Nordisk Tidskrift 3/2019

NT 3/2019 (pdf)

Artiklar
Litteraturen i Norden 2018:
Forfatternes historiske bevidsthed. Henrik Wivel
Et træ er en bog er et træ. Dansk skønlitteratur 2018. Lars Bukdahl
Metoo, jämställdhet och ekofilosofi. Finsk litteratur 2018. Mervi Kantokorpi
Berättare med språket i sin makt. Aktuell finlandssvensk litteratur. Gustaf Widén
Det finstilta och det dolda. Det isländska bokåret 2018. Úlfhildur Dagsdóttir
Noen lyspunkter i et heller grått år. Litteraturen i Norge i 2018. Hans H. Skei
Kvinnodominans på bokscenen. Den svenska litteraturen 2018. Therese Eriksson

Sverige, Norden och EU:s framtid. Göran von Sydow
Amos Rex – ett nytt och annorlunda konstmuseum. Guy Lindström

NT-Intervjun
Statsminister och deckarexpert. Samtal med Katrín Jakobsdóttir. Höskuldur Kári Schram

För egen räkning
Meningen med föreningen – Föreningarna Norden 100 år. Henrik Wilén

Krönika om nordiskt samarbete
Allt större fokus på Arktis – klimat, miljö och säkerhet. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av anslag 2018

Bokessä
Christian X´s islandske dagbøger. Jes Fabricius Møller

Kring böcker och människor
Ord som trøstet og samlet Norge. Jarle Skjørestad
Lysande biografi över “profeten” och poeten Gunnar Björling. Tomi Riitamaa
Gudrun Schyman – en politikens estradör. Lars J. Eriksson

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2018. Lena Wiklund
Författatregister_NT3/2019 (pdf)

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 2/2019

NT 2/2019 (pdf)

INNEHÅLL

Artiklar
Tema politik och ekonomi i Norden 2018:
Regeringsbildningar och -ombildningar i Norge och Sverige 2018. Guy Lindström
Gik alle konger frem på rad. Dansk politik 2018. Arne Hardis
Trögt för Sipilä trots god ekonomi. Finland år 2018. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2018. Arna Schram
For første gang siden 1985: Borgerlig flertallsregjering. Politikk og økonomi i Norge 2018. Harald Stanghelle
De långa förhandlingarnas år. Svensk politik 2018. Maggie Strömberg

Nils Aas – Frå strek og minimalisme til det storfelte og monumentale. Arild Bye
Växtkraft. NordGen förvaltar Nordens gröna arv. Lena Wiklund

NT-Intervjun
Der går en engel gennem verden. Samtale med fotograf Per Bak Jensen. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Nordisk samvirke kan være så mangt. Hans H. Skei

Krönika om nordiskt samarbete
Ett förändrat politiskt landskap i Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Hängiven nordist. Claes Wiklund 1942-2019. Björn von Sydow
I Nordens tjänst. Minnesord om Claes Wiklund. Lars-Åke Engblom
Med pennan för Norden. Ord om Claes Wiklund. Bengt Sundelius
Nordist i ord och handling. Claes Wiklund till minne. Guy Lindström
Det kommer ikke mange som ham. Hovedredaktøren Claes Wiklund. Guy Lindström, Snjólaug Ólafsdóttir, Hans H. Skei, Henrik Wivel
Ettertankens øyeblikk. Hans H. Skei

Bokessä
Nynorsk litteraturhistorie – eit problematisk praktverk. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Nordiskt operativt försvarssamarbete. Jan-Erik Enestam
Omringat land. Mats Bergquist
Manden af pergament. Per Kirkeby biograferet. Henrik Wivel
Donners sista strid är en rännil av ord. Anja Kuusisto
Rubbad balans i politikbevakningen. Lars-Åke Engblom
M-ledaren Kinberg Batras uppgång och fall 2015-2017. Claes Wiklund

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund
Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 1/2019

NT 1/2019 (pdf)

Artiklar
Tema Nordisk film och teater i förändring:
Nordisk film – igår, idag, imorgon. Astrid Söderbergh Widding
Teatersalongen, ett rum för skrivande. Beate Grimsrud
Nordisk teater – nedslag i likheter och skillnader. Karin Helander
Teaterkritikens utveckling över tid. Lars Ring
Nordiskt filmsamarbete. Petri Kemppinen
Spirituellt samtal om nordisk film och TV. Bo Höglander
Bilduppslag LF-seminarium Nordisk film och teater i förändring

Vänortsförnyelse – på startlinjen. I hundraårsjubileets tecken. Bo Andersson
Havets tone i kunsten. Billedkunstneren Aka Høegh. Eva Pohl

NT-Intervjun
Språket är möderneslandet. Samtal med NR-litteraturpristagaren Auður Ava Ólafsdóttir. Úlfhildur Dagsdóttir

För egen räkning
Nordens framtid. Bengt Lindroth

Krönika om nordiskt samarbete
Valen i Norden 2019. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
LF-medaljen 2018 till Aka Høegh. Claes Wiklund
LF översättarpris 2018 till Turid Farbregd. Lena Wiklund
Takketale. Turid Farbregd
Översättarens arbete – som att lösa korsord. Samtal mellan Björn von Sydow och Turid Farbregd. Bo Höglander
Skuld och privilegier. Den andra Letterstedt-föreläsningen. Lena Wiklund

Bokessä
Nøgler til hygge og lykke. Poul Houe

Kring böcker och människor
Träffande om hotet mot demokratin. Anja Kuusisto
Nyttig bok om nordisk mat. Mari Herranen
Nordisk ledarskapsstil. Lena Wiklund
Populärvetenskapligt om norska efternamn. Birgitta Agazzi
Gediget och passionerat om Vilhelm Moberg. Anna Hedelius
Kritisk Trygve Lie-biografi om FNs rolle i Midt-Østen. Jarle Skjørestad

Sammanfattning
Tiivistelmä