Nordisk Tidskrift 4/11

Nordisk Tidskrift NT4-11 (pdf)

Innehåll

Artiklar
Konst och litteratur i Norden. Karin Söder
Kulturen och medborgaren i Norden. Bengt Göransson
Nordisk Råds litteraturpris 50 år. En rest av drømmen om et fellesnordisk bokmarked. Hans H. Skei
Konsten – Institutionerna – Kulturpolitiken. Beate Sydhoff
Museets roll i en skandinavisk kontext. Ted Hesselbom
En man för alla tider. Om läsningar av Gustaf Fröding nu och då. Dag Nordmark.
Kvindelige danske kunstnere fortjener en plads i solen. Eva Pohl
NT-Intervjun. Manu Sareen: Nordisk fokus på uddannelse og forskning. Niklas S. Hessel

För egen räkning och nordisk krönika
Norden som en enhet på kriminallitteraturens område. Hans H. Skei
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Einar Lundeby 1914-2011. Hans H. Skei
Avdelningar, styrelser, anslag 2011
Anslagsutlysning för 2012

Bokessä
Kritikern Olof Lagercrantz. Arne Melberg

Kring böcker och människor
Takhøgd, illojalitet og internasjonalisme: Historia til Sosialistisk Venstreparti. Bernt Hagtvet
Kvinnor som röjt väg i en konservativ och mansdominerad UD-värld. Lars J. Eriksson
Donner om Mannerheim. Mats Bergquist
Nationalmålaren Carl Larsson. Beate Sydhoff
Norden och EEC i Erlanders dagböcker 1961-62. Claes Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2011 (pdf)

 

Nordisk Tidskrift 3/11

Nordisk Tidskrift 3/11 (PDF 440 KB)

Innehåll

Tema: Litteraturen i Norden 2010

Artiklar
”Tørre tæsk”. Henrik Wivel
Der findes et fotografi af Sappho som ung. Dansk skønlitteratur 2010. Lars Bukdahl
Vad är den finska litteraturen 2010? Mervi Kantokorpi
Ett brusande liv bakom kulisserna. Finlandssvensk litteratur 2010. Gustaf Widén
I skymningen: poesi och andra pärlor. Isländsk skönlitteratur 2010. Úlfhildur Dagsdóttir
Et helt vanlig bokår. Litteraturen i Norge 2010. Hans H. Skei
Den unga litteraturen visar styrka i ett hårdnande samhällsklimat. Svensk litteraturår 2010. Birgit Munkhammar
NT-intervjun. ”Berättelsen leder mig dit den vill”. Samtal med Gyrðir Elíasson. Arna Schram
Siri Derkert – ett liv i konsten. Beate Sydhoff

För egen räkning och nordisk krönika
Ordskiftet etter Utøya. Thomas Hylland Eriksen
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Letterstedt-medaljen 2011 till Olof Salmén

Bokessä
Hvad er en vellykket historiebog? Bent Blüdnikow

Kring böcker och människor
I lag med NATO? Mats Bergquist
Hyggelig bok om forholdet mellom Norge og Sverige akkurat nå. Hans H. Skei
Memoarer i filmens tecken. Nils Petter Sundgren minns.
Astrid Söderbergh Widding
Thomas Bodström – fotbollsspelare, advokat och justitieminister i Göran Perssons regering. Claes Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Register_författare_2011

 

Nordisk Tidskrift 2/11

Nordisk Tidskrift 2/11 (PDF 392 KB)

Innehåll

Artiklar
Halmstadgruppen. En mycket speciell period i svensk konst. Beate Sydhoff
Skytsengle. Nelly Sachs biograferet. Henrik Wivel
Finska i Sverige och svenska i Finland. Olof Ruin
Hugo Backmansson – konstnär, officer och äventyrare. Synnöve Malmström
NT-intervjun. Kjell Westö – brobyggare mellan svenskt och finskt. Henrik Wilén

För egen räkning och nordisk krönika
Det gröna Norden. Finlands ordförandeskap i NMR 2011. Bo Lindroos
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Tre mycket olika böcker om Olof Palme. Claes Wiklund

Kring böcker och människor
Erik Lindegren – ”fyrtiotalism” og surrealisme. Hans H. Skei
Gustaf Frödings dødsdag og Norge. O. Henrik Akeleye Braastad
Norsk presses historie 1660-2010. Lars-Åke Engblom
Mellom plikt og lyst. 34 norske statsministre. Jarle Skjørestad
Diplomatins vinterkrig. Guy Lindström
Max Jakobson – det kalla krigets diplomat. Jan-Anders Ekström
Finlands besvärliga väg till fred 1944. Henrik Wilén.
Försvarstal av två före detta ministrar i Geir H. Haardes kraschregering. Arna Schram
Börje Hörnlund – politiskt hemlös och kanske bitter. Lars J. Eriksson
Litterärt etablerad och nygift. Hjalmar Bergmans brev II. Sten Wistrand

Sammanfattning
Tiivistelmä

 

Nordisk Tidskrift 1/11

Nordisk Tidskrift 1/11 (PDF 404 KB)

Innehåll

Tema: Politik och ekonomi i Norden 2010

Artiklar
Kiviniemi efter Vanhanen. Politik i Norden under 2010. Claes Wiklund
Konservative sendt på efterløn. Dansk politik 2010. Arne Hardis
Stark medvind för populismen. Finland år 2010. Jan-Anders Ekström
Politik og økonomi i Island 2010. Arna Schram
Den nye høyrebølgen. Politikk og økonomi i Norge i 2010. Harald Stanghelle
Och regeringen satt kvar. Svensk politik och ekonomi 2010. Anders Wettergren
Stadsbegreppet i Sverige och i övriga Norden. Erik Wångmar
NT-Intervjun. Yrsa Sigurðardóttir – Ingenjör och kriminalförfattare. Kolbrún Bergþórsdóttir

För egen räkning och nordisk krönika
Politisera och effektivisera samarbetet i Nordiska rådet. Eva Smekal
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Letterstedt-medaljen 2010 till Sveinn Einarsson

Bokessä
Det moderne gennembrud – gennembrudt! Poul Houe

Kring böcker och människor
Jens Bjørneboe biografert. Trond Berg Eriksen
Svensk utrikespolitik sedd från vänster. Krister Wahlbäck
Hun som ble modell for Nora i Ibsens Et dukkehjem. Hans H. Skei
Kierkegaards oversete antisemitisme. Frederik Stjernfelt
Hur marskalk Bernadotte lyckades. Mats Bergquist
Femtio år med Stockholms Stadsteater. Claes Wiklund

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä