Nordisk Tidskrift 3/21

NT 3-2021 (pdf 0,97 MB)

Innehåll

Artiklar
De tingene stjernehimmelen er satt over. Rolf Jacobsens lyriske univers. Hans H. Skei
Anders Zorn – Konstnären som fångade ögonblicken. Marianne Nordenlöw
Trap til tiden – Et topografisk storværk om Danmark. Peter S. Meyer
Jóhann Sigurjónsson – Symbolism i dikt och dramatik. Sveinn Einarsson
Nordisk Kulturfond – Länkar samman kulturlivet i Norden. Lena Wiklund
«Jesper er min skygge» Om jeg-fortellerens speiling i Lars Saabye Christensens Byens spor (I-III). Even Arntzen
Et vitalistisk ikon i Norden – Den danske sportsmand J.P. Müller. Hans Bonde

NT-Intervjun
Dronning Margrethe er limen i rigsfællesskabet. Hendes Majestæt Dronning Margrethe om forholdet mellem Danmark og Grønland. Marianne Krogh Andersen

För egen räkning
Helsingforsavtalet 2.0. Stormiga år i Nordiska rådet 2014-2021. Britt Bohlin

Krönika om nordiskt samarbete
Helsingforsavtalet och COVID-19. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Utdelning av den nordiska förtjänstmedaljen för 2020 till Annette Lassen. Lena Wiklund
Norrøn tradition og nordisk nutid. Erik Skyum-Nielsen
Takketale Letterstedtska föreningens medalje 2020. Annette Lassen

Bokessä
Farans år: Sverige 1940-1942. Mats Bergquist

Kring böcker och människor
En berättelse som borrar på djupet. Finlandssvenska författaren Märta Tikkanens liv. Anja Kuusisto
Den allmenne rettsfølelse under press. Hans H. Skei
Thorbjørn Jaglands versjon. Jarle Skjørestad
Livet som inte blev bara laif. Om backhopparlegenden Matti Nykänen. Guy Lindström
Når skønhed virker. Torben Weirup
Sverige som landet annorlunda. Henrik Wilén

Sammanfattning
Tiivistelmä