Nordisk Tidskrift 2/09

Nordisk Tidskrift 2/09 (PDF 563 KB)

Innehåll

Tema: Nordisk säkerhet – Nya prövningar

Artiklar
Nordisk säkerhet. Karin Söder
Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Thorvald Stoltenberg
Försvar i Norden. Jan-Erik Enestam
Island, Norden och säkerheten. Guðmundur Árni Stefánsson
Samspelet Norden–EU–Nato. Teija Tiilikainen
Ryssland och Norden. Carolina Vendil Pallin
Norden och internationella insatser. Michael MooreNordisk säkerhet 2009 – dags att ta vid från 1949. Bengt Sundelius
I väntan på naturrikedomarna röstade grönländarna aap! Ja!. Sture Näslund
NT-Intervjun. Publiken hänförs inte av rädda pianister. Arna Schram

För egen räkning och nordisk krönika
Välfärd och utrikespolitik? Ann-Sofie Ohlander
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Det omöjliga tar bara lite längre tid. Tre böcker om Berit Ås. Kajsa Mared-Fawkner

Kring böcker och människor
Hans Scherfig – Den stalinistiske humanist. Jeppe Duvå
Väder och vind, trams och trivialiteter. Hjalmar Bergmans brev I. Sten Wistrand
Europeeren Kielland? Hans H. Skei
Helmer Osslund – Det brinnande landskapets uttolkare. Beate Sydhoff
Anna Lindh – mamma och makthavare. Bo Höglander
Svensk-tyske musikkrelasjoner i skyggen av nazismen. Kolbjørn Skaare
Parentes runt Norden i Palme-biografi. Claes Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä