Nordisk Tidskrift 1/08

Nordisk Tidskrift 1/08 (PDF 717 KB)

Innehåll

Artiklar
Carlsund och Bærtling. Två modernisters återkomst. Beate Sydhoff
Kura skymning – ett ovanligt kulturprojekt. Maj-Britt Imnander
Johannes Jørgensen – en rejsende konvertit. Poul Houe
Finlands självständighet 90 år. Björn von Sydow
Söderlinds fullføring av Griegs ufullendte opera Olav Tryggvason Owain Edwards
Lugnt i Norden efter Porkala-parentesen. Tom Söderman
Rundt om Thule. Steen A. Cold

NT-Intervjun
Hamsun och Vesaas Perssons favoriter. Lars J. Eriksson

För egen räkning och nordisk krönika
Kunskap om Norden – uppdraget som inte finns. Henrik Stenius
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Fyra gånger Göran Persson. Claes Wiklund

Kring böcker och människor
En finlandssvensk proletärförfattare. Henrik Helenius
Det er forskjell på Oscar Torp og Göran Persson. Jon Hustad
To biografiar om Einar Førde. Harald Stanghelle
Faktaspäckad biografi över Klara Johanson. Anna Hedelius
Grundig og godt om Welhaven. Hans H. Skei
Karl Gerhard sedd ur en sons perspektiv. Torsten Hallberg

Sammanfattning
Tiivistelmä