Aktuell anslagsutlysning

LF Anslagsutlysning 2024 (pdf)

Checklista LF anslag (pdf)

Under 2024 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2024. Ansökan görs företrädesvis på skandinaviska språk. Besked om utdelade anslag ges skriftligen i juni respektive november 2024.


Ansökan till LF om anslag 2024

Ansökningsperiod våren 2024: 15 januari – 15 februari.
Ansökningsperiod hösten 2024: 15 augusti – 15 september.

LF tar endast emot ansökningar via formulär.

Länk till formulär för LF ansökan