Nationell utdelning

Enskilda personer kan inge ansökan till någon av de fem nationella avdelningarna om anslag för studieresor till andra nordiska länder. Ansökningstiden är senast den 15 februari. Ansökan ur de nationella medlen bör ligga mellan 2.000 och 10.000 svenska kronor.

Ansökningarna ska inges enligt följande:

Danska sökande:
Letterstedtska föreningens danska avdelning:
c/o Steen A. Cold
Skodsborgsparken 14
DK-2942 Skodsborg

Finländska sökande:
Letterstedtska föreningens finska avdelning:
c/o Mari Herranen
Riksdagen
FI-00102 Helsingfors
Anm. Den finländska avdelningen tar även emot ansökningar insända senast den 15 september.

Isländska sökande:
Letterstedtska föreningens isländska avdelning:
c/o Snjólaug Ólafsdóttir
Vesturbrun 36
IS-104 Reykjavik
Anm. Den isländska avdelningen tar även emot ansökningar insända senast den 15 september.

Norska sökande:
Letterstedtska föreningens norska avdelning:
c/o Jan Kløvstad
Molandsvegen 824
NO-4849 Arendal
Anm. Den norska avdelningen tar även emot ansökningar insända senast den 15 september.

Svenska sökande:
Letterstedtska föreningens svenska avdelning:
Box 1074
SE-101 39 Stockholm
Anm. Den svenska avdelningen tar även emot ansökningar insända senast den 15 september.