Aktuell anslagsutlysning

Anslagsutlysning 2018 (pdf)

Under 2018 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2018. Poststämpelns datum gäller. Besked om utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj respektive i slutet av november 2018.

En sammanställning över utdelade anslag 2010 finns i Nordisk Tidskrift 4/10.
En sammanställning över utdelade anslag 2011 finns i Nordisk Tidskrift 4/11.
En sammanställning över utdelade anslag 2012 finns i Nordisk Tidskrift 4/12.
En sammanställning över utdelade anslag 2013 finns i Nordisk Tidskrift 4/13.
En sammanställning över utdelade anslag 2014 finns i Nordisk Tidskrift 4/14.
En sammanställning över utdelade anslag 2015 finns i Nordisk Tidskrift 4/15.
En sammanställning över utdelade anslag 2016 finns i Nordisk Tidskrift 4/16.
En sammanställning över utdelade anslag 2017 finns i Nordisk Tidskrift 4/17.