Översättarpris

Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen

2016 är femte året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är på 50.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Författaren och översättaren Anne Marie Bjerg, Danmark var först ut att belönas med Letterstedtska föreningens 2012 instiftade nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen.  Se Pressmeddelande 30 maj 2012. Prisutdelning ägde rum på Bokmässan i Göteborg på Nordiska ministerrådet/Nordiska rådets monterscen lördagen den 29 september 2012. Prisutdelare var fd utrikesminister och avg. ordförande Letterstedtska föreningen Karin Söder. Prisutdelningen följdes av ett samtal med pristagaren lett av Henrik Wivel, Nordisk Tidskrifts danske redaktör.

Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2013 beslöt huvudstyrelsen att tilldela den norske översättaren Per Qvale. Se Pressmeddelande 30 maj 2013. Prisutdelning ägde rum på Letterstedtska föreningens medlemsseminarium Det omöjligas konst – översättningens roll i Norden den 18 oktober 2013. Prisutdelare var fd talmannen och ordföranden Letterstedtska föreningen Björn von Sydow.

Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2014 tilldelades Pentti Saaritsa, poet och översättare, Finland. Se Pressmeddelande 22 maj 2014. Prisutdelning ägde rum den 26 oktober på Bokmässan i Helsingfors. Prisutdelare var fd talmannen och ordföranden Letterstedtska föreningen Björn von Sydow. Prisutdelningen följdes av ett samtal med pristagaren lett av Seppo Zetterberg, ordförande i Letterstedtska föreningens finländska avdelning.

Hjörtur Pálsson, författare, poet, översättare, teolog, litteraturvetare och radioman, Island, tilldelades Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2015. Se pressmeddelande 17 juni 2015. Prisutdelning ägde rum den 23 november 2015 i Stockholm. Prisutdelare var fd talmannen och ordföranden Letterstedtska föreningen Björn von Sydow.

Erik Skyum-Nielsen, översättare, Danmark tilldelades Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2016. Se pressmedelande 2 juni 2016. Prisutdelning ägde rum den 28 oktober 2016 på Letterstedtska föreningens medlemsseminarium “Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen” i Stockholm. Prisutdelare var fd talmannen och ordföranden i Letterstedtska föreningen Björn von Sydow.

Gun-Britt Sundström, författare och översättare, Sverige tilldelades Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2017. Se pressmeddelande 22 juni 2017. Prisutdelning ägde rum den 4 december 2017 på Letterstedtska föreningens svenska avdelnings höstmöte i Stockholm. Prisutdelare var fd talmannen och ordföranden i Letterstedtska föreningen Björn von Sydow.