Nordisk Tidskrift 1/05

Nordisk Tidskrift 1/05

Innehåll

Tema: Unionsupplösningen 1905

Artiklar
Skandinavismen og 1905. Fra Indian summer til nordisk vinter. Ruth Hemstad
Unionsupplösningen 1905 som händelse och minne. Torbjörn Nilsson
Flagg i unionens gylne æra. Ole Kr. Grimnes
Pressen påskyndade och underlättade unionens upplösning. Lars-Åke Engblom
Symbolpolitikkens seier. Stortinget og Fredriksten festning 1814-1905. Roald Berg
Sigurd Ibsen – statsminister i glemmeboken. Leif Høghaug
Hundra år av vetenskaplig gemenskap. 25 nordiska historikermöten. Jarl Torbacke
NT-intervju med Francis Sejersted. Viktigst at unionen blev uppløst på fredelig måte i 1905. Hans H. Skei

För egen räkning och nordisk krönika
Granne med Norge. En personlig och rapsodisk betraktelse. Karin Söder
Krönika om nordiskt samarbete. Anders Ljunggren

Letterstedtska föreningen
Gunnar Hoppe in memoriam. Inge Jonsson

Kring böcker och människor
Dagbok från gränsen – Vid tiden för 1905 års unionsupplösning. Christine Fredriksen
Kvinnerøster i 1905. Anne-Lise Seip
Selma Lagerlöf och Norden. Henrik Wivel
Jón Sigurðsson og Islands selvstændighedskamp. Björn Bjarnason
En finlandssvensk statsman. Tom Söderman
Bibliotek på slott och herresäten. Herman Schück

Sammanfattning