Antologi: Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet

Med stöd av Letterstedtska föreningen utkom boken “Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet” med Bengt Sundelius och Claes Wiklund som redaktörer i april 2017.

Det nordiska samarbetet har tjänat de nordiska invånarna väl under efterkrigstiden och kan karakteriseras av fyra spårbyten.

Efter det första spårbytet på 1950-talet bildades, efter ett kollapsat försök till en skandinavisk försvarsgemenskap, Nordiska rådet och individens fria rörlighet inom Norden stod i fokus. Det andra spårbytet ägde rum 20 år senare, då man övergick till ett sektorbaserat programsamarbete genom ett fyrtiotal nordiska institutioner och tre centrala politiska sekretariat.

Efter ytterligare ungefär 20 år sker ett tredje spårbyte i det finländska och det svenska EU-inträdets fotspår. Då misslyckas försöket att geografiskt bygga upp ett s.k. trepelarsystem inom Nordiska rådet.

Det fjärde spårbytet, huvudämnet i denna antologi, började 2007–2009 då ett nordiskt försvarspolitiskt samarbete formades. NORDEFCO bildas, Thorvald Stoltenbergs rapport 2009, en nordisk solidaritetsförklaring antas av utrikesministrarna 2011 och civil säkerhet blir viktigare. Därmed är cirkeln sluten. Samarbetet är tillbaka där man började: säkerheten. För ögonblicket lever vi mellan en europeisk säkerhetsgemenskap och Rysslands geopolitiska återkomst. Att sätta säkerheten främst känns angeläget i Norden.

I denna volym fångas erfarenhetsbaserade insikter inifrån den nordiska verkstaden och de lyckta mötesrummen.

Förord av Björn von Sydow

Medverkande författare:
Birgitta Agazzi, Alyson Bailes, Mats Bergquist, Bengt Dennis, Jan-Erik Enestam, Lars-Åke Engblom, Gunnel Gustafsson, Henrik Hagemann, Arne Hardis, Guy Lindström, Snjólaug Ólafsdóttir, Carolina Sandö, Hans H. Skei, Fredrik Sterzel, Bengt Sundelius, Jacob Westberg, Claes Wiklund, Lena Wiklund, Henrik Wilén och Henrik Wivel.

Santérus Förlag, www.santerus.se.

Omslag Norden sett inifrån (pdf)

Karin Söder. Centerpartist – Nordist – Idealist

Med anledning av Letterstedtska Föreningens ordförande Karin Söders 75-årsdag den 30 november 2003 utkom vänboken “Karin Söder. Centerpartist – Nordist – Idealist”. Redaktör är Claes Wiklund och förordet är skrivet av Thorbjörn Fälldin. Boken är utgiven på Ekerlids Förlag och säljs i bokhandeln.
Innehåll
Förord: Karin Söder 75 år. Thorbjörn Fälldin
Redaktörens förord

I VÄRMLAND – HEMVISTEN
Hon får mig att tänka. Ingemar Eliasson

II CENTERPARTISTEN
”Mama” Söder erövrar världen. Pär Granstedt
Rättvisa och grundtrygghet. Doris Gunnarsson
Partiledare i ett dramatiskt skede. Nils G. Åsling
Karin Söder ur mitt perspektiv som bevakande journalist. Elisabeth Crona
Pionjären och förebilden. Malin Svensson

III NORDISTEN
En nordisk innsats med dimensjoner og visjoner. Helge Seip
Nordiska rådets internationella engagemang – Söderkommittén och efter. Guy Lindström & Fredrik Sterzel
Nordisk Råd og de baltiske lande. Anker Jørgensen
Drottningen på det nordiska mittfältet. Claes Wiklund

IV IDEALISTEN
Fortsatt nordiskt arbete: Letterstedtska föreningen. Örjan Lindberger
Karin Söder i Selma Lagerlöf-sällskapet. Louise Vinge
Det är barnet som är våra uppdragsgivare. Lennart Lindgren

V JUBILARENS BIOGRAFI I ÅRTAL

Författarpresentationer

Karins_bok

Norden i sicksack. Tre spårbyten inom nordiskt samarbete

Med stöd av Letterstedtska föreningen utkom boken “Norden i sicksack. Tre spårbyten inom nordiskt samarbete” med Bengt Sundelius och Claes Wiklund som redaktörer i september 2000.

Efterkrigstidens nordiska samarbete har varit en del av de nordiska ländernas omvandling till moderna,, demokratiska välståndssamhällen. Denna bok tydliggör vad det är som driver det samnordiska arbetet framåt, men också vad det är som ibland gör det trögt. Essäerna är skrivna av forskare, journalister, tidigare nordiska tjänstemän och parlamentariker och kretsat kring några centrala tillfället, “spårbyten”, då det nordiska samarbetets innehåll och arbetsformer förändrades.

Karin Söder har skrivit förordet. Medförfattare är Jan A. Andersson, Hans E. Andersson, Nils Andrén, Karl Magnus Johansson, Åke Landqvist, Gry Larsen, Krister Wahlbäck, Lena Wiklund och Nina Wormbs. Professor Bengt Sundelius och redaktör Claes Wiklund svarar för uppläggning och syntes. Boken är på 386 sidor.

Santérus Förlag, www.santerus.se.

Norden_i_sicksack_-_rak