Nordisk Tidskrift 4/11

Nordisk Tidskrift NT4-11 (pdf)

Innehåll

Artiklar
Konst och litteratur i Norden. Karin Söder
Kulturen och medborgaren i Norden. Bengt Göransson
Nordisk Råds litteraturpris 50 år. En rest av drømmen om et fellesnordisk bokmarked. Hans H. Skei
Konsten – Institutionerna – Kulturpolitiken. Beate Sydhoff
Museets roll i en skandinavisk kontext. Ted Hesselbom
En man för alla tider. Om läsningar av Gustaf Fröding nu och då. Dag Nordmark.
Kvindelige danske kunstnere fortjener en plads i solen. Eva Pohl
NT-Intervjun. Manu Sareen: Nordisk fokus på uddannelse og forskning. Niklas S. Hessel

För egen räkning och nordisk krönika
Norden som en enhet på kriminallitteraturens område. Hans H. Skei
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Einar Lundeby 1914-2011. Hans H. Skei
Avdelningar, styrelser, anslag 2011
Anslagsutlysning för 2012

Bokessä
Kritikern Olof Lagercrantz. Arne Melberg

Kring böcker och människor
Takhøgd, illojalitet og internasjonalisme: Historia til Sosialistisk Venstreparti. Bernt Hagtvet
Kvinnor som röjt väg i en konservativ och mansdominerad UD-värld. Lars J. Eriksson
Donner om Mannerheim. Mats Bergquist
Nationalmålaren Carl Larsson. Beate Sydhoff
Norden och EEC i Erlanders dagböcker 1961-62. Claes Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2011 (pdf)