland år 2016. Jan-Anders Ekström
Spännande presidentjakt. Politik och ekonomi på Island 2016. Arna Schram
Eksperimentet som viste seg levedyktig. Politikk og økonomi i Norge i 2016. Harald Stanghelle
De svenska värderingarnas år. Svensk politik 2016. Maggie Strömberg

Kriminalromanen i Norden: 2. Danmark.
Strissere, snushaner og et par friske journalistpiger. Bo Tao Michaëlis

Finland 100 år av självständighet:
Lars Huldén – en universell hembygdsdiktare. Gustaf Widén
Nationalekonomen Bengt Holmström – en länge tippad ekonomipristagare. Patrik Harald

NT-Intervjun
Dagfinn Høybråten styr NMR-skutan. Henrik Wilén

För egen räkning
Finland inför nästa sekel. Pär Stenbäck

Krönika om nordiskt samarbete
Migration är detta århundrades viktigaste tema. Anders Ljunggren

Bokessä
Å være menneske: To bøker med ulike tilnærminger til spørsmål. om etikk og moral, terror och litteratur. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Utomlands men ändå inte? Rikssvenskar i Helsingfors. Mats Bergquist
Wilhelm Kåge – keramisk kung. Lena Wiklund
Diskussioner om framtiden i Norden och världen. Guy Lindström
Færøyene via en fotografs linse og en journalists synvinkel. Anne-Kari Skardhamar
Förhållandet Danmark-Norge över tid. Per Thullberg
Isländska kvinnors bokkultur genom århundradena. Eva Maria Jónsdóttir
Jens Stoltenbergs historie. Jarle Skjørestad
Röntgenbild av isländsk surrealism – om Sjón. Jón Karl Helgason

Sammanfattning
Tiivistelmä

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund