Nordisk Tidskrift 4/13

Nordisk Tidskrift 4/2013 (PDF 843 KB)

Innehåll

Artiklar
Att översätta är nödvändigt. Kring halva nationallitteraturen i svensk och nordisk språk- och kulturhistoria. Lars Wollin
Prisad översättare vill få med det som står mellan raderna. Bo Höglander
Beate Grimsrud – uppfylld av berättelser redan som barn. Bo Höglander
Översättarens och översättningens roll. Några nedslag i historien och exempel från en samtida översättares vardag. Ylva Hellerud
Det omöjligas konst – översättningens roll i Norden. Bilder från Letterstedtska föreningens medlemsseminarium
Litterärt översättarseminarium och Svenskt översättarlexikon. Erfarenheter från Södertörns högskola. Lars Kleberg
En cykeltur runt orden – att översätta Lars Norén till isländska. Hlín Agnarsdóttir
Författaren mötte sin översättare. Bo Höglander
Søren Kierkegaard og demokratiet. Steen Tullberg
NT-Intervjun. Karin Söder: Värmlänning, politiker, nordist. Lena Wiklund

För egen räkning och nordisk krönika
Om å oversette fra svensk til norsk. Per Qvale
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Krister Wahlbäck 1937-2013. Några personliga minnesord. Claes Wiklund
Styrelser, ledamöter och anslag 2013
Anslagsutlysning för 2014

Bokessä
Litteraturforskning i Norden – tre eksempler. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Ledarkrisen inom Självständighetspartiet 1970-1991. Guðni Th. Jóhannesson
Jörn Donner håller stilen. Henrik Helenius
Lars Hanson – porträtt av en legendarisk skådespelare. Astrid Söderbergh Widding

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2013 (PDF)