Nordisk Tidskrift 3/2022

Innehåll

NT3-2022_webb

Artiklar
Tema Kvinnlig rösträtt i Norden:
Kvinnlig rösträtt – ett historiskt perspektiv. Genusdiskurs och feministdilemman. Yvonne Hirdman
De kvinnliga rösträttskämparnas sånger. Marita Rhedin
Kampen för kvinnlig rösträtt i Finland och Norden. Ann-Catrin Östman
Genomförandet – politiken, institutionerna, valdeltagandet på Island. Erla Hulda Halldórsdóttir och Ragnheiður Kristjánsdóttir
Kvinnornas intåg i politiken – betydelse och konsekvenser. Gabriel Romanus
Hvorfor blev så få kvinder valgt? Partiernes afgørende rolle ved de første valg efter kvinder fik stemmeret. Drude Dahlerup
Samtal: Fortsättningen – kvinnors framtida inflytande i politiken. Louise Hertzberg
LF-seminairet Kvinnlig rösträtt i Norden – Bilduppslag

Nordiska lyriker 2: Finland. Välbekant på ett underligt sätt – om händelsen i Tua Forsströms poesi. Vesa Rantama
Tove Jansson i Norden. Boel Westin
Skandinavisme var både romantik og realpolitik. Rasmus Glenthøj
Naturen och landskapet – Georg Guðnis konstnärskap. Gertrud Sandqvist
Hanaholmen – ett kulturcentrum med Sverige-Finland i blickpunkten. Lena Wiklund

NT-Intervju
At have alle ti fingre nede i jorden og sanse verden. Samtale med Pia Tafdrup. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Hanaholmen-initiativet – ett svensk-finskt samarbete för krisberedskap. Jan-Erik Enestam

Krönika om nordiskt samarbete
Gränskontrollerna i Norden. Anders Ljunggren

Bokessä
I Claes Anderssons värld. Martin Högstrand

Kring böcker och människor
Signe Maria Thiel – Thielska galleriets okända medskapare. Marianne Nordenlöw
Om menneskets lodd og om vår tid på jorden. Hans H. Skei
Eit varmt portrett av Island. Jan Kløvstad
Tapani Brotherus – en dold diplomathjälte träder fram. Anja Kuusisto
Anna Lindh – kunde ha blivit Sveriges första kvinnliga statsminister. Lars J Eriksson

Sammanfattning
Tiivistelmä