Nordisk Tidskrift 4/08

Nordisk Tidskrift 4/08 (PDF 1,5 MB)

Innehåll

Artiklar
Selma, Bergman og Bille. Henrik Wivel
Selma Lagerlöf i Norden. Karin Söder
Nye takter: Snøhettas opera for Bjørvika i Norge. Lotte Sandberg
Värmlandsfinska genom 300 år. Torbjörn Söder
NordGen – en ny institusjon med et tidløst mandat. Jessica Kathle
NT-Intervjun. Porträtt av Kaija Saariaho. Lena von Bonsdorff

För egen räkning och nordisk krönika
Nordisk identitet. Gudrun Waadeland
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Letterstedtmedaljen till Gudrun Waadeland. Karin Söder
Elsa Lindberger in memoriam. Kolbjørn Skaare
Styrelser, avdelningar och anslag
Anslagsutlysning för 2009

Bokessä
Patrioterne. Arne Hardis

Kring böcker och människor
Svensk diplomati betraktad. Mats Bergquist
Läsvärd biografi om Dan Andersson. Anna Hedelius
Fan tro´t. Henrik Wivel
Norden i Erlanders dagböcker. Claes Wiklund
Nordens folkhögskola Biskops-Arnö 50 år. Nils Zandhers
Vänbok visar bredden och djupet hos Fälldin. Bo Höglander

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister_2008