Nordisk Tidskrift 1/12

Nordisk Tidskrift 1/12 (PDF 505 KB)

Innehåll

Artiklar
Roald Amundsen: Forsker eller grobian? Arnoldus Schytte Blix
Fredstanken – Fridtjof Nansens forestillinger om krig og fred. Carl Emil Vogt
Fridtjof Nansen og norsk utenrikspolitikk. Roald Berg
Den unge Knud Rasmussen og Norden. Knud Michelsen
Nordiska rådets tillkomst. Claes Wiklund
Hedens hjerte – Herning Kunstmuseum. Torben Weirup
Islex – Ny nordisk onlineordbok. Ylva Hellerud
NT-Intervjun. Erkki Tuomioja: Globalisering och närområden bör stå högt på nordisk agenda. Henrik Wilén

För egen räkning och nordisk krönika
Det behövs ett internationellt avtal om det arktiska samarbetet. Guy Lindström
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Bokessä
Harald Moltke – Nordlysets maler. Henrik Wivel

Kring böcker och människor
Porträtt av filmskapare – Jan Troell och Bo Widerberg. Astrid Söderbergh Widding
Statsministrarnas besvärliga relation till massmedia. Henrik Wilén
Forsvarstale for en småstat. Arne Hardis
Då Finlands öde stod på spel. Väinö Tanners dagböcker 1943-44. Henrik Helenius
Rut Hillarp – Poet och erotiskt geni. Anna Hedelius
Näringslivsgigant som sadlade om – Percy Barneviks memoarer. Bo Höglander

Sammanfattning
Tiivistelmä