Om anslag

Årligen förfogar Letterstedtska föreningen över ca två miljoner svenska kronor för utdelning till nordiska ändamål dels gemensamt, dels nationellt. Anslagsutlysningen utsändes i särskild ordning till universitet, högskolor och nordiska föreningar. Den publiceras regelmässigt i årets sista nummer av Nordisk Tidskrift. Det förekommer ingen ansökningsblankett, utan ansökan utformas av den sökande.

Under 2022 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2022. Poststämpelns datum gäller. Besked om utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj respektive i slutet av november 2022.

En sammanställning över utdelade anslag 2010 finns i Nordisk Tidskrift 4/10.

En sammanställning över utdelade anslag 2011 finns i Nordisk Tidskrift 4/11.

En sammanställning över utdelade anslag 2012 finns i Nordisk Tidskrift 4/12.

En sammanställning över utdelade anslag 2013 finns i Nordisk Tidskrift 4/13.

En sammanställning över utdelade anslag 2014 finns i Nordisk Tidskrift 4/14.

En sammanställning över utdelade anslag 2015 finns i Nordisk Tidskrift 4/15.

En sammanställning över utdelade anslag 2016 finns i Nordisk Tidskrift 4/16.

En sammanställning över utdelade anslag 2017 finns i Nordisk Tidskrift 4/17.

En sammanställning över utdelade anslag 2018 finns i Nordisk Tidskrift 3/19.

En sammaställning över utdelade anslag 2019 finns i Nordisk Tidskrift 1/20.

En sammanställning över utdelade anslag 2020 finns i Nordisk Tidskrift 1/21.

En sammanställning över utdelade anslag 2021 finns i Nordisk Tidskrift 4/21.