Om Nordisk Tidskrift

Letterstedska föreningen utger sedan 1878 Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. Nordisk Tidskrift är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och har en samnordisk redaktion. Den utges i samarbete med Föreningen Norden.

Tidskriften vill först och främst ställa sina krafter i det nordiska kulturutbytets tjänst. Särskilt vill tidskriften uppmärksamma frågor och ämnen som hänför sig till de nordiska ländernas gemenskap och samarbete. I Nordisk Tidskrift publiceras artiklar, recensioner, översikter och nordiska krönikor. Under rubriken För egen räkning publiceras personligt hållna bidrag i nordiska samarbetsideologiska ämnen. Tidskriftens arbetsspråk är danska, norska och svenska. Bidrag på finska och isländska översätts till något av de skandinaviska språken.

Ursprungligen utkom tidskriften med ett par nummer per år. Som mest publicerades åtta nummer per år. Från 1972 utkom tidskriften med sex nummer per år. Sedan 1998 är utgivningen fyra nummer årligen.

bokryggar