Gemensam utdelning

Ansökningstillfällena är två: senast den 15 februari och senast den 15 september. Anslagen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land (varvid ansökan bör inges av mottagarinstitutionen), för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.

Anslag delas däremot inte ut till projekt som redan ägt rum, ej heller till festskrifter eller till löner eller normala levnadskostnader.

Ansökan ur de gemensamt fördelade medlen bör ligga mellan 10.000 och 50.000 svenska kronor. Ansökningarna insändes till Letterstedtska föreningens huvudstyrelse, Box 1074, SE-101 39 Stockholm.

Letterstedtska föreningens huvudstyrelse
Box 1074
SE-101 39 Stockholm