Nordisk Tidskrift 4/06

Nordisk Tidskrift 4/06 (PDF 667 KB)

Innehåll

Artiklar
Henrik Ibsens skrifter. Christian Janss
Ingmar Bergmans ”Gengångare”. Egil Törnqvist
”Din röst – din lag”. Finlands riksdag 100 år. Anne-Marie Mattsson
Høj spænding mellem to poler. Martin A. Hansens genkomst. Anders Thyrring Andersen
Ordrupgaarden snegler sig ind i nutiden. Lisbeth Bonde
NT-intervjun. Politiker måste vara hårdhudade. Davíð Oddsson om att vara statsminister. Arna Schram

För egen räkning och nordisk krönika
Pris til nordisk litteratur. Oskar Stein Bjørlykke
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Styrelser, avdelningar och anslag
Anslagsutlysning för 2007

Kring böcker och människor
Stort anlagt og forfriskende studie av Ibsen i litteraturhistorisk kontekst. Bjørn Tysdahl
Ibsens mesterskap under lupen. Asbjørn Aarseth
Henrik Ibsen – ett barn av sin tid? Hans H. Skei
Henrik Ibsen i unge år. Hans H. Skei
Paradoxen Snellman. Henrik Helenius
Torsten Tegnér som opinionsbildare. Lars-Åke Engblom
En kunglig formgivare. Beate Sydhoff

Sammanfattning

Nordisk Tidskrift 3/06

Nordisk Tidskrift 3/06 (PDF 734 KB)

Innehåll

Tema: Litteraturen i Norden 2005

Artiklar
Den litterære kanon. Henrik Wivel
Ingenting og sager. Dansk skønlitteratur 2005. Lars Bukdahl
Blomstrande poesi, kritisk prosa. Finsk litteratur 2005. Mervi Kantokorpi
Minnet får språket att sväva. Finlandssvensk litteratur 2005. Gustaf Widén
På skaldenkonstens svallvåg: Isländsk litteratur 2005. Úlfhildur Dagsdóttir
Rikt og variert år. Litteraturen i Norge 2005. Hans H. Skei
En själs meddelanden blev till grupparbete. Bokåret i Sverige 2005. Birgit Munkhammar
Blomstrende ånd og længsel. Karen Blixens Rungstedlund. Eva Pohl
NT-intervjun. Jubilerande NIB går in för att bli en Östersjöbank. Henrik Wilén

För egen räkning och nordisk krönika
Velferd og likestilling i de nordiske land. Rannveig Guðmundsdóttir
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Kring böcker och människor
En avhoppad socialdemokrat ser tillbaka. Claes Wiklund
Klagesang, provokasjon eller konstruktiv kritikk?. Hans H. Skei
Mer suksessrik enn Ivar Aasen. K.E Steffens
Per Olof Sundmans terrängbeskrivning. Nils G Åsling
De danske øer. Henrik Wivel

Sammanfattning

Nordisk Tidskrift 2/06

Nordisk Tidskrift 2/06 (PDF 609 KB)

Innehåll

Tema: Politik och ekonomi i Norden 2005

Artiklar
Livsrejsen. Henrik WivelNils Holgersson – 100 år efteråt. Louise Vinge
Nils Holgersson flyger till Finland. Jaana Jokinen
Gljúfrasteinn – Halldór Laxness hem. Arnar Már Arngrímsson
Ansigt til ansigt – portræt af Inger Christensen. Tove Thage
Halløj i operaen. Lotte Bichel og Henrik Wivel
NT-intervju. Göran Sonnevi samtalar om skrivandet som en process. Anna Hedelius

För egen räkning och nordisk krönika
Verka som diplomat i nordisk miljö. Bertil Jobeus
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Vagn Skovgaard-Petersen in memoriam. Kristian Hvidt

Kring böcker och människor
Doktor Juhani Suomi insinuerar. Paavo Lipponen
Innholdsrik bok om svenskspråklig formidling av Ibsen i hans levetid. Hans H. Skei
Baltiska återkomster. Åke Landqvist
”Man digter ikke sange til pris for det aaret”. Hans H Skei
Designgeniet Stefan Lindfors lägger ut texten. Henrik Wilén
Göran Persson vs Fredrik Reinfeldt. Claes Wiklund

Sammanfattning

 

Nordisk Tidskrift 1/06

Nordisk Tidskrift 1/06 (PDF 367 KB)

Innehåll

Tema: Politik och ekonomi i Norden 2005

Artiklar
Danska och norska parlamentsval. Norden år 2005. Claes Wiklund
Dansk politik 2005. Arne Hardis
Halonen för andra gången. Finland år 2005. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2005. Arna Schram
Stortingsvalg og historisk regjeringssamarbeid. Politik og økonomi i Norge 2005. Harald Stanghelle
Valupptakt med borgerlig offensiv. Sverige 2005. Anders Wettergren
Den nordiska samhörighetens historiska förankring. Erik Allardt
NT-intervju. På språklig resa med Stina Ekblad. Susanne Nyman

För egen räkning och nordisk krönika
Ny struktur på det nordiska samarbetet. Björn von Sydow
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Erik Dahmén in memoriam. Lars Engwall
Örjan Lindberger till minne. Karin Söder

Kring böcker och människor
Kortfattad minnesteckning om Harry Martinson. Birgit Munkhammar
Solid biografi om ein sentral figur i 1905. Hans H. Skei
Jakobsons framtid. Henrik Helenius
Danmark dejligst. Henrik Wivel
Faktaspäckad bok om Zorn. Jacqueline Stare
Myt och landskap. Jacqueline Stare
Engagerat om Olle Adolphsons ensamhet. Torsten Hallberg
Södergran på Södertörn. AnnaLena Hållner

Sammanfattning