Kontakt

Postadress:
Letterstedtska föreningen
Box 1074, SE-101 39 Stockholm

Besöksadress:
c/o Föreningen Norden, Vasagatan 28, Stockholm

Telefon: +46 8 654 75 70
Telefontid: fredagar 10-12
E-mail: info@letterstedtska.org
Internet: www.letterstedtska.org