Övrig verksamhet

Seminarier

Sedan slutet av 1970-talet har Letterstedtska föreningen ungefär vartannat år arrangerat seminarier med deltagande av såväl föreningsföreträdare som andra. Seminarierna har haft olika teman som t.ex:

Dagspressen och det nordiska (1983)
Det nordiska högskolesamarbetet (1985)
Norden och Europa (1987)
Nordisk säkerhetspolitik (1991)
Den nordiska bok- och tidskriftsmarknaden (1992)

2002 anordnades ett seminarium på temat Norden i samverkan. Då – nu – sedanmed anledning av Nordiska rådets 50-årsjubileum på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Sverige.

2006 anordnades ett medlemsseminarium om Norden och globaliseringen på samma plats.

2009 arrangerades seminariet Nordisk säkerhet – Nya prövningar i Stockholm, föredragen finns samlade i NT 2/2009.

2011 arrangerades medlemsseminariet Konst och litteratur i Norden – ett medborgarperspektiv på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, föredragen finns samlade i NT 4/2011.

2013 arrangerades medlemsseminariet Det omöjligas konst – översättningens roll i Norden i Stockholm. Föredragen finns samlade i NT 4/2013.

2016 arrangerades medlemsseminariet “Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen” i Stockholm, föredragen finns samlade i NT 4/16.

2018 arrangerades medlemsseminariet “Nordisk film och teater i förändring” i Stockholm, föredragen finns samlade i NT 1/19.

2022 ordnades webbinariet ”Post corona – så ska Norden möta framtida kriser”, referat finns i NT 1/22.

2022 arrangerades medlemsseminariet ”Kvinnlig rösträtt i Norden Kampen – genomförandet – fortsättningen” i Stockholm, föredragen finns samlade i NT 3/22.


Böcker

Med stöd av Letterstedtska föreningen utgavs 2017 boken “Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet” > Läs mer.

Med stöd av Letterstedtska föreningen utgavs 2000 boken “Norden i sicksack. Tre spårbyten inom nordiskt samarbete”.» Läs mer.