Huvudstyrelsens vårmöte 2023. Svenska avdelningens årsmöte 2023

Letterstedska föreningens huvudstyrelses vårmöte 2023 är den 7 juni i Stockholm. Då beslutas bland annat om vårens anslag. Svenska avdelningens årsmöte 2023 är den 7 juni i Stockholm.