Nordisk Tidskrift 2/08

Nordisk Tidskrift 2/08 (PDF 779 KB)

Innehåll

Tema: Politik och ekonomi i Norden 2007

Artiklar
Tätt mellan valen i Norden under 2007. Claes Wiklund
Naser Khaders storhed og fald. Arne Hardis
Fräna tag i hälsovårdskonflikt. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2007. Arna Schram
Forlik og strid. Harald Stanghelle
Regering i med- och motvind. Anders Wettergren
Nordiskt samarbete i EU:s ministerråd. Daniel Naurin
NT-Intervjun. Lysmaskinen. Arkitekten Henning Larsen. Lisbeth Bonde

För egen räkning och nordisk krönika
En renässans för det nordiska samarbetet. Jan-Erik Enestam
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Livet som tekst. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Vilhelm Moberg som journalist. Lars-Åke Engblom
Samma land, två republiker – ett århundrade. Henrik Helenius
Sonja Åkessons livsvisdom. Anna Hedelius
Sprikende samling foredrag om Ibsen – med gode glimt. Bjørn Tysdahl
Karelska människoöden talar. Olof Kleberg
Svenskt i Finland – finskt i Sverige. Guy Lindström
Inte bara IB-avslöjande och Geijeraffär i Peter Bratts memoarer. Bo Höglander
Olof Palme vetenskapligt biograferad. Claes Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä