Nordisk Tidskrift 4/12

Nordisk Tidskrift 4/12 (PDF 586 KB)

Innehåll

Artiklar
Europarådet och Ryssland – demokratin som internationell politik. Björn von Sydow
Släktskapets makt. Om några dramer av Karin Smirnoff och August Strindberg. Katja Sandqvist
Strindberg på Island – sorterade skärvor. Gudmunður S. Brynjólfsson
Hamsun og Strindberg: våpenbrødre. Even Arntzen
Det blå och det nakna. Om blåmålaren Eugène Jansson och hans passioner. Beate Sydhoff
Från förlorare till vinnare – Helsingfors olympiska succé. Göran Wallén
Stockholm-OS 1912 – några övergripande reflektioner. Leif Yttergren och Hans Bolling
NT-Intervjun. Man må tage forfatteren på ordet. Samtale med oversætteren Anne Marie Bjerg. Henrik Wivel

För egen räkning och nordisk krönika
Solide nordiske fingeraftryk på Østersøsamarbejdet. Halldór Ásgrímsson
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Nordisk Tidskrift och Oscar Montelius. Evert Baudou
Ett händelserikt 2012 för Letterstedtska föreningen. Claes Wiklund
Styrelser, ledamöter och anslag 2012
Anslagsutlysning för 2013

Bokessä
Dags för en tredje nordisk guldålder. Djärva tankar för framtiden. Bengt Sundelius och Claes Wiklund

Kring böcker och människor
P.O. Enquists tekster om August Strindberg. Hans H. Skei
Axel Ax:son Johnson – industriman som förkroppsligar en epok. Bo Höglander
Alldeles hemlikt – om Egyptenkännaren Georg August Wallin. Guy Lindström

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2012 PDF

Nordisk Tidskrift 3/12

Nordisk Tidskrift 3/12 (PDF 539 KB)

Innehåll

Tema: Litteraturen i Norden 2011

Artiklar
Forfatterens to ansigter. Henrik Wivel
Jeg risler dig, jag rinder dig. Dansk skønlitteratur 2011. Lars Bukdahl
Romaner berättar svår historia. Den finska litteraturen 2011. Mervi Kantokorpi
Rik utgivning i förlagsfusionens skugga. Finlandssvensk litteratur 2011. Gustaf Widén
Island och utland: böcker på turné. Isländsk skönlitteratur 2011. Úlfhildur Dagsdóttir
Tid for norske talenter. Norsk skjønnlitteratur i 2011. Anne Merethe K. Prinos
Tranströmers poesi en murbräcka genom årets kompakta prosabyggen. Svensk litteratur år 2011. Birgit Munkhammar
NT-Intervjun. Merethe Lindstrøm – overrasket NR-prisvinner. Hans H. Skei
Att gestalta det outsägliga. Om Tomas Tranströmers poesi. Niklas Schiöler

För egen räkning och nordisk krönika
Att skilja mellan politiskt och juridiskt ansvar. Þorsteinn Pálsson
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Vad hände egentligen med Raoul Wallenberg? Mats Bergquist

Kring böcker och människor
Från en målarsyster till en annan – Helene Schjerfbecks brev till Maria Wiik. Martin Welander
Per Ahlmark – ständigt en stridens man. Lars J. Eriksson
Risto Ryti – presidenten som tog sitt ansvar. Henrik Helenius
Olav H. Hauge – eit sjølvportrett frå dagbøkene? Hans H. Skei
Sagan om SAS – och verkligheten. Bo Höglander

Sammanfattning
Tiivistelmä

Register_författare_2012

 

 

 

 

Nordisk Tidskrift 2/12

Nordisk Tidskrift 2/12 (PDF 993 KB)

Innehåll

Tema: Politik och ekonomi i Norden 2011

Artiklar
Valår och partiledarbyten. Nordisk politik under 2011. Claes Wiklund
Thorning-Schmidts sejr. Dansk politik 2011. Arne Hardis
Populistisk storseger rubbade cirklarna. Finland år 2011. Jan-Anders Ekström
Upp och ner för partierna på Åland. Harriet Tuominen
Politik och ekonomi på Island 2011. Arna Schram
Den norske tragedien. Politikk og økonomi i Norge i 2011. Harald Stanghelle
Partiledarbytenas år. Svensk politik och ekonomi 2011. Anders Wettergren
En ny nordisk partifamilj. Ann-Cathrine Jungar
NT-Intervjun. Bo Andersson: Nordens hus i Stockholm. Lena Wiklund
Kosmopolitten Krøyer. Eva Pohl

För egen räkning och nordisk krönika
Nordiskt socialpolitiskt samarbete. Praktiska erfarenheter och personliga reflexioner. Claes Wiklund
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Nordisk kriminallitteratur sett utenfra. To nye bøker om “Nordic Noir”. Hans H. Skei

Kring böcker och människor
Finlandsfrågan i svensk politik. Johan Strang
Nordisk parlamentarism vid ett vägskäl. Fredrik Sterze
Amalie Skrams produktive år. Bjørn Tysdahl

Mandatställningen i de nordiska parlamenten. Lena Wiklund
Sammanfattning
Tiivistelmä

Nordisk Tidskrift 1/12

Nordisk Tidskrift 1/12 (PDF 505 KB)

Innehåll

Artiklar
Roald Amundsen: Forsker eller grobian? Arnoldus Schytte Blix
Fredstanken – Fridtjof Nansens forestillinger om krig og fred. Carl Emil Vogt
Fridtjof Nansen og norsk utenrikspolitikk. Roald Berg
Den unge Knud Rasmussen og Norden. Knud Michelsen
Nordiska rådets tillkomst. Claes Wiklund
Hedens hjerte – Herning Kunstmuseum. Torben Weirup
Islex – Ny nordisk onlineordbok. Ylva Hellerud
NT-Intervjun. Erkki Tuomioja: Globalisering och närområden bör stå högt på nordisk agenda. Henrik Wilén

För egen räkning och nordisk krönika
Det behövs ett internationellt avtal om det arktiska samarbetet. Guy Lindström
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Harald Moltke – Nordlysets maler. Henrik Wivel

Kring böcker och människor
Porträtt av filmskapare – Jan Troell och Bo Widerberg. Astrid Söderbergh Widding
Statsministrarnas besvärliga relation till massmedia. Henrik Wilén
Forsvarstale for en småstat. Arne Hardis
Då Finlands öde stod på spel. Väinö Tanners dagböcker 1943-44. Henrik Helenius
Rut Hillarp – Poet och erotiskt geni. Anna Hedelius
Näringslivsgigant som sadlade om – Percy Barneviks memoarer. Bo Höglander

Sammanfattning
Tiivistelmä