Arild Batzer og Jannie Jensen, Norge/Danmark tilldelas nordiskt översättarpris för 2022

Översättarparet Arild Batzer och Jannie Jensen, Norge/Danmark har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2022. År 2022 är det elfte året som priset delas ut. Priset är på 100.000 sek.

Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans framlidna maka Marthe Urzander, Hässelby.

Motivering:
”Arild Batzer og Jannie Jensen tildeles den Letterstedske Forenings nordiske oversætterpris for 2022 for særligt deres fremragende, kongruente oversættelser af Tarje Vesaas´ ”Fuglane” og Jon Fosses aktuelle romanserie ”Septologien”, som de med lydhørhed, indlevelse og filologisk viden har evnet at overføre til et præcist, nuanceret og fyldestgørende dansk”.

Arild Batzer (1946) översättare och förläggare, Norge och Jannie Jensen (1954), översättare, Danmark har översatt ca 40 skönlitterära nordiska böcker, primärt från norska till danska, och gjort dem populära i Danmark. Bland annat har översättarparet överfört Tarjei Vesaas´ klassiska författarskap, härunder romanerna ”Vårnat”, ”Is-slottet” och ”Fuglene” samt Jon Fosses aktuella romanserie ”Septologien I – V”.
Tarjei Vesaas har av många betecknats som oöversättlig men Arild Batzer och Jannie Jensen översättningar har gett Vesaas många nya läsare i Danmark. Utmaningen med Jon Fosses massivt komprimerade nynorsk har översättarparet löst så att Fosses författarskap har blivit synlig för danska läsare. Vid sidan av översättargärningen är Arild Batzer också förläggare med förlaget Batzer & Co som under 20 år gett ut nordisk litteratur i dansk översättning.

Prisutdelning äger rum i höst.