Bengt Lindroth tilldelas nordisk förtjänstmedalj för 2023

Journalisten Bengt Lindroth får medalj för sitt nordiska engagemang

Bengt Lindroth, journalist och författare, Sverige, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2023. Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj utgör en belöning för en framstående insats för främjandet av det nordiska samarbetet.

– Vad roligt att få den här utmärkelsen. Det har funnits perioder när jag tyckt det varit jobbigt med det välvilliga ointresse som ”det nordiska” ofta bemöts med. På senare tid har det börjat ändras. Då sporrar mig utmärkelsen att fortsätta skriva och föreläsa. Jag tror jag behövs, säger Bengt Lindroth.

Så här förklarar han sitt engagemang för Norden:

– Jag har aldrig kallat mig nationalist eller ”svensk patriot” eller nåt sånt. Jag är nordbo eller nordeuropé. Den ena hembygden – t ex Mälardalen där jag är född – glider över i den andra, in i Bergslagen och upp i Norrland, in i Norge, söderut mot Skåne, Danmark och Nordtyskland, öster över Östersjön mot Finland och Ryssland. Så har jag alltid upplevt det. Gränslöst. Rysslands krig mot Ukraina, pandemin, osäkerheten i Europa och världen, visar hur beroende vi alla är av regionerna omkring. Ett faktum alla måste ta till sig.

Motiveringen till priset lyder:
”Med ett stort nordiskt engagemang har Bengt Lindroth förenat roller som reporter, debattör, författare, samtalsledare och folkbildare. I dessa roller har han outtröttlig analyserat och kritiskt granskat den nordiska politiken och relationerna mellan länderna i Norden. Han har emellanåt varit en mycket viktig kritiker som ställt de svåra frågorna, ifrågasatt det självklara, men med en i grunden positiv hållning till det nordiska samarbetet.”

Bengt Lindroth (född 1942) har arbetat som journalist i över femtio år och är fortfarande aktiv. Under trettio år var han anställd på Sveriges Radio, bland annat som korrespondent i Norden och Baltikum. I nio år, 1985-1994, var han ledarskribent och politisk redaktör vid Expressen. Han har även frilansat i radio och olika tidningar, bland dem Hufvudstadsbladet, Uppsala Nya tidning, Sydsvenskans och Fokus. Bengt Lindroth har gett ut flera böcker med nordiskt tema. Härlig är Norden. En reporters uppenbarelser (2012), Väljarnas hämnd.
Populism och nationalism i Norden (2016) och Vi som inte var med i kriget. Om Sverige, Norden, Europa och coronan (2021).

Medaljutdelning äger rum i höst. Det blir 43:e gången medaljen delas ut.