Nordisk Tidskrifts redaktion

Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Fil.kand. Lena Wiklund
Dansk redaktör: Dr.phil. Henrik Wivel
Finländsk redaktör: Pol.mag. Guy Lindström
Isländsk redaktör: Jur.kand. Snjólaug Ólafsdóttir
Norsk redaktör: Professor Hans H. Skei
Redaktionssekreterare: Fil.kand. Louise Hertzberg

Tidskriftens redaktion är belägen c/o Föreningen Norden, Vasagatan 28, Stockholm
Postadress: Box 1074, SE-101 39 Stockholm

Telefon +46 8 654 75 70. Telefontid fredagar 10-12

E-mail info@letterstedtska.org