Nordisk Tidskrift 1/06

Nordisk Tidskrift 1/06 (PDF 367 KB)

Innehåll

Tema: Politik och ekonomi i Norden 2005

Artiklar
Danska och norska parlamentsval. Norden år 2005. Claes Wiklund
Dansk politik 2005. Arne Hardis
Halonen för andra gången. Finland år 2005. Jan-Anders Ekström
Politik och ekonomi på Island 2005. Arna Schram
Stortingsvalg og historisk regjeringssamarbeid. Politik og økonomi i Norge 2005. Harald Stanghelle
Valupptakt med borgerlig offensiv. Sverige 2005. Anders Wettergren
Den nordiska samhörighetens historiska förankring. Erik Allardt
NT-intervju. På språklig resa med Stina Ekblad. Susanne Nyman

För egen räkning och nordisk krönika
Ny struktur på det nordiska samarbetet. Björn von Sydow
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Erik Dahmén in memoriam. Lars Engwall
Örjan Lindberger till minne. Karin Söder

Kring böcker och människor
Kortfattad minnesteckning om Harry Martinson. Birgit Munkhammar
Solid biografi om ein sentral figur i 1905. Hans H. Skei
Jakobsons framtid. Henrik Helenius
Danmark dejligst. Henrik Wivel
Faktaspäckad bok om Zorn. Jacqueline Stare
Myt och landskap. Jacqueline Stare
Engagerat om Olle Adolphsons ensamhet. Torsten Hallberg
Södergran på Södertörn. AnnaLena Hållner

Sammanfattning