Nordisk Tidskrift 2/23

NT 2/23 pdf

Innehåll

Artiklar
Tema Litteraturen i Norden 2022:
Ny forlagsverden, ny verden. Henrik Wivel
Længst væk fra Gud. Dansk skønlitteratur 2022. Lars Bukdahl
Är litteraturen bara en avskjutningsramp för författaren? Den finskspråkiga litteraturen 2022 mår överraskande bra i uppmärksamhetskulturens tid. Vesa Rantama
Gott om kort och gott vid sidan av den dominerande romangenren. Finlandssvensk litteratur 2022. Tomi Riitamaa
Vad i herrans namn håller herren på med? Världens undergång och universums underverk i isländsk litteratur 2022. Úlfhildur Dagsdóttir
Større mangfold – flere innvandrerstemmer. Litteraturen i Norge 2022. Hans H. Skei
Febrigt och lågmält. Svensk litteratur år 2022. Therese Eriksson

Nordiska lyriker: 5. Danmark. Inger Christensen. At genskabe det skabte i sproget. Henrik Wivel
“Den intellektualiserede byggesag”. Tilblivelsen af Nordens Hus på Færøerne. Steen Adam Cold

NT-Intervjun
Morgendagen i et evigt loop. Samtale med forfatter Solvej Balle, Nordisk Råds Litteraturprisvinder 2022. Lisbeth Bonde
Nordisk Råds Litteraturpris 60 år. Hans H. Skei

För egen räkning
I ordvalet och kvalet. Ylva Hellerud

Krönika om nordiskt samarbete
Högervindarna och den nordiska demokratin. Anders Ljunggren

Bokessä
Internationell lag stöd till Island i slag om fiskezon. Björn Bjarnason

Kring böcker och människor
“Något som väsnades och ville fram” – biografi över Victoria Benedictsson. Marianne Nordenlöw
Nordic Travels – i alle retninger. Ole Karlsen
Från skurhink till skrivmaskin – om Maja Ekelöf. Louise Hertzberg
Replik

Register över författare Litteraturen i Norden 2022. Louise Hertzberg
Författarregister

Sammanfattning
Tiivistelmä