Huvudstyrelsens vårmöte 2020 och svenska avdelningens årsmöte 2020. Ny NT huvudredaktör

Huvudstyrelsens vårmöte var den 8 juni 2020. Då beslutades bland annat om vårens anslag. Den svenska avdelningens årsmöte är den 14 september 2020 i Stockholm.

Ny huvudredaktör för NT

Fil.kand Lena Wiklund, tidigare tf huvudredaktör för NT, har tillträtt som ny huvudredaktör för Nordisk Tidskrift från början av juni 2020.