Janne Virkkunen, Finland får nordisk förtjänstmedalj för 2017

Fd chefredaktören Janne Virkkunen, Finland har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2017.

Styrelsens motivering:

”Janne Virkkunen har under sin tid som chefredaktör för Helsingin Sanomat varit en förespråkare för det nordiska samarbetet. Han har också ställt upp till försvar för ett tvåspråkigt Finland och för upprätthållandet av kunskaper på svenska på bred bas i Finland.”

Janne Virkkunen (f. 1948) var chefredaktör för Nordens största dagstidning Helsingin Sanomat 1991-2010. 2010 mottog han tidskriften Suomen Kuvalehtis journalistpris för sitt försvar av yttrandefriheten. Sedan 2010 är Janne Virkkunen ordförande i föreningen Kansalliskielit (Nationalspråken) som verkar för tvåspråkighet i Finland och för ett förbättrat språkklimat. Han är också verksam i De finska historiedagarna och Förbundet för historiens vänner. Janne Virkkunen betecknar sig som livslång nordist.

Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj utdelas en gång om året sedan 1981. Medaljen tillfaller en person som gjort en särskilt framträdande insats för att främja det nordiska samarbetet.

Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2017 överlämnas vid en ceremoni i Finlands Riksdag i höst.

Pressbild på Janne Virkkunen (JPEG 20 KB). Öppnas i nytt fönster. Fotograf: Kimmo Mäntylä/Lehtikuva

Pressmeddelande på finska (pdf)


Kontakt och mer information

Janne Virkkunen, fd chefredaktör
Mobil +358-(0)400-201 482
E-post jsvirkkunen@hotmail.com

Professor Seppo Zetterberg, ordförande Letterstedtska föreningens finländska avdelning
Mobil +358-(o)50-569 30 38
E-post seppo.zetterberg@gmail.com

Mari Herranen, sekreterare Letterstedtska föreningens finländska avdelning
Mobil +358-(0)50-574 1400
E-post mari.herranen@eduskunta.fi

Claes Wiklund, sekreterare huvudstyrelsen Letterstedtska föreningen
Mobil +46-(0)706-45 74 04
Telefon +46-(0)8-654 75 70
E-post info@letterstedtska.org

 

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut en nordisk förtjänstmedalj och ett nordiskt översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org

 

 

 

 

Gun-Britt Sundström, Sverige, tilldelas nordiskt översättarpris för 2017

2017 är sjätte året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är på 50.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Gun-Britt Sundström, Sverige, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2017.

Styrelsens motivering:

”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2017 tilldelas Gun-Britt Sundström, Sverige, för hennes nyöversättning av norska författaren Sigrid Undsets romansvit om Kristin Lavransdotter från 2016. Det är ett minutiöst och gediget översättararbete på högsta språkliga nivå, en modern översättning av ett verk som talar till unga människor i Norden .”

Gun-Britt Sundström (f. 1945), Stockholm är svensk översättare, författare och kulturjournalist. Hon har arbetat som kulturjournalist på Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen. Hon var svenskexpert i bibelkommissionen 1980–2000 och styrelseledamot i Svenska språknämnden 1987–2002. Som författare är Gun-Britt Sundström mest känd för Maken (1976) och För Lydia (1973). Sedan 1990-talet är hon verksam som översättare av romaner, biografier samt barn- och ungdomsböcker. 2003 utnämndes hon till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen 2017 äger rum senare under året.

Pressbild på Gun-Britt Sundström (JPEG 873 KB) Öppnas i nytt fönster. Foto: Alexander Mahmoud.

Kontakt och mer information

Gun-Britt Sundström, översättare, författare och kulturjournalist
E-post g.b.s@comhem.se
Mobil +46-(0)73-222 71 37

Björn von Sydow, f.d talman, riksdagsledamot (S)
Ordförande Letterstedtska föreningens svenska huvudstyrelse
E-post Bjorn.von.sydow@riksdagen.se
Mobil +46(0)70-576 17 29

Lena Wiklund, redaktionssekreterare Nordisk Tidskrift/Letterstedtska föreningen
E-post lena.wiklund@letterstedtska.org
Mobil 0046-(0)70-405 00 31

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ett översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org.

 

Rannveig Gudmundsdóttir, Island får nordisk förtjänstmedalj 2016

Politikern Rannveig Gudmundsdóttir, Island har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2016.

Styrelsens motivering:

”Rannveig Gudmundsdóttir är en sann nordist. Det har alltid legat henne varmt om hjärtat att slå vakt om det nordiska kultursamarbetet liksom att bevara det nordiska kulturarvet. Det har hon gjort som mångårig medlem av den isländska NR-delegationen, som drivande ordförande i Nordiska rådets kulturutskott och som Nordiska rådets president 2005.”

Rannveig Gudmundsdóttir föddes 1940 i Isafjörður. Hennes politiska karriär sträcker sig över tre decennier och inom två socialdemokratiska partier dvs. först Altyduflokkurinn och sedan Samfylkingin, såväl kommunalt som rikspolitiskt. Hon har varit medlem av Kópavogurs kommunstyrelse och dess ordförande i tre år. Hon var ledamot av Alltinget 1989-2007 och socialminister 1995-1996. Hon var medlem av isländska NR-delegationen 1991-2007 med visst avbrott. 2005 valdes hon till Nordiska rådets president. Hon har också varit ordförande i Nordiska rådets kulturutskott och suttit i Nordiska kulturfondens styrelse och varit dess ordförande. Hon var på NRs presidiums vägnar i flera år medlem i Arktiska rådets parlamentariska samarbete. Hon har också suttit i bedömningskommittén för NRs milljöpris 2007-2009. Rannveig Gudmundsdóttir har särskilt engagerat sig i frågor om jämlikhet, jämställdhet och välfärd.

Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj överlämnas vid en ceremoni i Alltinget i höst.

Bild på Rannveig Gudmundsdottir, öppnas i ett nytt fönster  (JPEG 1 MB). Foto: Sólveig Þórðardóttir

Pressmeddelande på isländska (pdf)

 

Kontakt och mer information

Rannveig Gundmundsdóttir
rannvgud@simnet.is
003548927640

Þor Magnússon, fd. riksantikvarie, ordförande i Letterstedtska föreningens isländska avdelning (från 10 juni)
E-post thor@thjodminjasafn.is
Mobil 00354-8921731

Snjólaug G. Ólafsdóttir, sekreterare i Letterstedtska föreningens isländska avdelning
E-post sngola@simnet.is
Mobil 00354-8542170

Claes Wiklund, sekreterare i huvudstyrelsen Letterstedtska föreningen
E-post info@letterstedtska.org
Telefon +46-8-6547570
Mobil +46-706-457404

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. Sedan 1981 utdelas en gång om året Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj. Medaljen tillfaller en person som gjort en särskilt framträdande insats för att främja det nordiska samarbetet. www.letterstedtska.org

Erik Skyum-Nielsen, översättare, Danmark, tilldelas nordiskt översättarpris för 2016

2016 är femte året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är på 50.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.
Erik Skyum-Nielsen, översättare, Danmark, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2016.

Styrelsens motivering:

”Erik Skyum-Nielsen, Danmark är Danmarks främste översättare av nordatlantisk litteratur och en oförtröttlig förespråkare av det nordiska kulturlivet. Hans översättningar, som omfattar såväl klassiska texter som modern, komplicerad poesi, har i sina precisa, lyhörda tolkningar förmedlat en rik omfattning av Islands och Färöarnas mest kvalificerade verk till hela den nordiska läsekretsen.”

Erik Skyum-Nielsen (f. 1952) är magister i nordisk litteratur, tidigare lektor vid Islands universitet och nu på Köpenhamns universitet, kritiker på tidningen Information, författare, föredragshållare och översättare. Han har från isländska bland annat översatt författarna Aslaug Sigurdardottir, Thor Vilhjálmsson, Einar Már Gudmundsson och Gyrdir Eliasson. Från färöiska har han översatt bland andra författarna Carl Johan Jensen och Jóanes Nielsen.
Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen 2016 äger rum på Letterstedtska föreningens medlemsseminarium den 28 oktober 2016 i Stockholm.

Bild på Erik Skyum-Nielsen (JPEG 120 KB) Öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande på danska (pdf)

Bild på Erik Skyum-Nielsen, öppnas i ett nytt fönster

 

Kontakt och mer information:

Erik Skyum-Nielsen, översättare
E-post esn@hum.ku

Steen A. Cold, fhv. kontorchef och ordförande i Letterstedtska föreningens danska avdelning
E-post steenadamcold@gmail.com
Mobil 0045-31900973

Lena Wiklund, redaktionssekreterare Nordisk Tidskrift/Letterstedtska föreningen
E-post lena.wiklund@letterstedtska.org
Mobil 0046-70-4050031

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. 2016 är femte året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Prissumman är på 50.000 sek och utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättare gärning som helhet.

 

Jan-Erik Enestam, Finland, får nordisk förtjänstmedalj 2015

Minister Jan-Erik Enestam, Finland, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2015.

Styrelsens motivering:
” Jan-Erik Enestam har under en följd av år på ett mycket förtjänstfullt sätt verkat inom det  nordiska samarbetet som varit en väsentlig del av hans gärning som statsråd, partiledare, riksdagsledamot och direktör för Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn. Förutom dessa förtroendeuppdrag har han varit en flitig debattör och skribent i nordiska frågor inte minst på det utrikes- och säkerhetspolitiska området.”

Jan Erik Enestam föddes 1947 i Västanfjärd och blev pol. mag. från Åbo Akademi 1973.
Han har en lång bana bakom sig både som tjänsteman och politiker. Han har varit kommundirektör i Västanfjärd, projektchef vid Nordiska ministerrådet, och avslutade sin bana på posten som direktör för Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn åren 2007-2013.

Jan-Erik Enestam blev ledamot av Finlands riksdag 1991 och satt där fram till att han flyttade till Köpenhamn. Under sin tid som riksdagsman innehade han flera regeringsposter, och har en för finska politiker ovanligt lång ministertid bakom sig, över 10 år. Enestam har varit försvarsminister i två repriser, men också miljöminister och inrikesminister, samt ansvarat för jämställdhet och för nordiskt samarbete. Åren 1998-2006 var han ordförande för Svenska folkpartiet.

Under senare år har Jan-Erik Enestam varit särskilt aktiv i den finska och nordiska försvarspolitiska debatten, och bl. a. klart tagit ställning för ett finskt NATO-medlemskap. I hans politiska liv har skärgården, dess befolkning, ekonomiska utveckling och miljö spelat en stor roll och han har också på det området haft många viktiga förtroendeuppdrag. Han är också känd för sitt idrottsintresse, särskilt skidåkning, där han också har gjort fina resultat i nordiska parlamentstävlingar.

Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj överlämnades vid en ceremoni i Finlands riksdag den 23 september 2015.

Bild på Jan-Erik Enestam (JPEG 1,68 MB). Öppnas i nytt fönster Foto: Johannes Jansson/norden.org

Pressmeddelande på finska (pdf)

Kontakt och mer information

Minister Jan-Erik Enestam
jee@kitnet.fi
Mobil +358-447427701

Professor Seppo Zetterberg, ordförande i Letterstedtska föreningens finländska avdelning
seppo.zetterberg@gmail.com
Mobil +358-50-5693038

Guy Lindström, sekreterare i Letterstedtska föreningens finländska avdelning
guylindstrom@yahoo.com
Mobil +358-50-5521151

Fil.kand Claes Wiklund, sekreterare i huvudstyrelsen Letterstedtska föreningen
info@letterstedtska.org
Telefon +46-8-654 75 70
Mobil +46-706-45 74 04

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. Sedan 1981 utdelas en gång om året Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj. Medaljen tillfaller en person som gjort en särskilt framträdande insats för att främja det nordiska samarbetet.

Hjörtur Pálsson, översättare, Island, tilldelas nordiskt översättarpris för 2015

2015 är fjärde året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är på 50.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Hjörtur Pálsson, författare, poet, översättare, teolog, litteraturvetare och radioman, Island, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2015.

Styrelsens motivering:

”Hjörtur Pálsson, Island har översatt dansk, färöisk, finsk, norsk och svensk prosa och lyrik till isländska. Han har en särställning i att ha översatt till isländska från alla nordiska språk utom grönländska och samiska. Hans gärning har i hög grad bidragit till att förmedla nordisk litteratur på Island.”

Hjörtur Pálsson är född 1941 på norra Island och bosatt i Kópavogur. I sin ungdom tog han en cand.mag i isländska vid Islands universitet och studerade där senare finska. I mogen ålder återvände han till universitetet och avlade en cand.theol-examen. Under studietiden arbetade han som journalist och bibliotekarie. Efter examen anställdes han som ljudradions programchef för tolv år.

Under de senaste 30 åren har Hjörtur Pálsson sysslat med eget författarskap, översättningar, språkgranskning och programverksamhet. Bland de författare han översatt till isländska finns till exempel Karen Blixen, Edith Södergran, Tua Forsström, Rolf Jacobsen, August Strindberg, Karin Boye, Nils Ferlin, Pär Lagerkvist, Tomas Tranströmer och Per Olov Enquist. Han har också under största delen av sitt vuxna liv varit verksam i nordiskt kultursamarbete. Han blev 1984 den första direktören för Nordens hus på Färöarna, han var ordförande i Suomi-föreningen på Island i tio år och satt länge i Föreningen Nordens styrelse på Island.

Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen 2015 var den 23 november 2015 i Stockholm.

Bild på Hjörtur Pálsson (JPEG 1,26 MB) Öppnas i nytt fönster. Foto: Gunnar v. Andrésson

Pressmeddelande på isländska (pdf)

 

 

Kontakt och mer information

Hjörtur Pálsson, översättare
hjorturp@gmail.com
Mobil +354-8694764

Þor Magnússon, fd. Riksantikvarie och ordförande i Letterstedtska föreningens isländska avdelning
thor@thjodminjasafn.is
Mobil +354-8921731

Snjólaug Ólafsdóttir, jur.kand och sekreterare i Letterstedtska föreningens isländska avdelning
sngola@simnet.is
Mobil +354-8542170

Lena Wiklund, redaktionssekreterare Nordisk Tidskrift/Letterstedtska föreningen
lena.wiklund@letterstedtska.org
Mobil +46-70-4050031

 

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. 2015 är fjärde året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Prissumman är på 50.000 sek och utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättare gärning som helhet.

Thorvald Stoltenberg, Norge, får nordisk förtjänstmedalj 2014

Fd statsrådet Thorvald Stoltenberg , Norge, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2014.

Styrelsens motivering:

”Thorvald Stoltenberg har en lång och meriterande karriär som ledande nordisk utrikes- och säkerhetspolitiker. 1992 presenterade han, på sina nordiska ministerkollegors vägnar, den första utrikespolitiska rapporten inför Nordiska rådets plenarförsamling. På den internationella arenan har han bland annat verkat som fredsmäklare på Balkan. En epokgörande insats gjorde Thorvald Stoltenberg när han 2009 lade fram sina tretton förslag till ett närmare nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete. Hans framåtsyftade rapport har lett till en vitalisering av det nordiska samarbetet generellt.”

Thorvald Stoltenberg (1931), som är en av de främsta bland Nordens äldre statsmän, har en lång karriär bakom sig som ledande nordisk utrikes- och säkerhetspolitiker. Han var statssekreterare i försvars-, handels- och utrikesdepartementet i flera år innan han blev försvarsminister 1979-1981. Han var sedan utrikesminister 1987-89 och 1990-93. Han har varit FN:s flyktingkommissarie och sitt lands ambassadör i Danmark.

Medaljen överlämnas vid en ceremoni i höst.

Kontakt och mer information
Fd statsrådet Thorvald Stoltenberg
thorvald@krc.no
Telefon +47-23 27 01 77
Mobil +47-976 67 065

Professor Hans H. Skei, ordförande i Letterstedtska föreningens norska avdelning
h.h.skei@ilos.uio.no
Mobil +47-91 51 84 15

Fil.kand Claes Wiklund, sekreterare i huvudstyrelsen Letterstedtska föreningen
info@letterstedtska.org
Telefon +46-8-654 75 70
Mobil +46-706-45 74 04

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. Sedan 1981 utdelas en gång om året Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj. Medaljen tillfaller en person som gjort en särskilt framträdande insats för att främja det nordiska samarbetet.

Pentti Saaritsa, poet och översättare, Finland, tilldelas nordiskt översättarpris för 2014

2014 är tredje gången som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är på 50.000 sek och ska delas ut varje eller vart annat år. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Pentti Saaritsa, poet och översättare, Finland, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2014. Styrelsens motivering:

”Pentti Saaritsa, Finland, har översatt till finska de svenskspråkiga författare vars verk hör till de mest betydande i Finland. Han har översatt både prosa och lyrik, sammanlagt närmare 30 verk. Pentti Saaritsa debuterade som poet 1965 och har gett ut drygt tjugo diktsamlingar. Han är specialiserad på svensk och spansk litteratur men också engelsk, tysk och rysk. Pentti Saaritsas översättningsarbete bidrar till att knyta samman nationens två språk och litteratur i Finland.” 

Pentti Saaritsa är född 1941 och bosatt i Helsingfors. När han var yngre arbetade han som kulturrredaktör och senare som diktare och översättare. Han har översatt många av de mest betydande finlandssvenska författarnas verk till finska, bl.a Claes Andersson, Bo Carpelan, Lars Huldén och Edith Södergran. Av utländska författare verk av bl.a. Gabriel Garcia Marquez, Jevgeni Jevtushenko och Pablo Neruda. Finlands statliga översättarpris har tilldelats Pentti Saaritsa tre gånger, första gången redan 1969. Han har också fått flera andra översättarpris. 

Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen sker under året.

Bild på Pentti Saaritsa (JPEG 900 KB), öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande på finska (pdf)

Kontakt och mer information
Poet och översättare Pentti Saaritsa
psaaritsa@hotmail.com
Mobil +358-41-4529259

Professor Seppo Zetterberg, ordförande i Letterstedtska föreningens finländska avdelning
seppo.zetterberg@gmail.com
Mobil +358-50-5693038

Guy Lindström, sekreterare i Letterstedtska föreningens finländska avdelning
guylindstrom@yahoo.com
Mobil +358-50-5521151

Lena Wiklund, redaktionssekreterare Nordisk Tidskrift/Letterstedtska föreningen
info@letterstedtska.org
Mobil +46-70-4050031

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. 2014 är tredje året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Prissumman är på 50.000 sek och utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättare gärning som helhet.

Bertel Haarder, Danmark, får nordisk förtjänstmedalj 2013

Politikern Bertel Haarder, Danmark, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2013.

Styrelsens motivering:
”Bertel Haarder får Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj för sitt mångåriga, målmedvetna politiska arbete för att stärka litteratur- och historieämnenas kulturella bärkraft beträffande nordiska kunskaper och en internordisk språkförståelse; följt av en oförtröttlig folkbildningsinsats i den danska folkhögskoletraditionen syftande till att utveckla en brett och engagerat nordiskt medvetande.”

Bertel Haarder (f. 1944) har varit verksam som minister i 20 år för Venstre i olika borgerliga regeringar, företrädesvis som utbildningsminister. Han är medlem av Nordiska rådets presidium.

Medaljen överlämnas vid en ceremoni i höst.

Kontakt och mer information

Bertel Haarder, folketingsledamot
Vx Folketinget +45-33 37 55 00

F.d. talman Björn von Sydow, ordförande Letterstedtska föreningen
bjorn.von.sydow@riksdagen.se
Telefon +46-(0)8-786 42 10
Mobil +46-(0)70-576 17 29

Claes Wiklund, Sekreterare i huvudstyrelsen Letterstedtska föreningen och huvudredaktör för Nordisk Tidskrift
info@letterstedtska.org
Telefon +46(0)8-654 75 70
Mobil +46 (0)706 45 74 04

Ladda ner bild på Bertel Haarder (öppnas i nytt fönster) Foto: Folketinget

 

Pressmeddelande på danska (PDF 26 KB) Pressmeddelande_medalj_2013_DK

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. Sedan 1981 utdelas en gång om året Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj. Medaljen tillfaller en person som gjort en särskilt framträdande insats för att främja det nordiska samarbetet.

Per Qvale, Norge, tilldelas nordiskt översättarpris 2013

2013 är andra gången som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är på 50.000 sek och ska delas ut varje eller vart annat år. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Per Qvale, norsk litteraturvetare och översättare har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2013. Styrelsens motivering:

Per Qvale (f. 1946) har översatt mer än 100 böcker från svenska, engelska och tyska till norska. Tyngdpunkten av ett översättararbete som pågått från mitten av 1970-talet ligger på svensk litteratur med ca 70 titlar. Hans precisa översättningar visar stor respekt för originalen, medan ett modernt norskt språk gör att huvudverk i svensk samtidslitteratur framstår som moderna klassiker också i norsk språkdräkt.

Per Qvale är född 1946. Han är magister i litteraturvetenskap från Universitetet i Oslo och har utgett fackböcker om översättning i teori och praktik, vid sidan av ett omfattande skönlitterärt översättningsarbete som började 1976. Qvale översätter från svenska, engelska och tyska med klar övervikt på översättning av svensk samtidslitteratur med författare som Sven Delblanc, Torgny Lindgren og Göran Tunström och många fler. Han har varit ordförande i Norsk oversetterforening, och blev 2002 tilldelad Den norske Bokklubbens skjønnlitterære oversetterpris. För sin översättning av Thomas Manns Lotte i Weimar fick han 2008 det största ärobeviset en norsk översättare kan få – Bastianprisen.

Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen äger rum på ett översättarseminarium som Letterstedtska föreningen arrangerar den 18-19 oktober 2013 i Stockholm.

Bild på Per Qvale för nedladdning (öppnas i ett nytt fönster) (Foto: Oscar Qvale)

 

Pressmeddelande på norska: Pressmeddelande_nordiskt_oversattarpris_2013_NO

Kontakt och mer information
Översättare Per Qvale
per.qvale@gmail.com
Telefon +47-22 60 71 25
Mobil +47-471 33 696

F.d. talman Björn von Sydow, ordförande Letterstedtska föreningen
bjorn.von.sydow@riksdagen.se
Telefon +46-(0)8-786 42 10
Mobil +46-(0)70-576 17 29

Lena Wiklund, redaktionssekreterare Nordisk Tidskrift/Letterstedtska föreningen
info@letterstedtska.org
Mobil +46-(0)70-405 00 31

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. 2013 är andra året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Prissumman är på 50.000 sek och utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättare gärning som helhet.