Aktuell anslagsutlysning

LF Anslagsutlysning 2023 (pdf) 

Checklista LF Anslag (pdf)

Under 2023 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2023. Ansökan görs företrädesvis på skandinaviska språk. Besked om utdelade anslag ges skriftligen i juni respektive november 2023.


Ansökan till LF om anslag våren 2023

Ansökningsperiod våren 2023 är 15 januari – 15 februari.

LF tar endast emot ansökningar via formulär.

Länk till formulär för LF ansökan våren 2023.