Översättarpris

Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen

Sedan 2012 utdelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen. Priset är från 2018 på 100.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Prismottagare
2012: Anne Marie Bjerg, författare och översättare, Danmark. Prisutdelning på Bokmässan i Göteborg hösten 2012. Prisutdelare fd utrikesminister och avg. ordförande Letterstedtska föreningen Karin Söder.

2013: Per Qvale, översättare, Norge. Prisutdelning på Letterstedtska föreningens medlemsseminarium Det omöjligas konst – översättningens roll i Norden hösten 2013. Prisutdelare fd talmannen och ordföranden Letterstedtska föreningen Björn von Sydow.

2014: Pentti Saaritsa, poet och översättare, Finland. Prisutdelning på Bokmässan i Helsingfors hösten 2014. Prisutdelare fd talmannen och ordföranden Letterstedtska föreningen Björn von Sydow.

2015: Hjörtur Pálsson, författare, poet, översättare, teolog, litteraturvetare och radioman, Island. Prisutdelning på Letterstedtska föreningens svenska avdelnings höstmöte 2015 i Stockholm. Prisutdelare fd talmannen och ordföranden Letterstedtska föreningen Björn von Sydow.

2016: Erik Skyum-Nielsen, översättare, Danmark. Prisutdelning på Letterstedtska föreningens medlemsseminarium “Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen” hösten 2016 i Stockholm. Prisutdelare fd talmannen och ordföranden i Letterstedtska föreningen Björn von Sydow.

2017: Gun-Britt Sundström, författare och översättare, Sverige. Prisutdelning på Letterstedtska föreningens svenska avdelnings höstmöte 2017 i Stockholm. Prisutdelare fd talmannen och ordföranden i Letterstedtska föreningen Björn von Sydow.

2018: Turid Farbregd, översättare och lexikograf, Norge. Prisutdelning hösten 2018 i Stockholm. Se pressmeddelande 2018-06-07.