Huvudstyrelsens höstmöte 2020 och svenska avdelningens höstmöte 2020. Ny NT huvudredaktör

Huvudstyrelsens höstmöte är den 25 november 2020. Då beslutas bland annat om höstens anslag. Den svenska avdelningens års- och höstmöte är den 25 november 2020 i Stockholm.

Ny huvudredaktör för NT

Fil.kand Lena Wiklund, tidigare tf huvudredaktör för NT, har tillträtt som ny huvudredaktör för Nordisk Tidskrift från början av juni 2020.