Nordisk Tidskrift 4/23

NT 4/23 pdf

Innehåll

Artiklar
Nobelprisen i litteratur 2023 til Jon Fosse. Hans H. Skei
Konstnären Albert Edelfelt – En fosterländsk kosmopolit. Marica Gripenberg
Nordens største kunstmuseum – Nasjonalmuseet i Oslo. Henrik Wivel
Ny forskning om Norden. Peter Stadius
En nordist i Österland – Rasmus Rask och sökandet efter urnordiskans rötter. Peter Löfström
Kolorister över gränser – Göteborgskolorismens skandinaviska sammanhang. Kristoffer Arvidsson
Hon gör succé i Europa och drömmer om en stuga ritad av Alvar Aalto. Fotokonstnären Elina Brotherus. Annika Hällsten

NT-Intervjun
Norden kan tala mer med en röst i EU. Samtal med EU- och Norden-minister Jessika Roswall. Lena Wiklund

För egen räkning
Sveriges och Nordens stöd till Baltikum. Björn von Sydow

Krönika om nordiskt samarbete
Det nordiska samarbetets utformning framåt. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av LF nordiska förtjänstmedalj 2023 till Bengt Lindroth. Lena Wiklund
Om Norden och det nordiska. Samtal med Bengt Lindroth. Louise Hertzberg
Avdelningar, styrelser och medlemmar 2023
Anslag 2023
Anslagsutlysning för 2024

Bokessä
Den mycket långa vägen till NATO. Mats Bergquist

Kring böcker och människor
Tilbage til rum 606. Arkitekt Arne Jacobsen og SAS-hotellet i København. Torben Weirup
Antiklimax i riksrätten i Island. Björn Bjarnason
Ett viktigt dokument men inte sista ordet. Ögonblicksbilder ur tonsättaren Kaija Saariahos liv. Wilhelm Kvist
Kvinnefrigjering i yrke og politikk. Hilde Bojers erindringsbok. Bernt Hagtvet
Annie Lööf – En ung makthavare. Fredrik Sterzel

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2023 pdf