Nordisk Tidskrift 4/16

Nordisk Tidskrift 4-2016 (pdf)

Artiklar
Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen:
Massmedierna i Norden – strukturella likheter och skillnader. Ingela Wadbring
En dag i medierna. Göran Greider
Bilduppslag seminariet Massmedierna i Norden – i ljuset av den digitala utvecklingen
Samarbeid som innovasjonsmotor. Anne Jacobsen
Dørvogtere ved et tomt festlokale. Om opinionsdannelsens forskydning
Den nordiska TV-frågan – i spillrorna av Nordsat. Lars-Åke Engblom
Demokratin och den digitala utvecklingen. Medielaboratoriet Island som exempel. Þorbjörn Broddason
Norden och nordiska media. Samtal med nordiska korrespondenter. Bo Höglander

Här står jag och kan icke annat. Tryckfriheten i Sverige och Finland 250 år. Björn von Sydow
Naturunderet og samværet. Bodil Kaalund på Sophienholm. Eva Pohl

NT-Intervjun
Nordiskt film- och TV-samarbete som gör nytta. Samtal med direktör Petri Kemppinen. Lena Wiklund

För egen räkning
Oversættelsens glæder. Takketale ved overrækkelsen af Letterstedtska föreningens oversætterpris. Erik Skyum-Nielsen

Krönika om nordiskt samarbete
Inget nytt Jalta. Låt Helsingforsavtalets principer gälla. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av det nordiska översättarpriset ur de nyhlénska medlen 2016. Lena Wiklund
Styrelser, medlemmar och anslag 2016
Anslagsutlysning 2017

Bokessä
Forskningsbaserat om nordiskt samarbete. Bengt Sundelius

Kring böcker och människor
Nordens Karlsson har gått bort. Några minnen från Presidiesekretariatet på Tyrgatan. Claes Wiklund
Finlandssvenska Yrsa Stenius´ liv i med- och motvind. Ralf Friberg
Norge (og Island) sett med finske ambassadørøyne. Jarle Skjørestad
“Operadivan Karita Mattila – en scenisk naturkraft”. Mats Liljeroos
Vem är tokig nog att ge sig in i politiken? Henrik Wilén

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift årsregister 2016

Nordisk Tidskrift 3/16

NT 3/16 PDF (607 KB)

Artiklar
Når det sociale vender og drejer sig. Henrik Wivel
Tapenade af udsigt. Dansk skønlitteratur 2015. Lars Bukdahl
Litteraturen tar ställning och väcker diskussion.
Den finska litteraturen 2015. Mervi Kantokorpi
Rapporter från ett gränsland. Finlandssvensk litteratur 2015. Gustaf Widén
Allt om mig själv: Isländsk litteratur 2015. Úlfhildur Dagsdóttir
Romaner i gigantformat, tynne diktsamlinger – og 50 kriminalbøker. Litteraturen i Norge 2015. Hans H. Skei
Västerbotten i fokus. Den svenska litteraturen 2015. Therese Eriksson
En nationell säkerhetsstrategi för Sverige i tiden. Bengt Sundelius
L.A. Ring og den nye verden. Henrik Wivel

NT-Intervjun
Nordiska investeringsbanken – en 40-årig framgångshistoria. Samtal med direktör Henrik Normann. Henrik Wilén

För egen räkning
Säkerheten allra främst. Det fjärde nordiska spårbytet. Claes Wiklund

Krönika om nordiskt samarbete
Vart är vi på väg i NATO-frågan? Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Thorbjörn Fälldin in memoriam. Fredrik Sterzel och Claes Wiklund
In memoriam Leif Mæhle 1927-2016. Hans H. Skei

Bokessä
Parlamentarismen på 2000-talet. Det svenska exemplet. Fredrik Sterzel

Kring böcker och människor
Isländska litteratursällskapets tvåhundraårsjubileum 2016. Jón Sigurðsson
Såll i blockaden. Mats Bergquist
Populism i nordisk tappning. Henrik Wilén
Den sorglösa finska finanspolitiken. Anja Kuusisto
Med nyfödda i blickpunkten. Läkaren Hugo Lagercrantz´memoarer. Lena Wiklund

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2015. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Register författare Litteraturen i Norden 2015

Nordisk Tidskrift 2/16

NT 2/16_(pdf 506 kb)

Innehåll

Artiklar
Karin Söder – det nordiska samarbetets okrönta drottning. Anders Ljunggren
Tillidsmand og statsmand. Et personligt portræt af fhv. statsminister Anker Jørgensen. Henrik Hagemann
Den umættelige skaberdrift. Forfatteren Klaus Rifbjerg. Torben Brostrøm
Porkala – “en pistol riktad mot Finlands huvudstads tinning”. Seppo Zetterberg
Jo Nesbø og Harry Hole – ingen over, ingen ved siden. Hans H. Skei
Rued Langgaards svenske drømmeverden. Esben Tange

NT-Intervjun
Amalie Smith – forfatter, billedkunstner og teknikkyndig. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Tankegods om dannelse i digitale tider. Kristian Hvidt

Krönika om nordiskt samarbete
Nordens länder väl rustade för att möta framtiden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
In memoriam. Tord Ganelius. Lars-Åke Engblom

Bokessä
Ny giv i Kiellandforskningen? Hans H. Skei

Kring böcker och människor
TV-dramatikern Lars Molin – skrönans mästare. Lena Wiklund
Marimekko – större än sin storlek. Anja Kuusisto
Erkki Liikanen – en savolaxisk kosmopolit. Patrik Harald
Et ruvende portrett. C.J. Hambro biografert. Jarle Skjørestad
Om oversettelser i en skandinavisk kontekst. Hans H. Skei
Lång dags färd mot makt. En lysande bok om Miljöpartiet. Claes Wiklund
Mera brukslitteratur än konstdikt. Bodil Malmstens samlade dikter. Stina Otterberg

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 1/16

NT1-16 (pdf 565 kb)

Artiklar
Nya statsministrar i Danmark och Finland. Claes Wiklund
Opkomlingenes år. Dansk politik 2015. Arne Hardis
Finland år 2015. Ansvaret tungt för populistpartiet. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2015. Arna Schram
2015 – De skiftende stemningsbølgers år. Politikk og økonomi i Norge i 2015. Harald Stanghelle
Ett år präglat av flyktingvågen. Svensk politik 2015. Anders Wettergren
Färgsprakande fantasi. Konstnären Bjørn Wiinblad på Arken i Danmark. Lena Wiklund
“Att leva har sin tid; att vara död har sin.” In memoriam Henning Mankell. Hans H. Skei

NT-Intervjun
Tenke høgt och tvile. Stiftinga Fritt Ord i viktig rolle i Norge. Samtal med Knut Olav Åmås. Jan Kløvstad

För egen räkning
NATO-frågan i Finland och Sverige. Mats Bergquist

Krönika om nordiskt samarbete
Flyktingkrisen är en utmaning för Norden och EU. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Karin Söder och Letterstedtska föreningen. Claes Wiklund
En samlende personlighed. Karin Söder i Nordisk Råds Præsidium 1984-1991. Henrik Hagemann
Herman Schück in memoriam. Per Thullberg

Bokessä
Bestselleren genoplevet i erindringen. Gunhild Agger

Kring böcker och människor
Olof Ruins tretal. Björn von Sydow
Nyordsboken återspeglar samhället av idag. Mikael Reuter
Geografin kan vi inte göra någonting åt. Utmärkt handbok av Jaakko Iloniemi. Guy Lindström
Propagandakriget under svensk-norska unionen. Per Thullberg

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä