Nordisk Tidskrift 4/06

Nordisk Tidskrift 4/06 (PDF 667 KB)

Innehåll

Artiklar
Henrik Ibsens skrifter. Christian Janss
Ingmar Bergmans ”Gengångare”. Egil Törnqvist
”Din röst – din lag”. Finlands riksdag 100 år. Anne-Marie Mattsson
Høj spænding mellem to poler. Martin A. Hansens genkomst. Anders Thyrring Andersen
Ordrupgaarden snegler sig ind i nutiden. Lisbeth Bonde
NT-intervjun. Politiker måste vara hårdhudade. Davíð Oddsson om att vara statsminister. Arna Schram

För egen räkning och nordisk krönika
Pris til nordisk litteratur. Oskar Stein Bjørlykke
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Styrelser, avdelningar och anslag
Anslagsutlysning för 2007

Kring böcker och människor
Stort anlagt og forfriskende studie av Ibsen i litteraturhistorisk kontekst. Bjørn Tysdahl
Ibsens mesterskap under lupen. Asbjørn Aarseth
Henrik Ibsen – ett barn av sin tid? Hans H. Skei
Henrik Ibsen i unge år. Hans H. Skei
Paradoxen Snellman. Henrik Helenius
Torsten Tegnér som opinionsbildare. Lars-Åke Engblom
En kunglig formgivare. Beate Sydhoff

Sammanfattning