Bild: Letterstedtska föreningen

Bild: Rött streck

Om Letterstedtska | Anslag | Nordisk Tidskrift | Medalj | Övrig verksamhet | Länkar | Kontakt

 

 

 

 

 

 


Nordisk Tidskrift nr 1/2014 utkom i mitten av april 2014. » På nätet NT 1/14.

Vårens
ansökningstillfälle var före den 15 februari 2014. Höstens ansökningstillfälle är före den 15 september 2014. » Se Anslagsutlysning 2014.

Vårens huvudstyrelsemöte är den 12 maj 2014 i Stockholm. Då beslutas bland annat om vårens anslag.

Den svenska avdelningens årsmöte är den 2 juni 2014 i Stockholm.


Till mottagare av Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedlj för 2013 har huvudstyrelsen utsett folketingsmedlemmen och fd ministern Bertel Haarder, Danmark.
» Läs pressmeddelande 31 maj 2013

Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2013 har huvudstyrelsen beslutat att tilldela den norske översättaren Per Qvale. » Läs pressmeddelande 30 maj 2013.

Medlemsseminariet "Det omöjligas konst - översättningens roll i Norden" ägde rum den 18-19 oktober 2013 i Stockholm. Föredragen är publicerade i Nordisk Tidskrift 4/2013.

Copyright © Letterstedtska föreningen