Nationell utdelning

Enskilda personer kan inge ansökan till någon av de fem nationella avdelningarna om anslag för studieresor till andra nordiska länder. Ansökningstiden är senast den 15 februari. Ansökan ur de nationella medlen bör ligga mellan 2.000 och 10.000 svenska kronor.

Ansökningarna ska inges enligt följande:

Danska sökande:
Letterstedtska föreningens danska avdelning
c/o Steen A. Cold, Skodsborgsparken 14, DK-2942 Skodsborg

Finländska sökande:
Letterstedtska föreningens finländska avdelning
finland@letterstedtska.org
Anm. Den finländska avdelningen tar även emot ansökningar insända senast den 15 september 2022.

Isländska sökande:
Letterstedtska föreningens isländska avdelning
c/o Bryndís Sverrisdóttir, Nesbali 70, IS-170 Seltjarnarnes, bryndis.sverris@gmail.com
Anm. Den isländska avdelningen tar även emot ansökningar insända senast den 15 september 2022.

Norska sökande:
Letterstedtska föreningens norska avdelning
c/o Jan Kløvstad, Molandsvegen 824, NO-4849 Arendal, norge@letterstedtska.org
Anm. Den norska avdelningen tar även emot ansökningar insända senast den 15 september 2022.

Svenska sökande:
Letterstedtska föreningens svenska avdelning
Box 1074, 101 39 Stockholm
Anm. Den svenska avdelningen tar även emot ansökningar insända senast den 15 september 2022.