Medalj

Letterstedts nordiska förtjänstmedalj

Sedan år 1981 utdelas en gång om året Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj. Medaljen tillfaller en person som gjort en särskilt framträdande insats för att främja det nordiska samarbetet. Rätten att föreslå medaljinnehavare tillkommer envar medlem av Letterstedtska föreningens nationella avdelningar samt styrelserna för Föreningarna Norden. De inkomna förslagen bereds av en särskild medaljkommitté utsedd av styrelserna för de fem nationella avdelningarna av Letterstedtska föreningen, i praxis avdelningarnas ordförande. Vanligtvis delas medaljen ut i prismottagarens lands parlament.

Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj har hittills tillfallit:

1981 Fhv. Generalsekretaer Frantz Wendt, Danmark
1982 Statsrådet Karl-August Fagerholm, Finland
1983 F.d. statsrådet Helge Seip, Norge
1984 F.d. direktören i Föreningen Norden Arne F. Andersson, Sverige
1985 Ambassadören Sigurdur Bjarnason, Island
1986 Författaren Per Olof Sundman, Sverige
1987 F.d. teaterchefen Vivika Bandler, Finland
1988 Lektor Erling Nielsen, Danmark
1989 Fyrrv. Rádherra Gylfi Gíslason, Island
1990 F.d. regeringsrådet Gustaf Petrén, Sverige
1991 Riksdagsrådet Elsi Hetemäki-Olander, Finland
1992 Fhv. Generalsekretaer Aksel Heltoft, Danmark
1993 Professor em. Bertil Molde, Sverige
1994 Kungsbonden Danjal Pauli Danielsen, Färöarna
1995 Professor Leif Maehle, Norge
1996 F.d. statsminister Thorbjörn Fälldin, Sverige
1997 F.d. president Vigdís Finnbogadóttir, Island
1998 Høyesterettsdommer Einar Løchen, Norge
1999 Professor em. Örjan Lindberger, Sverige
2000 F.d. direktören i Pohjola-Norden Gustav af Hällström, Finland
2001 Skådespelerskan Liv Ullmann, Norge
2002 Professor em. Ármann Snaevarr, Island
2003 Professor Torben Brostrøm, Danmark
2004 Professor em. Gun Widmark, Sverige
2005 Professor em. Kai Laitinen, Finland
2006 F.d. alltingsledamoten Haraldur Olafsson, Island
2007 Fil.mag.Maj-Britt Imnander, Sverige
2008 Skådespelerskan Gudrun Waadeland, Norge
2009 F.d talmannen och statsministern Paavo Lipponen, Finland
2010 F.d. teaterchefen Sveinn Einarsson, Island
2011 F.d. vice lantrådet Olof Salmén, Åland
2012 F.d. utrikesminister Karin Söder, Sverige
2013 Folketingsmedlem och fd minister Bertel Haarder, Danmark
2014 F.d. statsrådet Thorvald Stoltenberg, Norge
2015 Minister Jan-Erik Enestam, Finland
2016 Politiker Rannveig Gudmundsdóttir, Island
2017 Fd chefredaktören Janne Virkkunen, Finland
2018 Konstnären Aka Høegh, Grönland
2019 Professor em. Arne Torp, Norge
2020 Universitets-lektor Annette Lassen, Danmark
2021 Fd minister samt docent och riksdagsledamot Erkki Tuomioja, Finland
2022 Hilde Sandvik, journalist och författare, Norge
2023 Bengt Lindroth, journalist och författare, Sverige