Nordisk Tidskrift 4/16

Nordisk Tidskrift 4-2016 (pdf)

Artiklar
Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen:
Massmedierna i Norden – strukturella likheter och skillnader. Ingela Wadbring
En dag i medierna. Göran Greider
Bilduppslag seminariet Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen
Samarbeid som innovasjonsmotor. Anne Jacobsen
Dørvogtere ved et tomt festlokale. Om opinionsdannelsens forskydning
Den nordiska TV-frågan – i spillrorna av Nordsat. Lars-Åke Engblom
Demokratin och den digitala utvecklingen. Medielaboratoriet Island som exempel. Þorbjörn Broddason
Norden och nordiska media. Samtal med nordiska korrespondenter. Bo Höglander

Här står jag och kan icke annat. Tryckfriheten i Sverige och Finland 250 år. Björn von Sydow
Naturunderet og samværet. Bodil Kaalund på Sophienholm. Eva Pohl

NT-Intervjun
Nordiskt film- och TV-samarbete som gör nytta. Samtal med direktör Petri Kemppinen. Lena Wiklund

För egen räkning
Oversættelsens glæder. Takketale ved overrækkelsen af Letterstedtska föreningens oversætterpris. Erik Skyum-Nielsen

Krönika om nordiskt samarbete
Inget nytt Jalta. Låt Helsingforsavtalets principer gälla. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av det nordiska översättarpriset ur de nyhlénska medlen 2016. Lena Wiklund
Styrelser, medlemmar och anslag 2016
Anslagsutlysning 2017

Bokessä
Forskningsbaserat om nordiskt samarbete. Bengt Sundelius

Kring böcker och människor
Nordens Karlsson har gått bort. Några minnen från Presidiesekretariatet på Tyrgatan. Claes Wiklund
Finlandssvenska Yrsa Stenius´ liv i med- och motvind. Ralf Friberg
Norge (og Island) sett med finske ambassadørøyne. Jarle Skjørestad
“Operadivan Karita Mattila – en scenisk naturkraft”. Mats Liljeroos
Vem är tokig nog att ge sig in i politiken? Henrik Wilén

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift årsregister 2016