Priser

Letterstedtska föreningen delar årligen ut Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj och varje eller vartannat år Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen.