Nordisk Tidskrift 3/2023

NT 3/2023 (pdf)

Innehåll

Artiklar
Kunstnerkolonien i Arild omkring år 1900. Henrik Wivel
Danmark og det nye Færøerne. Bergur Rønne Moberg
Islands högsta domstol 100 år. Arnþór Gunnarsson
Ernst Josephson – Konstnär i bild, ord och ton. Marianne Nordenlöw
NIB – En nordisk bank med modern profil och hållbarhet i fokus. Tommy Westerlund
Konst vid havet – Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Lena Wiklund

NT-Intervjun
Jeg vil kende min historie. Jeg vil vide, hvem jeg er. Samtale med fotograf Inuuteq Storch. Marianne Krogh Andersen

För egen räkning
Hälsningar från Ständerhuset i Helsingfors. Matilda af Hällström

Krönika om nordiskt samarbete
Norden möter nya utmaningar i Globala Syd och Höga Nord. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Henrik Wilén till minne. Lena Wiklund och Guy Lindström

Bokessä
Museiskapare og brutal – Pontus Hultén som paradoksalt helgenbillede Henrik Wivel

Kring böcker och människor
Familiehistorie og politisk historie fra unionstiden. Hans H. Skei
Utblick om Östen Undén, Tage Erlander och det kalla kriget. Fredrik Sterzel
Berge Furre – Norsk venstresidens høvding. Jarle Skjørestad
Finland och Sverige – Syskon byter roller ibland. Anja Kuusisto
Skolreformen i Sverige 1864. Per Thullberg
Omfattende biografi om Andreas Faye John Ole Askedal
En bitsk berättelse om 2000-talet. Magnus Bard och satirteckningen. Lars-Åke Engblom
Ingvar Carlssons betraktelse om döden. Owe Nilsson
Filmskaparen Roy Andersson och folkhemmet. Astrid Söderbergh Widding

Sammanfattning
Tiivistelmä