Nordisk Tidskrift 4/05

Nordisk Tidskrift 4/05 (PDF 485 KB)

Innehåll

Artiklar
H. C. Andersens møde med resten af verden. Jens Andersen
HC Andersen – sagoberättaren som aldrig blev nöjd. Birgitta Fransson
Nordisk kriminallitteratur. Hans H. Skei
Finländsk film år fem. Kurt Uggeldahl
Kalkmaleriernes univers fra øst til vest. Axel Bolvig
Jubileumsforskning om norsk-svenska relationer 1814–1905
NT-intervju med Ib Michael. Lisbeth Bonde

För egen räkning och nordisk krönika
Det nye nordiske kultursamarbejde. Henrik Wivel
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Örjan Lindberger in memoriam. Inge Jonsson
Ord om Örjan. Kolbjørn Skaare
Letterstedt-medaljen till Kai Laitinen. Guy Lindström
Styrelser, avdelningar och anslag
Anslagsutlysningen för 2006

Kring böcker och människor
Finländskt halvsekel i Nordiska rådet. Claes Wiklund
Sandblæst. Henrik Wivel
Arvet efter Dag Hammarskjöld. Åke Landqvist
Hverdag og drama i Ministerhotellet. Espen Søbye
Ingrid Gärde Widemar – Liberal kvinnorättskämpe. Olof Kleberg

Sammanfattning

Årsregister 2005 (PDF)

Nordisk Tidskrift 3/05

Nordisk Tidskrift 3/05 (PDF 346 KB)

Innehåll

Tema: Litteraturen i Norden 2004

Artiklar
Litterære jubilæer. Henrik Wivel
Navnet er Sam – Sam vittighed. Dansk skønlitteratur 2004. Lars Bukdahl
Liv, historia, litteratur. Den finska litteraturen 2004. Mervi Kantokorpi
Rapport från framtiden. Finlandssvensk litteratur 2004. Gustaf Widén
Kvinnor och böcker. Isländsk litteratur 2004. Úlfhildur Dagsdóttir
Et bok-år helt på det jevne. Litteraturen i Norge 2004. Hans H. Skei
Det svenska bokåret 2004. Ingrid Elam
NT-intervju med NR-pristagaren Sjón. Soffía Auður Birgisdóttir
Det nya Norden – före eller efter Napoleon? Tillägg. Harald Gustafsson

För egen räkning och nordisk krönika
Norden skal revitaliseres. Ole Stavad
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Kring böcker och människor
Om konsten att bruka sin trädgård. Jan A. Andersson
Forsvarsskrift for den nordiske velfærdsmodel. Klaus Petersen
Tobinds biografi om Knut Hamsuns liv. Henning Howlid Wærp
Från skogen till staden. Henrik Wilén
Givande 1400-talsstudier. Örjan Lindberger
Sverige och Baltikums frigörelse. Åke Landqvist
En bild av maktkoncentration. Nils G. Åsling
Kjell-Olof Feldts väg in i politiken. Claes Wiklund

Sammanfattning

Register_författare_2005 (PDF)

Nordisk Tidskrift 2/05

Nordisk Tidskrift 2/05 (PDF 346 KB)

Innehåll

Tema: Politik och ekonomi i Norden 2004

Artiklar
Norden år 2004. Claes Wiklund
Et år i venteværelset. Dansk politik og økonomi 2004. Arne Hardis
Turbulens kring säkerhetspolitiken. Finland år 2004. Jan-Anders Ekström
EU och regeringsthriller. Åländsk politik 2002-2005. Hasse Svensson
Politik på Island 2004. Arna Schram
Et avgjørende mellomår. Norsk politikk i 2004/2005. Harald Stanghelle
Sverige 2004. Tidig valstart och uselt EU-val. Anders Wettergren
Det nya Norden – Före eller efter Napoleon? Harald Gustafsson
NT-intervju med NIB-chefen Jón Sigur?sson.
Nordisk bankman öppen för världens vindar. Henrik Wilén

För egen räkning och nordisk krönika
NORDBAR. Ett försök att mäta nordisk integration. Åke Landqvist
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Kring böcker och människor
En uppsalaprofessor ser tillbaka. Ingrid Elam
Kvinnliga pionjärer på Fogelstad. Ying Toijer-Nilsson
Farväl till Kekkonen. Henrik Helenius
Tikkanen hade vernissage varje dag. Gustaf Widén
En flyktning krysser sitt spor. Kolbjørn Skaare
Magtens mænd i Danmark. Arne Hardis
Tre aspekter av Linné. Leif Feltenius
Finland och Sverige i EU. Claes Wiklund
Norden måste möta nya utmaningar. Olof Kleberg

Sammanfattning

Nordisk Tidskrift 1/05

Nordisk Tidskrift 1/05

Innehåll

Tema: Unionsupplösningen 1905

Artiklar
Skandinavismen og 1905. Fra Indian summer til nordisk vinter. Ruth Hemstad
Unionsupplösningen 1905 som händelse och minne. Torbjörn Nilsson
Flagg i unionens gylne æra. Ole Kr. Grimnes
Pressen påskyndade och underlättade unionens upplösning. Lars-Åke Engblom
Symbolpolitikkens seier. Stortinget og Fredriksten festning 1814-1905. Roald Berg
Sigurd Ibsen – statsminister i glemmeboken. Leif Høghaug
Hundra år av vetenskaplig gemenskap. 25 nordiska historikermöten. Jarl Torbacke
NT-intervju med Francis Sejersted. Viktigst at unionen blev uppløst på fredelig måte i 1905. Hans H. Skei

För egen räkning och nordisk krönika
Granne med Norge. En personlig och rapsodisk betraktelse. Karin Söder
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Gunnar Hoppe in memoriam. Inge Jonsson

Kring böcker och människor
Dagbok från gränsen – Vid tiden för 1905 års unionsupplösning. Christine Fredriksen
Kvinnerøster i 1905. Anne-Lise Seip
Selma Lagerlöf och Norden. Henrik Wivel
Jón Sigurðsson og Islands selvstændighedskamp. Björn Bjarnason
En finlandssvensk statsman. Tom Söderman
Bibliotek på slott och herresäten. Herman Schück

Sammanfattning