Aktuell anslagsutlysning

LF Anslagsutlysning 2020 (pdf)

Checklista ansökan LF anslag (pdf)

Under 2020 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2020. Poststämpelns datum gäller. Besked om utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj respektive i slutet av november 2020.

Letterstedtska föreningen använder sig inte av särskilda ansökningsblanketter utan ansökningarna såväl till huvudstyrelsen som till de nationella avdelningarna skall vara fritt formulerade.

En sammanställning över utdelade anslag 2016 finns i Nordisk Tidskrift 4/16.
En sammanställning över utdelade anslag 2017 finns i Nordisk Tidskrift 4/17.
En sammanställning över utdelade anslag 2018 finns i Nordisk Tidskrift 3/19.