Nordisk Tidskrift 1/2019

NT 1/2019 (pdf)

Artiklar
Tema Nordisk film och teater i förändring:
Nordisk film – igår, idag, imorgon. Astrid Söderbergh Widding
Teatersalongen, ett rum för skrivande. Beate Grimsrud
Nordisk teater – nedslag i likheter och skillnader. Karin Helander
Teaterkritikens utveckling över tid. Lars Ring
Nordiskt filmsamarbete. Petri Kemppinen
Spirituellt samtal om nordisk film och TV. Bo Höglander
Bilduppslag LF-seminarium Nordisk film och teater i förändring

Vänortsförnyelse – på startlinjen. I hundraårsjubileets tecken. Bo Andersson
Havets tone i kunsten. Billedkunstneren Aka Høegh. Eva Pohl

NT-Intervjun
Språket är möderneslandet. Samtal med NR-litteraturpristagaren Auður Ava Ólafsdóttir. Úlfhildur Dagsdóttir

För egen räkning
Nordens framtid. Bengt Lindroth

Krönika om nordiskt samarbete
Valen i Norden 2019. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
LF-medaljen 2018 till Aka Høegh. Claes Wiklund
LF översättarpris 2018 till Turid Farbregd. Lena Wiklund
Takketale. Turid Farbregd
Översättarens arbete – som att lösa korsord. Samtal mellan Björn von Sydow och Turid Farbregd. Bo Höglander
Skuld och privilegier. Den andra Letterstedt-föreläsningen. Lena Wiklund

Bokessä
Nøgler til hygge og lykke. Poul Houe

Kring böcker och människor
Träffande om hotet mot demokratin. Anja Kuusisto
Nyttig bok om nordisk mat. Mari Herranen
Nordisk ledarskapsstil. Lena Wiklund
Populärvetenskapligt om norska efternamn. Birgitta Agazzi
Gediget och passionerat om Vilhelm Moberg. Anna Hedelius
Kritisk Trygve Lie-biografi om FNs rolle i Midt-Østen. Jarle Skjørestad

Sammanfattning
Tiivistelmä