Norden i sicksack. Tre spårbyten inom nordiskt samarbete

Med stöd av Letterstedtska föreningen utkom boken “Norden i sicksack. Tre spårbyten inom nordiskt samarbete” med Bengt Sundelius och Claes Wiklund som redaktörer i september 2000.

Efterkrigstidens nordiska samarbete har varit en del av de nordiska ländernas omvandling till moderna,, demokratiska välståndssamhällen. Denna bok tydliggör vad det är som driver det samnordiska arbetet framåt, men också vad det är som ibland gör det trögt. Essäerna är skrivna av forskare, journalister, tidigare nordiska tjänstemän och parlamentariker och kretsat kring några centrala tillfället, “spårbyten”, då det nordiska samarbetets innehåll och arbetsformer förändrades.

Karin Söder har skrivit förordet. Medförfattare är Jan A. Andersson, Hans E. Andersson, Nils Andrén, Karl Magnus Johansson, Åke Landqvist, Gry Larsen, Krister Wahlbäck, Lena Wiklund och Nina Wormbs. Professor Bengt Sundelius och redaktör Claes Wiklund svarar för uppläggning och syntes. Boken är på 386 sidor.

Santérus Förlag, www.santerus.se.

Norden_i_sicksack_-_rak