Nordisk Tidskrift 4/20

NT 4/2020 (pdf)

Artiklar
Genforeningen – Den tysk-danske grænseændring i 1920. Hans Schultz Hansen
Færøernes tilblivelse som moderne nation. Charlotte Langkilde
Folktinget 100 år – Rätten att tala svenska i Finland. Camilla Lindberg
Forestillinger om verdighet: St Olavs Ordenen til glede og besvær 1814-1920. Svein H. Gullbekk
Dukkehjemmets Nora – mindre hjemme end ude. Poul Houe
Liv og kunst væves sammen – Om den danske maler Laurits Andersen Ring. Eva Pohl
Friluftsliv som kultur. På tur i norsk och svensk fjällnatur. Anna Hedelius
Sjón og forvandlingens magi. Rósa María Hjörvar
Finland drabbades först i Norden av andra världskrigets prövningar. Ralf Friberg

NT-Intervjun
Det gäller att hitta nordiska lösningar på gemensamma problem. Samtal med Finlands Norden-minister Thomas Blomqvist. Henrik Wilén

För egen räkning
Nytt kapitel i det nordiska samarbetet om utrikes- och säkerhetsfrågor. Björn Bjarnason

Krönika om nordiskt samarbete
Starkare nordiskt samarbete inom försvar och säkerhet. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Avdelningar, styrelser och medlemmar 2020
Anslagsutlysning för 2021

Bokessä
Finansministern – Från Sträng till Borg. Fredrik Sterzel

Kring böcker och människor
Kjell Aukrust – 100 år. Hans H. Skei
Ödesåret 1944 för Finland. Mats Bergquist
Ålands demilitarisering. Hanna Ojanen

Sammanfattning
Tiivistelmä

NT Årsregister 2020

Nordisk Tidskrift 3/20

INNEHÅLL

Nordisk Tidskrift 3/20 (pdf)

Artiklar
Tema Litteraturen i Norden 2019:
Krisen i de litterære akademier i Norden. Henrik Wivel
Jeg vil ikke tilbage til månen. Dansk skønlitteratur 2019. Lars Bukdahl
Reduceras litteraturen alltmer till prat om författaren? Den finländska litteraturen 2019. Mervi Kantokorpi
Ett rikt bokår präglat av avsked. Den finlandssvenska skönlitteraturen 2019. Tomi Riitamaa
Svanfolkets bebådelse: Natur, nornor och pundkurs. Isländsk litteratur 2019. Úlfhildur Dagsdóttir
Etablerte forfattere med årets beste bøker. Litteraturen i Norge i 2019. Hans H. Skei
Spretigt som brukligt. Den svenska litteraturen 2019. Therese Eriksson
Norden forenet med vold? Danmark og “svenskekrigene” 1657-60. Lars Christensen
Forskinga som ein kumulativ og kollektiv prosess. Om samfunnsvitaren Stein Rokkan. Arild Stubhaug

NT-Intervjun
Før natten tager os tilbage. Samtale med digter Søren Ulrik Thomsen. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Nordens sak är vår – del 2. Bo Andersson

Krönika om nordiskt samarbete
Risk att den nordiska språkförståelsen försämras – när den behövs som allra bäst. Anders Ljunggren

Bokessä
Teaterkritik. Anna Hedelius

Kring böcker och människor
Demokratibygge i Sverige och Finland. Anja Kuusisto
Mellom skarpsyn og utmattende gammelmannsmimring. Even Arntzen
Hemma på många ställen, och även ingenstans. Journalisten Lumikeros memoarer. Henrik Wilén

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2019. Lena Wiklund
Författarregister 2019 – NT3-20

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 2/2020

NT 2-2020 (sid 117-180)
NT2-2020 (sid 181-234)

Innehåll

Artiklar
Tema politik och ekonomi i Norden 2019:
Väljarna i rörelse, oroligt i politiken 2019. Guy Lindström
Fra udlændinge til klima. Dansk politik 2019. Arne Hardis
Vänstersväng med komplikationer. Finland år 2019. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2019. Arna Schram
Velgervandringer og flertallsregjeringens sammenbrudd. Politikk og økonomi i Norge 2019. Harlad Stanghelle
De udda konstellationernas år. Svensk politik 2019. Maggie Strömberg
Utfordringar i dei sjølvstyrde områda. Politikk og økonomi i 2019 – Færøyane, Grønland og Åland. Jan Kløvstad
Satirteckningar i Danmark och Sverige. Hannibal Munk & Orla Vigsø
Prins Eugens Waldemarsudde – ett allkonstverk. Karin Sidén

NT-Intervjun
Paula Lehtomäki – första kvinnan som chef för Nordiska ministerrådet. Henrik Wilén

För egen räkning
Sexhundra år tillsammans. Sverige och Finland. Mats Hellström

Krönika om nordiskt samarbete
COVID-19 och Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Beate Sydhoff (1938-2020) in memoriam. Lena Wiklund
In memoriam Inge Jonsson (1928-2020). Per Thullberg

Bokessä
Et oppgjør med litteraturteorien? Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Den omstridte konge Christian 2. Carsten Bach-Nielsen
Många krig och freder 1808-1814. Ett stycke svensk historia. Per Thullberg
En händelserik resa från Savolax till Bryssel. Erkki Liikanen minns. Patrik Harald
“En fest og en plage”. Nils Nordberg
Göran Greider: en roadmovie genom samhället och hans 60-åriga liv. Lars J Eriksson

Mandatställningen i de nordiska parlamenten och Nordiska mandat i Europaparlamentet. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Pressmeddelande: Sigrún Árnadóttir, Island tilldelas nordiskt översättarpris för 2020

2020 är nionde året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är från 2018 på 100.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Sigrún Árnadóttir, översättare, Island tilldelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2020.

Motivering:
”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris för 2020 tilldelas Sigrún Árnadóttir, översättare, Island. Sigrún Àrnadóttir är översättare sedan 1980. Hennes praktik är främst inom barn- och ungdomslitteratur från de nordiska språken till isländska, framförallt från svenska. Gärningen omfattar drygt 60 översatta titlar, bland annat 20 av svenska barnboksförfattaren Astrid Lindgren.”

Prisutdelning äger rum i höst.

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ett översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org.

 

Nordisk Tidskrift 1/20

NT 1/20 (pdf)

INNEHÅLL

Artiklar
Regeringsbildningen i Sverige. Fredrik Sterzel
Sophienholm – det nære og det visionære i tæt favntag. Eva Pohl
Finlands svenska författareförening och författarsamarbete i Norden. Henrika Tandefelt & Stefan Nygård
Nordiskt och vardagsnära – kultur och utbildning på Biskops Arnö. Lena Wiklund
Unni Lindells kriminalromaner – “eventyrbøker for voksne”. Hans H. Skei

NT-Intervjun
Her synger hver nordisk fugl med sit næb. Samtale med
forstander Bjørn Bredal, Johan Borups Højskole. Lisbeth Bonde

För egen räkning
De nordiska samarbetsbanden. Helgi þorsteinsson

Krönika om nordiskt samarbete
Norden manas att planera för ökande andel äldre människor. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av anslag 2019

Bokessä
Henry Parlands Skrifter. Tomi Riitamaa

Kring böcker och människor
Knut Hamsun – tekst og kontekst. Hans H. Skei
Mångfasetterad skildring lyfter fram den åldrande Carl von Linné. Gunnar Öquist
Letlæst litteraturhistorie om Islands litterære mirakel. Thomas Bredsdorff
Diplomaten René Nyberg om patriarker och oligarker. Björn Vikström
William Heinesen som billedmager. Trine Ross
Ett pågående samtal med skådespelaren Keve Hjelm. Anna Hedelius
Halldór Ásgrimsson – ett händelserikt politikerliv. Björn Bjarnason
Köket – hemmets hjärta. Lena Wiklund
Om kallstanken i skjønnlitteraturen. Ole Karlsen

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 4/19

NT 4-2019 (pdf)

Artiklar
William Heinesen – kulturbryder og kulturbærer. Bergur Rønne Moberg
På spaning efter teaterns själ. Anna Hedelius
Det isländska språkets villkor 1818, 1918 och 2018. Haraldur Bernharðsson
Svanen lyfter nordiskt miljösamarbete. Lena Wiklund
Poetisk inspiration og determineret vilje. Om Selma Lagerlöfs
litterære betydning. Henrik Wivel
Vennskap gir kjennskap. Foreningen Norden 100 år. Svein Olav Hansen

NT-Intervjun
Nu har han pakket sine kufferter ud. Samtale med den danske digter Henrik Nordbrandt. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Kan færøyingar køyre bil i Sverige? Om et grensehinder i Norden. Jan Kløvstad

Krönika om nordiskt samarbete
Vision om hållbarhet och integration på NR-sessionen 2019. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Jacob Letterstedts nordiske fortjenestemedalje 2019. Tildelt Arne Torp, Norge. Hans H-Skei
Det nordiska översättarpriset ur de nyhlénska medlen 2019. Tilldelat Birgita Bonde Hansen, Danmark. Lena Wiklund
Takketale Letterstedtska föreningens oversætterpris 2019. Birgita Bonde Hansen
LF avdelningar, styrelser och medlemmar 2019
LF anslagsutlysning för 2020

Bokessä
Stark president med kringskurna maktbefogenheter. Om Sauli Niinistö. Henrik Wilén

Kring böcker och människor
Alfred Nobel – dynamiten, ensamheten och priserna. Per Thullberg
Biografi og tragisk historie. Om Reiulf Steen. Harald Stanghelle
Anders Wiklöf – murargrabben som blev mångmiljonär. Anja Kuusisto
Styrka och utsatthet hand i hand. Kommunals Annelie Nordström minns. Bo Höglander
Tage Erlander och Clement Attlee. Och en smula Churchill. Björn von Sydow
Andreas M. Feragen – skolemesternes konge. Gro-Renée Rambø
Statsman lyfts fram ur glömskan i Finland. Om Väinö Tanner. Ralf Friberg
Plattformen Läsväskan engagerar barn och ungdomar i Svenskfinland. Anja Kuusisto
När musiken tar tag. Livet med körsång. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2019

Nordisk Tidskrift 4/16

Nordisk Tidskrift 4-2016 (pdf)

Artiklar
Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen:
Massmedierna i Norden – strukturella likheter och skillnader. Ingela Wadbring
En dag i medierna. Göran Greider
Bilduppslag seminariet Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen
Samarbeid som innovasjonsmotor. Anne Jacobsen
Dørvogtere ved et tomt festlokale. Om opinionsdannelsens forskydning
Den nordiska TV-frågan – i spillrorna av Nordsat. Lars-Åke Engblom
Demokratin och den digitala utvecklingen. Medielaboratoriet Island som exempel. Þorbjörn Broddason
Norden och nordiska media. Samtal med nordiska korrespondenter. Bo Höglander

Här står jag och kan icke annat. Tryckfriheten i Sverige och Finland 250 år. Björn von Sydow
Naturunderet og samværet. Bodil Kaalund på Sophienholm. Eva Pohl

NT-Intervjun
Nordiskt film- och TV-samarbete som gör nytta. Samtal med direktör Petri Kemppinen. Lena Wiklund

För egen räkning
Oversættelsens glæder. Takketale ved overrækkelsen af Letterstedtska föreningens oversætterpris. Erik Skyum-Nielsen

Krönika om nordiskt samarbete
Inget nytt Jalta. Låt Helsingforsavtalets principer gälla. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av det nordiska översättarpriset ur de nyhlénska medlen 2016. Lena Wiklund
Styrelser, medlemmar och anslag 2016
Anslagsutlysning 2017

Bokessä
Forskningsbaserat om nordiskt samarbete. Bengt Sundelius

Kring böcker och människor
Nordens Karlsson har gått bort. Några minnen från Presidiesekretariatet på Tyrgatan. Claes Wiklund
Finlandssvenska Yrsa Stenius´ liv i med- och motvind. Ralf Friberg
Norge (og Island) sett med finske ambassadørøyne. Jarle Skjørestad
“Operadivan Karita Mattila – en scenisk naturkraft”. Mats Liljeroos
Vem är tokig nog att ge sig in i politiken? Henrik Wilén

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift årsregister 2016

Anförande vid överlämnandet av Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen i Stockholm den 23 november 2015

Ärade församling, mina damer och herrar! Jag har i kväll mycket att tacka för. I första hand är det mig en glädje att tacka av varmt hjärta för den heder som Letterstedtska föreningen under ledning av ordföranden Björn von Sydow och andra ledamöter har visat mig i år genom att tilldela mig det nordiska översättarpriset av nyhlénska gåvan som jag just nu har mottagit under festliga omständigheter i historiska och arkitektoniskt traditionsrika ramar. När nu det är sagt tillåter jag mig också att använda tillfället och förklara litet av min personliga bakgrund för min tacksamhet och min glädje över detta.

Med hänsyn till släkt, ursprung och kulturtraditioner i vid bemärkelse har jag i stort sett mina anor i lantlig miljö bland bondfolk på nordöstlandet, men blev åtta år gammal en stadsmänniska på Akureyri som jag lämnade vid tjuguårsåldern för huvudstad,  universitetsstudier och arbete inom sexti-, sjuttitalets massmedier vid sidan av, därför att tidigt fick en som mycket ung blev familjeman arbeta för sitt bröd – och så har det alltid varit mer eller mindre sen dess! Även om jag på den tiden helst hade velat studera språk och litteratur utomlands tillät de sociala omständigheterna det inte och universitetsstudierna blev til examen i modersmålet – närmast nordisk filologi som det kallas på andra språk –  finskstudier och mycket senare teologi.

Jag blev som sagt tidigt klar över att jag var mest anlagd till humanistiska fack och författarverksamhet. Men min djupasta längtan! Var låg den? Kanske visste jag det inte själv, men Fröken Poetica har alltid varit min dolda älskarinna. Min benägenhet för poesi var märkbar så länge jag kan minnas, och till exempel gick mina första fösök till diktöversättningar på tryck i gymnasieelevernas skolblad. Den gången gällde det Danmark.

Och då kommer jag till en kapitalsak i sammanhanget. Jag växte upp med tanken om att man borde värna om allt som nordisk kultur i vidaste och mest positiva bemärkelse hade att bjuda på – att vi skulle arbeta för den nordiska tanken om sammanhållning i allt som förenar oss som människor på en bestämd del av jordklotet, därför att vi hade så mycket mera gemensamt än vad som eventuellt kan söndra oss ibland. Det skulle i längden vara till vårt bästa att känna, lära av och byta åsikter och meningar med sina grannar och att det skulle just vara särskilt lätt på kulturfältet och i vid utsträckning på det sociala planet med våra gemensamma historiska trådar, kulturtraditioner och erfarenhet av att leva i Norden när vi tittar bakåt. Dessutom skulle detta heller inte alls hindra oss i att föra ut tanken till världen i övrigt utom bli en språngbräde ditut på gott och ont – och vi skulle kunna använda vår modell och anpassa den också till det nyaste och mest fruktbara för våra folks väl i allmänhet. Jag tror jag kan säga med en viss rätt, att jag blev vad man brukar kalla nordist och genom hela mitt liv har det givit mig både glädje, kunskaper och framför allt varma minnen om mänsklig kontakt över gränserna – och vänskap som ingen tar från dem som fått röna den.

På dessa premisser har jag arbetat, framför allt på kulturområdet som deltagare och ordförande i det fria föreningslivet, i Föreningen Norden, Suomi-föreningen hemma på Island, och som ämbetsman och representant för författarföreningen där i olika sammanhang o.s.v. – och fått goda vänner, inte minst i radio- och författarkretser.

Nu är det länge sen jag gick runt i min bästa väns hem på Akureyri – vi var ca femton år –  och tittade i hans fars bokhyllor. Han var vaktmästare i grundskolan och skrev korta noveller på sin fritid. Plötsligt började jag bläddra i en Lärobok i svenska för allmänheten – i alla fall hade den en liknande titel och var riktad till islänningar. Vi hade haft danska som första språk i skolan dittills  och engelska ett år (nu är det omvänt). Plötsligt upptäckte jag att vissa ord i texten vid första ögonkastet liknade mer många islänska ordstammar än ordförrådet i läroboken i danska. Och sen hade det funnits en vid namn Gustaf Fröding! Så här började det! Det bidrog till att sommarn före hade jag upptäckt många utländska dikter i isländsk översättning – däribland  förhållandevis många svenska – av en känd och respekterad diktöversättare som jag länge har arbetat på en bok om. Länge är det också sen jag satt på ett översättarseminarium i Lunnevad med tre svenska damer från översättaravdelningen i Sveriges författarförbund och vi fick Torgny Lindgren på besök och besökte Gerda Antti. Länge också sen Per Olof Sundman och hans namne Enquist satt hemma hos mig över en kopp kaffe!

Länge också sen jag satt på Ekot i Islands radio och nyhetschefen Jón Magnússon, utbildad här i Stockholm på trettiotalet – lade Dagens Nyheter på mitt bord och bad mig översätta en spalt om hur det gått att införa högertrafik i Sverige – och jag upptäckte i samma exemplar av DN att pluralis av mus var möss och lus löss o.s.v. Eller när jag satte mig ner för att översätta Röda rummet och fick ringa till en god sverigebildad vän för att fråga vad kalsonger var! Man är ibland så dristig när man är ung! Och allt smittade av sig. Via Sverige gick intresset till Finland tills det täckte nästan hela Norden och sträckte sig även till Estland i takt med världens omskiftande politiska utveckling och öden!  Mer har jag översatt av prosa än poesi – och då också från andra språk än de nordiska, men det nyaste, i 2012, är Tomas Tranströmers diktsamling Östersjöar. Men en och annan dikt av olika skäl finns dock i lådan.
Nu får det räcka. Men att bli hedrad här i kväll för arbetet på det nordiska kulturfältet av en gammal och respektabel förening som värnar om så mycket som står mitt hjärta när. Det  glädjer och stimulerar till mer medan liv och hälsa räcker.

Jag tackar för mig.

Hjörtur Pálsson            

Nordisk Tidskrift 4/13

Nordisk Tidskrift 4/2013 (PDF 843 KB)

Innehåll

Artiklar
Att översätta är nödvändigt. Kring halva nationallitteraturen i svensk och nordisk språk- och kulturhistoria. Lars Wollin
Prisad översättare vill få med det som står mellan raderna. Bo Höglander
Beate Grimsrud – uppfylld av berättelser redan som barn. Bo Höglander
Översättarens och översättningens roll. Några nedslag i historien och exempel från en samtida översättares vardag. Ylva Hellerud
Det omöjligas konst – översättningens roll i Norden. Bilder från Letterstedtska föreningens medlemsseminarium
Litterärt översättarseminarium och Svenskt översättarlexikon. Erfarenheter från Södertörns högskola. Lars Kleberg
En cykeltur runt orden – att översätta Lars Norén till isländska. Hlín Agnarsdóttir
Författaren mötte sin översättare. Bo Höglander
Søren Kierkegaard og demokratiet. Steen Tullberg
NT-Intervjun. Karin Söder: Värmlänning, politiker, nordist. Lena Wiklund

För egen räkning och nordisk krönika
Om å oversette fra svensk til norsk. Per Qvale
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Krister Wahlbäck 1937-2013. Några personliga minnesord. Claes Wiklund
Styrelser, ledamöter och anslag 2013
Anslagsutlysning för 2014

Bokessä
Litteraturforskning i Norden – tre eksempler. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Ledarkrisen inom Självständighetspartiet 1970-1991. Guðni Th. Jóhannesson
Jörn Donner håller stilen. Henrik Helenius
Lars Hanson – porträtt av en legendarisk skådespelare. Astrid Söderbergh Widding

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2013 (PDF)

Nordisk Tidskrift 2/13

Nordisk Tidskrift 2/13 (PDF 605 KB)

Innehåll

Tema: Politik och ekonomi i Norden 2012

Artiklar
Partiledarbyten och regeringsombildningar. Politik i Norden under 2012. Claes Wiklund
De ukendtes år. Dansk politik 2012. Arne Hardis
Populismen mindre populär. Finland år 2012. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2012. Arna Schram
I den norske tragediens skygge. Politikk og økonomi i Norge i 2012. Harald Stanghelle
Dramatisk start på året. Svensk politik 2012. Anders Wettergren
Tankar kring nordiskt försvarssamarbete i allmänhet och svensk-finskt i synnerhet. Jan-Erik Enestam
Regeringscentrerad förhandlingsparlamentarism – Men EU-medlemskapet gör skillnad. Björn von Sydow
Hilma af Klint – abstrakt eller/och andlig? Beate Sydhoff
NT-Intervjun: När tiden upphör. Samtal med kompositören Anna Þorvaldsdóttir Arndís Björk Ásgeirsdóttir

För egen räkning och nordisk krönika
Ju mer vi gör tillsammans, ju tryggare vi bli. Helena Lindberg
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Kai Laitinen död. Dag Lindberg

Bokessä
Syntetiskt verk om Sveriges historia. Per Thullberg

Kring böcker och människor
Politiken som rävspel. Bengt Göransson
Ein klassisk tragedie om makt. Arild Pedersen
Vid björnens barm. Finland under kalla kriget. Guy Lindström
Er gåden større end sandheden? Liselotte Wiemer
Statsråd – landshövding – riksmarsalk. Folkpartisten Ingemar Eliasson blickar tillbaka. Claes Wiklund

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä