Om anslag

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden. Årligen förfogar föreningen över ca två miljoner svenska kronor för utdelning till nordiska ändamål dels gemensamt, dels nationellt. Anslagsutlysningen utsändes i särskild ordning till universitet, högskolor och nordiska föreningar. Den publiceras regelmässigt i årets sista nummer av Nordisk Tidskrift samt på hemsidan.

Under 2024 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2024. Ansökan görs företrädesvis på skandinaviska språk. Besked om utdelade anslag ges i juni resp. november 2024.

Ansökningsperiod våren 2024: 15 januari – 15 februari.
Ansökningsperiod hösten 2024: 15 augusti – 15 september.

LF tar endast emot ansökningar via formulär.


Länk till formulär för LF ansökan

 

En sammanställning över utdelade anslag 2010 finns i Nordisk Tidskrift 4/10.

En sammanställning över utdelade anslag 2011 finns i Nordisk Tidskrift 4/11.

En sammanställning över utdelade anslag 2012 finns i Nordisk Tidskrift 4/12.

En sammanställning över utdelade anslag 2013 finns i Nordisk Tidskrift 4/13.

En sammanställning över utdelade anslag 2014 finns i Nordisk Tidskrift 4/14.

En sammanställning över utdelade anslag 2015 finns i Nordisk Tidskrift 4/15.

En sammanställning över utdelade anslag 2016 finns i Nordisk Tidskrift 4/16.

En sammanställning över utdelade anslag 2017 finns i Nordisk Tidskrift 4/17.

En sammanställning över utdelade anslag 2018 finns i Nordisk Tidskrift 3/19.

En sammaställning över utdelade anslag 2019 finns i Nordisk Tidskrift 1/20.

En sammanställning över utdelade anslag 2020 finns i Nordisk Tidskrift 1/21.

En sammanställning över utdelade anslag 2021 finns i Nordisk Tidskrift 4/21.

En sammanställning över utdelade anslag 2022 finns i Nordisk Tidskrift 4/22.

En sammanställning över utdelade anslag 2023 finns i Nordisk Tidskrift 4/23.