Pressmeddelande: Erkki Tuomioja tilldelas nordisk förtjänstmedalj 2021

Erkki Tuomioja, fd minister samt docent och riksdagsledamot, Finland har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska förtjänstmedalj för 2021.

Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj utgör en belöning för en framstående insats för främjandet av det nordiska samarbetet. Medaljen delas i år ut för 41:e gången.

Erkki Tuomioja:
”Efter att ha arbetat med nordiskt samarbete i över femtio år är jag mycket glad över det värdefulla erkännandet. Finlands ordförandeskap i Nordiska rådet nästa år kommer att ge oss ett värdefullt tillfälle att betrakta det nordiska välfärdssamhället som vårt centrala tema, både för hur vi kan stärka och utveckla det i samarbete och för att dela våra erfarenheter med resten av världen som är intresserade av vår framgång.”

Motivering:
”Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj för 2021 tilldelas Erkki Tuomioja, fd minister samt docent och riksdagsledamot, Finland. Erkki Tuomioja hör till de mest erfarna nordiska politikerna som konsekvent har arbetat för nordiskt samarbete. Sedan han blev ersättare i Nordiska rådet 1970 har han varit aktiv inom rådet som medlem i fler repriser, som president (2008) och för närvarande som ordförande för Finlands delegation. Tuomioja har försvarat den nordiska välfärdsmodellen i offentligheten och som utrikesminister i fem omgångar verkat för nordiska alternativ. Han är en av de synligaste politiska debattörerna och opinionsbildarna i Finland.”

Erkki Tuomioja (född 1946) blev som nybliven riksdagsledamot (Socialdemokraterna) ersättare i Nordiska rådet 1970 och har varit aktiv i rådet i ett flertal omgångar, undantaget de gånger han har varit minister eller vice-stadsdirektör för Helsingfors stad. Erkki Tuomioja har varit handels- och industriminister och har haft uppdraget som utrikesminister i fem omgångar. Han är för närvarande vice ordförande i utrikesutskott. Erkki Tuomioja har examen i ekonomi från Helsingfors handelshögskola och är docent i politisk historia vid Helsingfors universitet. Hans avhandling (1996) handlade om Pekka Kuusi, som haft stor betydelse för utvecklingen av en finsk välfärdsstat. Erkki Tuomioja är även fackboksförfattare och var 1977-1991 chefredaktör för Ydin, tidskrift om sociala frågor från ett nationellt och globalt perspektiv.

Medaljutdelningen äger rum i höst.

 

Pressmeddelande: John Swedenmark tilldelas nordiskt översättarpris 2021

John Swedenmark, Sverige, har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2021. År 2021 är det tionde året som priset delas ut. Priset är på 100.000 sek.

John Swedenmark:
”Jag är väldigt glad över att få den här fina uppskattningen för mitt arbete – och särskilt över att bli kallad ambassadör för ett land som är på en och samma gång traditionsbundet och toppmodernt. Inte nog med att jag ger svenskarna möjlighet att läsa litteratur i världsklass – vi får också en möjlighet att se oss själva i likheter och skillnader.”

Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans framlidna maka Marthe Urzander, Hässelby.

Motivering:
”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris för 2021 tilldelas John Swedenmark, översättare, Sverige. Han översätter sedan 30 år från isländska till svenska såväl romaner, barnböcker som poesi. Under senare tid kan John Swedenmark betraktas som den isländska litteraturens främste ambassadör i Sverige.”

John Swedenmark har varit verksam som översättare sedan 1988. Hans översättargärning innefattar mer än 50 titlar modern isländsk litteratur, romaner, poesi, noveller och dramatik. Bland de författare Swedenmark översatt återfinns Gerður Kristný, Gyrðir Elíasson, Steinunn Sigurðardóttir, Kristín Steinsdóttir, Sjón, Jón Kalman Stéfansson, Eiríkur Örn Norðdahl och Bergsveinn Birgisson. Verksam även som essäist och gästföreläsare. Han har också skrivit om översättarens hantverk. 2018 belönades han med isländska Falkorden. 2019 mottog han Svenska Akademiens översättarpris och samma år dessutom Orðstír, den isländske presidentens hedersutmärkelse. 2020 utmärktes hans översättning av Einar Kárasons roman Stormfåglar med Kulturhusets Stadsteaterns internationella litteraturpris.

Prisutdelning äger rum i höst.

 

Nordisk Tidskrift 1/21

NT 1/21 (pdf)

Innehåll

Artiklar
Tema politik och ekonomi i Norden 2020:
Coronapandemin dominerade helt det politiska livet i Norden 2020. Guy Lindström
Et sygt år. Dansk politik 2020. Arne Hardis
God kamp mot coronan av Marins kvinnokvintett. Finlad år 2020. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2020. Arna Schram
Det store unntaksåret. Politikk og økonomi i Norge i 2020. Harald Stanghelle
Från borgfred till regeringskris. Svensk politik 2020. Maggie Strömberg
Færøysk verdsrekord, Grønland i smørøyet og eit skrapår på Åland. Dei sjølvstyrde områda i Norden 2020. Jan Kløvstad

“Ett omöjligt uppdrag” – sammanfatta Jörn Donner. Anja Kuusisto

NT-Intervjun
Utmaning att visa den bästa konsten på ett hållbart sätt. Samtal med Gitte Ørskou, museichef på Moderna Museet i Stockholm. Lena Wiklund

För egen räkning
Försvars- och säkerhetssamarbete i Norden och dess närområden – visioner eller realitet? Björn von Sydow

Krönika om nordiskt samarbete
Gränserna i Norden och COVID-19. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelade anslag 2020
Det nordiska översättarpriset ur de nyhlénska medlen 2020 tilldelat Sigrún Árnadóttir, Island. Snjólaug Ólafsdóttir

Bokessä
En kongekrønike. Jarle Skjørestad

Kring böcker och människor
Förläggaren Albert Bonnier tog tillvara tiden. Lars-Åke Engblom
Nordisk samtidspoesi. Hans H. Skei
Skådespelaren Stina Ekblad minns. Anna Hedelius
Den store mor og hendes uregerlige søn. Forbrødring på vej mellem Selma Lagerlöf og Sven Delblanc efter 30 års litterær krig om deres eftermæle. Henrik Wivel
Rättsregler i fredskriser. Fredrik Sterzel

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund
Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 4/20

NT 4/2020 (pdf)

Artiklar
Genforeningen – Den tysk-danske grænseændring i 1920. Hans Schultz Hansen
Færøernes tilblivelse som moderne nation. Charlotte Langkilde
Folktinget 100 år – Rätten att tala svenska i Finland. Camilla Lindberg
Forestillinger om verdighet: St Olavs Ordenen til glede og besvær 1814-1920. Svein H. Gullbekk
Dukkehjemmets Nora – mindre hjemme end ude. Poul Houe
Liv og kunst væves sammen – Om den danske maler Laurits Andersen Ring. Eva Pohl
Friluftsliv som kultur. På tur i norsk och svensk fjällnatur. Anna Hedelius
Sjón og forvandlingens magi. Rósa María Hjörvar
Finland drabbades först i Norden av andra världskrigets prövningar. Ralf Friberg

NT-Intervjun
Det gäller att hitta nordiska lösningar på gemensamma problem. Samtal med Finlands Norden-minister Thomas Blomqvist. Henrik Wilén

För egen räkning
Nytt kapitel i det nordiska samarbetet om utrikes- och säkerhetsfrågor. Björn Bjarnason

Krönika om nordiskt samarbete
Starkare nordiskt samarbete inom försvar och säkerhet. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Avdelningar, styrelser och medlemmar 2020
Anslagsutlysning för 2021

Bokessä
Finansministern – Från Sträng till Borg. Fredrik Sterzel

Kring böcker och människor
Kjell Aukrust – 100 år. Hans H. Skei
Ödesåret 1944 för Finland. Mats Bergquist
Ålands demilitarisering. Hanna Ojanen

Sammanfattning
Tiivistelmä

NT Årsregister 2020

Nordisk Tidskrift 3/20

INNEHÅLL

Nordisk Tidskrift 3/20 (pdf)

Artiklar
Tema Litteraturen i Norden 2019:
Krisen i de litterære akademier i Norden. Henrik Wivel
Jeg vil ikke tilbage til månen. Dansk skønlitteratur 2019. Lars Bukdahl
Reduceras litteraturen alltmer till prat om författaren? Den finländska litteraturen 2019. Mervi Kantokorpi
Ett rikt bokår präglat av avsked. Den finlandssvenska skönlitteraturen 2019. Tomi Riitamaa
Svanfolkets bebådelse: Natur, nornor och pundkurs. Isländsk litteratur 2019. Úlfhildur Dagsdóttir
Etablerte forfattere med årets beste bøker. Litteraturen i Norge i 2019. Hans H. Skei
Spretigt som brukligt. Den svenska litteraturen 2019. Therese Eriksson
Norden forenet med vold? Danmark og “svenskekrigene” 1657-60. Lars Christensen
Forskinga som ein kumulativ og kollektiv prosess. Om samfunnsvitaren Stein Rokkan. Arild Stubhaug

NT-Intervjun
Før natten tager os tilbage. Samtale med digter Søren Ulrik Thomsen. Lisbeth Bonde

För egen räkning
Nordens sak är vår – del 2. Bo Andersson

Krönika om nordiskt samarbete
Risk att den nordiska språkförståelsen försämras – när den behövs som allra bäst. Anders Ljunggren

Bokessä
Teaterkritik. Anna Hedelius

Kring böcker och människor
Demokratibygge i Sverige och Finland. Anja Kuusisto
Mellom skarpsyn og utmattende gammelmannsmimring. Even Arntzen
Hemma på många ställen, och även ingenstans. Journalisten Lumikeros memoarer. Henrik Wilén

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2019. Lena Wiklund
Författarregister 2019 – NT3-20

Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 2/2020

NT 2-2020 (sid 117-180)
NT2-2020 (sid 181-234)

Innehåll

Artiklar
Tema politik och ekonomi i Norden 2019:
Väljarna i rörelse, oroligt i politiken 2019. Guy Lindström
Fra udlændinge til klima. Dansk politik 2019. Arne Hardis
Vänstersväng med komplikationer. Finland år 2019. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2019. Arna Schram
Velgervandringer og flertallsregjeringens sammenbrudd. Politikk og økonomi i Norge 2019. Harlad Stanghelle
De udda konstellationernas år. Svensk politik 2019. Maggie Strömberg
Utfordringar i dei sjølvstyrde områda. Politikk og økonomi i 2019 – Færøyane, Grønland og Åland. Jan Kløvstad
Satirteckningar i Danmark och Sverige. Hannibal Munk & Orla Vigsø
Prins Eugens Waldemarsudde – ett allkonstverk. Karin Sidén

NT-Intervjun
Paula Lehtomäki – första kvinnan som chef för Nordiska ministerrådet. Henrik Wilén

För egen räkning
Sexhundra år tillsammans. Sverige och Finland. Mats Hellström

Krönika om nordiskt samarbete
COVID-19 och Norden. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Beate Sydhoff (1938-2020) in memoriam. Lena Wiklund
In memoriam Inge Jonsson (1928-2020). Per Thullberg

Bokessä
Et oppgjør med litteraturteorien? Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Den omstridte konge Christian 2. Carsten Bach-Nielsen
Många krig och freder 1808-1814. Ett stycke svensk historia. Per Thullberg
En händelserik resa från Savolax till Bryssel. Erkki Liikanen minns. Patrik Harald
“En fest og en plage”. Nils Nordberg
Göran Greider: en roadmovie genom samhället och hans 60-åriga liv. Lars J Eriksson

Mandatställningen i de nordiska parlamenten och Nordiska mandat i Europaparlamentet. Lena Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Pressmeddelande: Sigrún Árnadóttir, Island tilldelas nordiskt översättarpris för 2020

2020 är nionde året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är från 2018 på 100.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Sigrún Árnadóttir, översättare, Island tilldelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2020.

Motivering:
”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris för 2020 tilldelas Sigrún Árnadóttir, översättare, Island. Sigrún Àrnadóttir är översättare sedan 1980. Hennes praktik är främst inom barn- och ungdomslitteratur från de nordiska språken till isländska, framförallt från svenska. Gärningen omfattar drygt 60 översatta titlar, bland annat 20 av svenska barnboksförfattaren Astrid Lindgren.”

Prisutdelning äger rum i höst.

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ett översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org.

 

Pressmeddelande: Annette Lassen, Danmark tilldelas nordisk förtjänstmedalj för 2020

Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj utgör en belöning för en framstående insats för främjandet av det nordiska samarbetet. Medaljen delas i år ut för 40:e gången.

Annette Lassen, universitets-lektor Det Arnamagnæanske Institut, Köpenhamns universitet, Danmark tilldelas förtjänstmedaljen för 2020.

Motivering:
”Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj för 2020 tilldelas Annette Lassen, universitets-lektor Det Arnamagnæanske Institut, Köpenhamns universitet, Danmark. Annette Lassen har en stark plats i norrøn nordiska forskningsnätverk och har verkat i samarbete med olika institutioner för att berätta om hur Norden återfinns i modern tappning, som ett kulturellt och andligt rum för gemensam nordisk härkomst mitt i världen mellan förtid och modernitet.”

Medaljutdelning äger rum i höst.

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag till nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, delar ut ett nordiskt översättarpris och en nordisk förtjänstmedalj samt utger sedan 1878 Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. www.letterstedtska.org