Övrig verksamhet

Seminarier

Sedan slutet av 1970-talet har Letterstedtska föreningen ungefär vartannat år arrangerat seminarier med deltagande av såväl föreningsföreträdare som andra. Seminarierna har haft olika teman som t.ex. Dagspressen och det nordiska (1983),Det nordiska högskolesamarbetet (1985), Norden och Europa (1987), Nordisk säkerhetspolitik (1991) och Den nordiska bok- och tidskriftsmarknaden (1992). 2002 anordnades ett seminarium på temat Norden i samverkan. Då – nu – sedanmed anledning av Nordiska rådets 50-årsjubileum på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Sverige. 2006 anordnades ett medlemsseminarium om Norden och globaliseringen på samma plats. 2009 arrangerades seminariet Nordisk säkerhet – Nya prövningar i Stockholm, föredragen finns samlade i NT 2/2009. 2011 arrangerades medlemsseminariet Konst och litteratur i Norden – ett medborgarperspektiv på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, föredragen finns samlade i NT 4/2011. 2013 arrangerades medlemsseminariet Det omöjligas konst – översättningens roll i Norden. Föredragen finns samlade i NT 4/2013. 2016 arrangerades medlemsseminariet “Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen” i Stockholm, föredragen finns samlade i NT 4/16. 2018 arrangerades medlemsseminariet “Nordisk film och teater i förändring” i Stockholm, föredragen finns samlade i NT 1/19. 2022 ordnades webbinariet ”Post corona – så ska Norden möta framtida kriser”, referat finns i NT 1/22. 2022 arrangerades medlemsseminariet ”Kvinnlig rösträtt i Norden Kampen – genomförandet – fortsättningen” i Stockholm, föredragen finns samlade i NT 3/22.

Böcker

Med stöd av Letterstedtska föreningen utgavs 2017 boken “Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet” > Läs mer.
Med stöd av Letterstedtska föreningen utgavs 2000 boken “Norden i sicksack. Tre spårbyten inom nordiskt samarbete”.» Läs mer.