Översättarpris

Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen

Sedan 2012 utdelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen. Priset är från 2018 på 100.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans framlidna maka Marthe, Hässelby.

Prismottagare

2012: Anne Marie Bjerg, författare och översättare, Danmark

2013: Per Qvale, översättare, Norge

2014: Pentti Saaritsa, poet och översättare, Finland

2015: Hjörtur Pálsson, författare, poet, översättare, teolog, litteraturvetare och radioman, Island

2016: Erik Skyum-Nielsen, översättare, Danmark

2017: Gun-Britt Sundström, författare och översättare, Sverige

2018: Turid Farbregd, översättare och lexikograf, Norge

2019: Birgita Bonde Hansen, översättare, Danmark

2020: Sigrún Árnadóttir, översättare, Island

2021: John Swedenmark, översättare och författare, Sverige

2022: Arild Batzer och Jannie Jensen, Norge/Danmark

2023: Tone Myklebost, Norge