Nordisk Tidskrift 3/08

Nordisk Tidskrift 3/08 (PDF 1 MB)

Innehåll

Tema: Litteraturen i Norden 2007

Artiklar
Omvurdering af alle værdier. Henrik Wivel
Brede brød med smalle smil. Dansk skønlitteratur 2007. Lars Bukdahl
Kvinnor & män, dikter & prosa. Finsk litteratur 2007. Mervi Kantokorpi
Med Europa som hembygd. Finlandssvensk litteratur 2007. Gustaf Widén
Högkonjunktur, fjäll och minnen. Isländsk skönlitteratur 2007. Úlfhildur Dagsdóttir
Ungdommen på fremmarsj.Litteraturen i Norge 2007. Hans H. Skei
Stormningen av fadersbastionen. Svensk litteratur år 2007. Birgit Munkhammar
Eero Saarinen – Stjärnarkitekt i USA. Erik Kruskopf ARoS – over regnbuen. Torben Weirup
NT-Intervjun. Naja Marie Aidt om det hierarkiske abesamfund. Lisbeth Bonde

För egen räkning och nordisk krönika
Folkbibliotek eller allmänt kulturhus. Sture Näslund
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Ett biografiskt storverk om Gösta Mittag-Leffler. Inge Jonsson

Kring böcker och människor
Ingmar Bergmans konstnärliga gärning. Astrid Söderbergh Widding
Politikern som novellist. Sauli Niinistö minns. Henrik Wilén
Over stregen. Jesper Vind Jensen
Ambitiös biografi om C.J.L. Almqvist. Anna Hedelius
Margareta Winberg ser tillbaka. Claes Wiklund

Sammanfattning
Tiivistelmä

Register_författare_2008 (PDF)