Prenumerera

Prenumerera på Nordisk Tidskrift!
En årsprenumeration inom Norden kostar 250 svenska kronor, lösnummer 65 svenska kronor plus porto.

 

Prenumerationsavgiften insätts på postgiro 40 91 95-5, Nordisk Tidskrift, c/o Hans Blidberg, Höglunda, SE-179 75 Skå.

nordisk_tidskrift_1