Om Letterstedtska

Letterstedtska föreningen är en förening för nordiskt samarbete och konstituerades år 1875. Föreningen bildades genom en donation av generalkonsul Jacob Letterstedt. Föreningens uppgift är enligt stadgan att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna med avseende på industri, vetenskap och konst. Föreningen består av en svensk, en dansk, en norsk, en finländsk och en isländsk avdelning. Den svenska avdelningens styrelse är också föreningens huvudstyrelse. Föreningens verksamhet består av utdelning av anslag till nordiska ändamål, utgivning av Nordisk Tidskrift, utdelning av Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj och ett nordiskt översättarpris samt övrig verksamhet.

Stadgan för Letterstedtska föreningen (PDF 205 KB)