Nordisk Tidskrift 4/08

Nordisk Tidskrift 4/08 (PDF 1,5 MB)

Innehåll

Artiklar
Selma, Bergman og Bille. Henrik Wivel
Selma Lagerlöf i Norden. Karin Söder
Nye takter: Snøhettas opera for Bjørvika i Norge. Lotte Sandberg
Värmlandsfinska genom 300 år. Torbjörn Söder
NordGen – en ny institusjon med et tidløst mandat. Jessica Kathle
NT-Intervjun. Porträtt av Kaija Saariaho. Lena von Bonsdorff

För egen räkning och nordisk krönika
Nordisk identitet. Gudrun Waadeland
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Letterstedtmedaljen till Gudrun Waadeland. Karin Söder
Elsa Lindberger in memoriam. Kolbjørn Skaare
Styrelser, avdelningar och anslag
Anslagsutlysning för 2009

Bokessä
Patrioterne. Arne Hardis

Kring böcker och människor
Svensk diplomati betraktad. Mats Bergquist
Läsvärd biografi om Dan Andersson. Anna Hedelius
Fan tro´t. Henrik Wivel
Norden i Erlanders dagböcker. Claes Wiklund
Nordens folkhögskola Biskops-Arnö 50 år. Nils Zandhers
Vänbok visar bredden och djupet hos Fälldin. Bo Höglander

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister_2008

Nordisk Tidskrift 3/08

Nordisk Tidskrift 3/08 (PDF 1 MB)

Innehåll

Tema: Litteraturen i Norden 2007

Artiklar
Omvurdering af alle værdier. Henrik Wivel
Brede brød med smalle smil. Dansk skønlitteratur 2007. Lars Bukdahl
Kvinnor & män, dikter & prosa. Finsk litteratur 2007. Mervi Kantokorpi
Med Europa som hembygd. Finlandssvensk litteratur 2007. Gustaf Widén
Högkonjunktur, fjäll och minnen. Isländsk skönlitteratur 2007. Úlfhildur Dagsdóttir
Ungdommen på fremmarsj.Litteraturen i Norge 2007. Hans H. Skei
Stormningen av fadersbastionen. Svensk litteratur år 2007. Birgit Munkhammar
Eero Saarinen – Stjärnarkitekt i USA. Erik Kruskopf ARoS – over regnbuen. Torben Weirup
NT-Intervjun. Naja Marie Aidt om det hierarkiske abesamfund. Lisbeth Bonde

För egen räkning och nordisk krönika
Folkbibliotek eller allmänt kulturhus. Sture Näslund
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Ett biografiskt storverk om Gösta Mittag-Leffler. Inge Jonsson

Kring böcker och människor
Ingmar Bergmans konstnärliga gärning. Astrid Söderbergh Widding
Politikern som novellist. Sauli Niinistö minns. Henrik Wilén
Over stregen. Jesper Vind Jensen
Ambitiös biografi om C.J.L. Almqvist. Anna Hedelius
Margareta Winberg ser tillbaka. Claes Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Register_författare_2008 (PDF)

Nordisk Tidskrift 2/08

Nordisk Tidskrift 2/08 (PDF 779 KB)

Innehåll

Tema: Politik och ekonomi i Norden 2007

Artiklar
Tätt mellan valen i Norden under 2007. Claes Wiklund
Naser Khaders storhed og fald. Arne Hardis
Fräna tag i hälsovårdskonflikt. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2007. Arna Schram
Forlik og strid. Harald Stanghelle
Regering i med- och motvind. Anders Wettergren
Nordiskt samarbete i EU:s ministerråd. Daniel Naurin
NT-Intervjun. Lysmaskinen. Arkitekten Henning Larsen. Lisbeth Bonde

För egen räkning och nordisk krönika
En renässans för det nordiska samarbetet. Jan-Erik Enestam
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Livet som tekst. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Vilhelm Moberg som journalist. Lars-Åke Engblom
Samma land, två republiker – ett århundrade. Henrik Helenius
Sonja Åkessons livsvisdom. Anna Hedelius
Sprikende samling foredrag om Ibsen – med gode glimt. Bjørn Tysdahl
Karelska människoöden talar. Olof Kleberg
Svenskt i Finland – finskt i Sverige. Guy Lindström
Inte bara IB-avslöjande och Geijeraffär i Peter Bratts memoarer. Bo Höglander
Olof Palme vetenskapligt biograferad. Claes Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

 

 

Nordisk Tidskrift 1/08

Nordisk Tidskrift 1/08 (PDF 717 KB)

Innehåll

Artiklar
Carlsund och Bærtling. Två modernisters återkomst. Beate Sydhoff
Kura skymning – ett ovanligt kulturprojekt. Maj-Britt Imnander
Johannes Jørgensen – en rejsende konvertit. Poul Houe
Finlands självständighet 90 år. Björn von Sydow
Söderlinds fullføring av Griegs ufullendte opera Olav Tryggvason Owain Edwards
Lugnt i Norden efter Porkala-parentesen. Tom Söderman
Rundt om Thule. Steen A. Cold

NT-Intervjun
Hamsun och Vesaas Perssons favoriter. Lars J. Eriksson

För egen räkning och nordisk krönika
Kunskap om Norden – uppdraget som inte finns. Henrik Stenius
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Fyra gånger Göran Persson. Claes Wiklund

Kring böcker och människor
En finlandssvensk proletärförfattare. Henrik Helenius
Det er forskjell på Oscar Torp og Göran Persson. Jon Hustad
To biografiar om Einar Førde. Harald Stanghelle
Faktaspäckad biografi över Klara Johanson. Anna Hedelius
Grundig og godt om Welhaven. Hans H. Skei
Karl Gerhard sedd ur en sons perspektiv. Torsten Hallberg

Sammanfattning
Tiivistelmä