Pressmeddelande: Turid Farbregd, Norge tilldelas nordiskt översättarpris för 2018

2018 är sjunde året som Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen delas ut. Priset är från och med i år 100.000 sek. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet. Priset har tillkommit genom en donation till Letterstedtska föreningen från fd universitetslektorn i tyska vid Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén och hans maka Marthe, Hässelby.

Turid Farbregd, Norge, tilldelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2018.

Styrelsens motivering:

”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris för 2018 tilldelas Turid Farbregd, Norge för hennes omfattande översättargärning av litteratur från finska och estniska till norska. Hon översätter inom skilda genrer som historiska romaner, kriminallitteratur, drama, poesi och dokumentärer. Hon har också grundlagt lexikografin mellan finska respektive estniska och norska. Hon står som författare eller medförfattare av samtliga nyare ordböcker mellan dessa språk.”

Prisutdelning för Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen 2018 äger rum i höst i Stockholm.

Kontakt och mer information
Lena Wiklund, redaktionssekreterare Nordisk Tidskrift/Letterstedtska föreningen
lena.wiklund@letterstedtska.org
+46-(0)8-6547570

Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningen arbetar sedan 1875 med att befrämja samarbetet mellan de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Föreningen har nationella avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen delar ut anslag för nordiska ändamål, arrangerar nordiska seminarier, utdelar en nordisk förtjänstmedalj och ett översättarpris samt ger sedan 1878 ut Nordisk Tidskrift. www.letterstedtska.org.