Nordisk Tidskrift 4/12

Nordisk Tidskrift 4/12 (PDF 586 KB)

Innehåll

Artiklar
Europarådet och Ryssland – demokratin som internationell politik. Björn von Sydow
Släktskapets makt. Om några dramer av Karin Smirnoff och August Strindberg. Katja Sandqvist
Strindberg på Island – sorterade skärvor. Gudmunður S. Brynjólfsson
Hamsun og Strindberg: våpenbrødre. Even Arntzen
Det blå och det nakna. Om blåmålaren Eugène Jansson och hans passioner. Beate Sydhoff
Från förlorare till vinnare – Helsingfors olympiska succé. Göran Wallén
Stockholm-OS 1912 – några övergripande reflektioner. Leif Yttergren och Hans Bolling
NT-Intervjun. Man må tage forfatteren på ordet. Samtale med oversætteren Anne Marie Bjerg. Henrik Wivel

För egen räkning och nordisk krönika
Solide nordiske fingeraftryk på Østersøsamarbejdet. Halldór Ásgrímsson
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Nordisk Tidskrift och Oscar Montelius. Evert Baudou
Ett händelserikt 2012 för Letterstedtska föreningen. Claes Wiklund
Styrelser, ledamöter och anslag 2012
Anslagsutlysning för 2013

Bokessä
Dags för en tredje nordisk guldålder. Djärva tankar för framtiden. Bengt Sundelius och Claes Wiklund

Kring böcker och människor
P.O. Enquists tekster om August Strindberg. Hans H. Skei
Axel Ax:son Johnson – industriman som förkroppsligar en epok. Bo Höglander
Alldeles hemlikt – om Egyptenkännaren Georg August Wallin. Guy Lindström

Sammanfattning
Tiivistelmä

Årsregister 2012 PDF