Aktuell anslagsutlysning

LF Anslagsutlysning 2022 (pdf)

Checklista LF Anslag (pdf)

Under 2022 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2022. Poststämpelns datum gäller. Besked om utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj respektive i slutet av november 2022.

Letterstedtska föreningen använder sig inte av särskilda ansökningsblanketter utan ansökningarna såväl till huvudstyrelsen som till de nationella avdelningarna skall vara fritt formulerade.